Dirk Van Hyfte, co-founder en CTO vn BioStrand

Dirk Van Hyfte studeerde in 1997 af als klinisch psychiater, maar mag zich vandaag een rasechte ondernemer noemen met intussen twee succesvolle bedrijven op zijn conto. Eén daarvan, de Limburgse start-up BioStrand, haalde onlangs zelfs 2 miljoen euro op bij K&E, een investeringsfonds van het ondernemerskoppel achter gewasbeschermingsbedrijf Globachem. Zij zijn ervan overtuigd dat de revolutionaire technologie van BioStrand de samenleving vooruit zal helpen. “Genetica speelt in ons dagelijks leven een steeds grotere rol.”

Een échte uitvinding

Officieel is Dirk de Chief Technology Officer van BioStrand, een bedrijf dat in 2019 werd opgericht. Samen met zijn echtgenote Ingrid Brands ontwikkelde hij een technologie die uitermate accuraat overeenkomsten en variaties kan detecteren in DNA, RNA en eiwitten. Dat is allerminst evident, zeker als je weet dat computers het vandaag nog altijd heel moeilijk hebben om gelijkenissen en verschillen in grote massa’s (genetische) data te vinden.

Nochtans is het principe eigenlijk hetzelfde als bij een programma voor spellingscontrole”, steekt Van Hyfte van wal. “Een computer kan namelijk heel snel een spellingsfout detecteren. En wat zijn genetische data anders dan aaneenschakelingen van letters? Alleen zijn die strings zo enorm lang dat computers de grootste moeite hebben om daar ‘spellingsvariaties’ ofwel mutaties in te vinden.”

“Bovendien dateren de bestaande algoritmes hiervoor van veertig jaar geleden, terwijl er in die tijd enorm veel data zijn bijgekomen. En dat terwijl die mutaties buitengewoon interessant en belangrijk zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het huidige coronavirus, waar wetenschappers voortdurend onderzoeken hoe het muteert, zodat ze betere antistoffen kunnen aanmaken. Het klinkt misschien cru, maar voor ons bedrijf vormt de huidige epidemie dus eigenlijk een opportuniteit. Denk maar aan de apps en statistische programma’s die het virus en de verspreiding ervan in kaart brengen.”

Onze methodologie is iets compleet nieuws, een échte uitvinding

“Maar goed, om het probleem van die enorme datahoeveelheid op te lossen, kwamen wetenschappers met zogenaamde short cuts – manieren om sneller tot die mutaties te komen, zij het minder accuraat. De innovatieve methodologie die wij in dat opzicht ontwikkeld hebben – een soort indexeringsmechanisme zoals Google dat is – maakt komaf met dat euvel, zodat we nu gerichter en efficiënter in die big data naar variaties kunnen zoeken. Die methodologie is iets compleet nieuws, een échte uitvinding.”

Een SaaS-platform uitbouwen

De vraag voor een (genetische) leek is waarin de meerwaarde voor de samenleving dan concreet schuilt. “Kijk, genetica speelt in ons dagelijks leven een steeds grotere rol”, stelt Dirk Van Hyfte. “Denk maar aan het opsporen van genetische afwijkingen bij ongeboren kinderen of de genetische screenings voor corona. Maar ook in sectoren als voeding, landbouw en dermatologie neemt het belang toe. Als we dus beter en sneller variaties kunnen ontdekken, kunnen we betere producten en technologieën ontwikkelen, en dat in meerdere domeinen. Onder meer in de landbouw.”

Dat is mede de reden waarom Koen Quaghebeur en Els Paesmans van het investeringsfonds besloten om in mee in het verhaal mee te stappen: zij zijn namelijk ook de oprichters van het Truiense gewasbeschermingsbedrijf Globachem. “Met die twee miljoen euro mikken we in de eerste plaats op groei. Zowel wat personeel betreft, door onze marketing- en salespoot uit te bouwen, als wat betreft ons product dat we schaalbaar en heel toepasbaar willen maken. Heel concreet door een SaaS-platform uit te bouwen.”

Twee miljoen euro slim kapitaal

Met die beide groeiambities wil BioStrand de stap van nationaal naar internationaal zetten. “Bij de verdere uitbouw van het bedrijf is het belangrijk dat we ook out-of-the-box kunnen denken”, geeft Van Hyfte mee. “We willen vooral niet in één hokje of silo geduwd worden. Bijvoorbeeld in dat van IT, farma of genetica, want dat gebeurt nog veel te vaak. Dat sprak mij ook zo aan in de investeerders: zij kijken naar de brede toepassingsmogelijkheden én wenden hun expertise in gewasbescherming aan.”

“Het verklaart ook waarom we een externe persoon als Cegeka-topman Stijn Bijnens een zitje in onze Raad van Bestuur hebben gegeven. Hij heeft enorm veel ervaring in het opzetten en laten groeien van bedrijven. Bovendien heeft hij een enorm netwerk binnen het investeringslandschap. Dirk Witters van KBC hebben we dan weer in de Raad opgenomen omwille van zijn financiële kennis. Die kruisbestuiving is ook een vorm van out-of-the-box denken. We hebben dus niet zomaar kapitaal opgehaald, het is smart money.”

Het belang van een goede mentor

Een klinisch psychiater die twee miljoen euro ophaalt: dat klinkt indrukwekkend. Zat dat ondernemerschap er al van in het begin in? “Je moet weten dat ik tijdens mijn opleiding ook een doctoraat heb gemaakt rond Artificial Intelligence in Medicine, waarbij er door toepassing van AI een beslissingsondersteunend systeem moest ontworpen worden dat het voorschrijven van psychopharmaca ondersteunt.”

“Ik ben toen in contact gekomen met Hugo Van Heuverswyn, de oprichter van Innogenetics. Hij is een soort mentor voor mij geweest, die mij stimuleerde om mijn eerste bedrijf i.Know op te richten waarmee ik een intelligente zoekmachine rond teksanalyse heb ontwikkeld.”

Ik kan het belang van een goede mentor binnen het ondernemerschap niet genoeg benadrukken

“We hebben toen taaltechnologie voor maar liefst elf verschillende talen uitgerold, waaronder het Japans. Van Heuverswyn wees mij al snel op het belang van het beschermen van intellectueel eigendom want daar was in 2000, toen ik mijn doctoraat afwerkte, nauwelijks aandacht voor. Ik kan de meerwaarde van een goede mentor binnen het ondernemerschap niet genoeg benadrukken.”

Structuur brengen in ongestructureerde data

BioStrands is genetica, i.Know was taaltechnologie. Werelden die mijlenver uit elkaar liggen, zou je op het eerste zicht denken. Maar niets is minder waar, volgens Van Hyfte. “Waar het bij mij om gaat, is orde en structuur brengen in grote hoeveelheden ongestructureerde data die daar achter schuilgaan. Dat is echt mijn dada, en de rode draad in mijn carrière. Of dat dan taal of genetische codes betreft, doet er niet zoveel toe. Zolang computers via algoritmes en machine learning zinvoller met die gestructureerde data kunnen omgaan.”

Welke lessen ik uit twintig jaar ondernemerschap en de oprichting van twee bedrijven heb getrokken? In de eerste plaats dat elk nieuw opgericht bedrijf altijd dezelfde business lifecycle volgt: start-up, growth, maturity en decline. Ongeacht de sector. Bijgevolg is het belangrijk je te laten omringen door mensen die dat patroon al doorlopen hebben – zoals Stijn Bijnen en Dirk Witters. Dan kan je sneller en vlotter doorheen die verschillende fases, en vermijd je verrassingen.”

Met onze kapitaalsverhoging willen we die knowhow nu verankeren binnen het bedrijf, door mensen vast in dienst te nemen

“Wat ik bij BioStrand ook anders heb gedaan, is meteen aan de slag gaan met externe, ervaren medewerkers die over heel specifieke kennis beschikken. Niets mis met jongeren die net uit de schoolbanken komen uiteraard, maar de leercurve is natuurlijk veel groter. Met onze kapitaalsverhoging willen we die knowhow nu verankeren binnen het bedrijf, door mensen vast in dienst te nemen.”

Rolmodel voor zijn zonen

Niet alleen zijn echtgenote, ook de twee zonen van Dirk Van Hyfte zijn actief binnen BioStrand. Zou hij zich dan ook als een mentor voor hen beschouwen? “Iedereen heeft rolmodellen nodig. Dat wil ik graag zijn voor mijn zonen, maar net zo goed voor de stagiairs die hier werken. Zoals gezegd had ik het geluk van goede mentoren te hebben, dan is het extra fijn om dat op jouw beurt ook voor anderen te kunnen zijn: eerst krijg je iets, en vervolgens geef je het terug.”

“Tussen haakjes: BioStrand heb ik niet bewust als familiebedrijf opgericht, dat is gewoon organisch zo gegroeid. Maar het maakt het wel extra uitdagend natuurlijk, want je moet de scheidingslijnen tussen werk en privé goed bewaken. In ons geval zijn die niet zo goed te onderscheiden, waardoor het risico bestaat dat het allemaal wat te flou wordt. Het is soms verrassend om elkaar te zien functioneren binnen een professionele context.”