De onderneemster in Ornella Perl mag dan nog groen achter de oren zijn, de 23-jarige Antwerpse weet heus wel van aanpakken. Als founding CEO van Spoddle, een online platform dat event partner- en sponsorships faciliteert door bedrijven en events met elkaar te matchen via een slim algoritme, weet ze haar mannetje te staan in de techwereld. Dankbaar als ze is voor de kansen die ze tot dusver zelf kreeg, wil Perl iets teruggeven aan de start-upgemeenschap. Onder meer door in haar rol van mentor andere vrouwelijke entrepreneurs een hart onder de riem steken, met het oog op meer diversiteit in tech. “De grootste fout die je als ondernemer kan maken, is er niet meteen 100% voor gaan. Je hoeft niet te wachten tot de omstandigheden perfect zijn. Just do it!”

Ornella Perl studeerde af aan de befaamde Duke University en The London School of Economics, waar ze meteen ook haar eerste stappen richting het ondernemersleven zette. “Tijdens mijn studententijd kreeg ik dankzij een programma de kans om mee te bouwen aan twee start-ups. Daarna, in San Francisco, was ik medeoprichter van FSquared, een start-up die vrouwen in tech met elkaar connecteert en hen zo de kans biedt in contact te treden met vrouwelijke mentoren en investeerders”, vertelt Perl die nu met Spoddle, inmiddels 10 man groot, haar eigen start-up verhaal schrijft.

Probleemoplossend denken

Hoewel ze tijdens haar jarenlange opleiding heel wat opstak over ondernemerschap, was het nooit haar intentie om zelf die stap te zetten. “Als je mijn cv bekijkt, lijkt het soms alsof alles erg uitgestippeld was maar dat was het dus niet. Tijdens mijn opleiding wou ik er gewoon meer over leren en FSquared is ontstaan vanuit een enorme drive om een specifiek probleem structureel aan te pakken”, verduidelijkt ze.

In het geval van Spoddle was dat niet anders. “Ik heb een tijdje in de sponsoring gewerkt en had erg veel moeite met het linken van de juiste sponsors aan de juiste evenementen. Ik was ervan overtuigd dat er een efficiëntere manier moest bestaan, maar dat bleek dus niet het geval. Dus besliste ik zelf maar een geschikte oplossing te bedenken, en zo is Spoddle ontstaan. Wij bieden een online event marketing platform dat op basis van een algoritme bedrijven aan de juiste evenementen koppelt om zo datagestuurde partner- en sponsorships te vergemakkelijken en te optimaliseren.”

Vooroordelen blijven

Met al heel wat ervaring en een flinke dosis motivatie op zak, hield Perl in 2018 haar eigen start-up boven de doopvont: Spoddle was geboren! Zonder slag of stoot verliep dat niet, want al snel werd duidelijk dat de vooroordelen en discriminatie jegens jonge vrouwelijke ondernemers nog lang geen verleden tijd zijn. “Ondertussen heb ik al heel wat pitchwedstrijden, start-upprogramma’s en meetings op de teller staan en toch er zijn nog vragen of opmerkingen die steeds terugkeren”, merkt ze op. “Helaas moeten vrouwelijke ondernemers in de technologiewereld opboksen tegen heel wat vooringenomenheid, als gevolg van onbewuste vooroordelen.”

Helaas moeten vrouwelijke ondernemers in de techwereld opboksen tegen heel wat vooringenomenheid, als gevolg van onbewuste vooroordelen

Zo is het als vrouwelijke ondernemer niet eenvoudig om kapitaal op te halen, weet Ornella Perl. “Van het wereldwijde risicokapitaal in het start-up ecosysteem gaat slechts 2,8% naar bedrijven die door uitsluitend door vrouwen zijn opgestart. In het Verenigd Koninkrijk is dat amper 1%.”

“Nochtans is bewezen dat vrouwelijke CEO’s een hogere omzet generen en ze per geïnvesteerde dollar twee keer meer opbrengen dan ondernemingen die door mannen worden gerund. Vanuit een investerings- en economisch perspectief zijn bedrijven opgericht door vrouwen daarom gewoonweg betere investeringen. Volgens een recente studie van Boston Consulting Group zou het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) met 3 tot 6% stijgen, mochten vrouwen even goed vertegenwoordigd zijn in het ondernemerslandschap en bovendien meer toegang krijgen tot investeringskapitaal. Helaas is er wat dat laatste betreft in de voorbije vijftien jaar weinig veranderd.”

Jonge mentor

Naast fulltime onderneemster is Perl ook mentor bij accelerator Start-It @ KBC, waar ze met evenveel passie en overgave startende ondernemers mee helpt coachen. “Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaring door te geven en zo iets terug te geven aan de start-up gemeenschap. To give back and pay it forward. Ondernemers moeten elkaar helpen. Zeker vrouwelijke ondernemers wil ik de nodige steun geven, in de hoop dat de voorsprong die mannen nog steeds hebben toch een beetje kleiner wordt.”

Volgens mij is een goede mentor niet noodzakelijk iemand die al veel ervaring opdeed of een zekere leeftijd heeft. De kennis van zo’n oudere persoon is misschien al gedateerd, en dus niet meer van toepassing

Dat ze zelf nog jong is, beschouwt Perl alleen maar als een voordeel. “Volgens mij is een goede mentor niet noodzakelijk iemand die al veel ervaring opdeed of een zekere leeftijd heeft. De kennis van zo’n oudere persoon is misschien al gedateerd, en dus niet meer van toepassing. Ik ben van mening dat een start-up begeleid en geadviseerd moet worden door een ondernemer die net in de volgende fase van het verhaal zit, omdat die dan vanuit een ervaring spreekt die heel pertinent en relevant is. Enkele maanden geleden zat jouw coach immers in quasi dezelfde situatie.”

Gezocht: vrouwelijke rolmodellen

Vanuit haar rol als mentor hoopt Perl de kloof tussen mannen vrouwen in de techwereld mee te helpen dichten. “Daarom is het zo belangrijk om onderneemsters te coachen en hen de nodige ondersteuning te geven”, beseft ze. “Ook wil ik zoveel vrouwen aanmoedigen om hun eigen bedrijf op te richten.”

“We moeten zoveel mogelijk voorbeelden van succesvolle vrouwelijke ondernemers hebben. Enerzijds zijn zij een rolmodel voor anderen die de sprong willen wagen, anderzijds is gebleken dat de meeste investeringen in ondernemingen van vrouwen afkomstig zijn van vrouwen die zelf al een succesvol traject hebben afgelegd. Dus hoe meer vrouwelijke ondernemers we vandaag een duwtje in de rug geven, hoe meer investeerders er morgen zijn en hoe meer ondernemingen er in de toekomst op steun zullen kunnen rekenen”, beklemtoont Perl.

Geen afwachtende houding aannemen

Voor wie er nog aan mocht twijfelen: aan motivatie ontbreekt het de 23-jarige Antwerpse in geen geval. “Voor ons hebben vrouwelijke ondernemers al heel wat deuren geopend. Nu is het aan ons om koste wat kost hun werk voort te zetten en de poort verder open te beuken voor de generaties die na ons komen.”

Tot het zover is, wil ze ondernemers oproepen om vooral niet stil te zitten. “Als ik één belangrijke ondernemersles heb geleerd, dan is het wel om niet te wachten. Of het nu gaat om het vinden van de juiste medevennoot of het overtuigen van investeerders, wacht niet tot de omstandigheden perfect zijn en start gewoon vandaag. Just do it! De grootste fout die we als ondernemers kunnen maken, is er niet meteen 100% voor gaan.”