De huidige gezondheidspandemie - en bijbehorende economische crisis - heeft een ware schokgolf veroorzaakt bij duizenden bedrijven. Terwijl de economische activiteit bij sommigen weer aantrekt, blijven anderen nog steeds in het ongewisse, onzeker over hun toekomst en hun levensvatbaarheid. Er moeten nu keuzes worden gemaakt om de ondernemingen op een gezonde manier te hervatten of om een faillissement te vermijden. En in deze context is passend (en persoonlijk) advies niet alleen noodzakelijk, het maakt ook echt het verschil tussen overleven of niet.

Ondernemers en bedrijfsleiders zitten vandaag met honderden vragen, niet in het minst over het menselijk aspect en de gezondheid van hun medewerkers. Om hierop een antwoord te bieden hebben we samen met enkele externe specialisten een geavanceerde expertise ontwikkeld. Dit perspectief zal de komende weken nog betekenisvoller worden als zal blijken dat de impact van de genomen gezondheidsmaatregelen groot blijft. Wij zien volgende drie stappen:

1. Alles in vraag stellen en radicaal breken met het verleden

Sinds een aantal jaren hanteren we een holistische visie op het bedrijf, telkens op basis van het volgende concept: "Wat als het bedrijf een levend wezen, een lichaam was en de medewerkers de organen?" Wij gebruiken deze metafoor omdat die in zijn methode de voordelen van een ‘vrij’ bedrijf waar je de medewerkers zelf beslissingen laat nemen, het aanpassingsvermogen en de samenwerking met HR integreert.

Dr. Nicolas Commune, die zich vorig jaar bij BSPK aansloot, is als doctor in de sociologie en medische antropologie gespecialiseerd in kwalitatieve dataverzameling en analysemethoden. Hij zegt dat “het bedrijf een patiënt is, het organigram het menselijk lichaam en de medewerkers de vitale organen zijn.” Met deze duidelijke boodschap richten we ons op het gezond beheer met de nodige ‘vitamines’ voor het bedrijfsleven of een ‘check-up’ van de organen van het bedrijf.

Drie soorten bedrijven - ‘patiënten’ - doen vandaag een beroep op onze diensten: bedrijven in moeilijkheden, succesvolle en groeiende bedrijven en tot slot bedrijven die verkocht of overgelaten worden. Met onze diagnose analyseren we de symptomen en pathologie van de eerste groep, organiseren we een ‘inspanningstest’ voor de tweede groep en volgen we een nauwkeurig check-upprotocol (soort ‘levensverzekering’) voor de derde groep. In alle drie de gevallen wordt een ‘bloedstaal’ van management- en organisatie afgenomen om alle parameters voor succes of falen vast te stellen en vervolgens te streven naar een gezond evenwicht.

Tot begin 2020 was de managementtrend gericht op flexibiliteit en samenwerking binnen de bedrijfsmuren. Maar door de passage van het coronavirus gaan we hoogstwaarschijnlijk de opkomst zien van een nieuwe managementaanpak.

Als we in deze metafoor verdergaan, vertegenwoordigen de CEO en zijn Raad van Bestuur de hersenen, en zijn zij verantwoordelijkheid voor de visie, de missie en de algemene besluitvorming. Maar andere vitale organen zijn eveneens essentieel. Als je streeft naar een vrij en evenwichtig bedrijf, moet je ervoor zorgen dat geen enkel orgaan met een ander concurreert, en dat je een echt collaboratief systeem opzet waar iedereen zijn of haar missie naar gelang de omstandigheden vervult. Net zoals in het menselijk lichaam.

Onze visie op het bedrijf in het postcoronatijdperk impliceert dat het traditionele model in vraag wordt gesteld, met een onmiddellijke en radicale breuk in de manier waarop we organisaties, de diverse machtsniveaus, onderlinge relaties en de besluitvorming opvatten. Vandaag is een bedrijf niet langer een machine die je zomaar naar believen kan instellen en aanpassen zoals een mechanisch apparaat.

2. Meer het hart dan het verstand volgen

De uitdaging voor bedrijven is vandaag de dag te focussen op hun sterke waarden en deze intern en extern over te brengen om zo te kunnen inspelen op hun zoektocht naar de juiste zingeving. Dat kan betrekking hebben op verschillende thema's, zoals milieu, maar het kan eveneens gaan over het begrijpen van de evolutie van de organisatie, de waarden en het transparante transitieproces.

Emotionele intelligentie is vandaag cruciaal. Het is de enige manier om weer zin te geven aan management

Wat beslissingen nemen betreft, moet je meer met je hart gaan kijken. Emotionele intelligentie is vandaag cruciaal. Het is de enige manier om weer zin te geven aan management. Hetzelfde geldt voor de prestaties van het bedrijf… zonder een goedwerkend hart moet je alle inspanningen stoppen en is je doorstart altijd ingewikkeld. De bedrijfsleiders die deze zoektocht naar betekenis niet begrepen hebben, zullen door hun organisatie bedreigd worden... maar zullen ook moeten aannemen dat ze zelf een bedreiging vormen voor hun eigen bedrijf.

Om zich goed te voelen in een bedrijf is niet alleen de verloning, de managementstijl, de mogelijkheden van telewerken of de bedrijfswagen die tellen. Het is vooral de capaciteit van de organisatie om het engagement te verhogen en bij de medewerkers het gevoel op te wekken tot een groep te behoren, tot het merk en tot een organisatie die staat voor bepaalde waarden. Waar zij ook achter staan. De huidige bezorgdheid van onze klanten is talent aantrekken en behouden in hun organisatie, en investeren in het creëren van betekenis om een verschil te kunnen maken.

3. Van huisarts tot polikliniek

Aan de ene kant is er de algemene diagnose die het bedrijf al geheel bekijkt, maar aan de andere kant is het ook essentieel om meer in detail te treden door elk bedrijfsonderdeel te onderzoeken. IT-beveiliging is bijvoorbeeld een afdeling die onze volledige aandacht verdient. Zonder grondige analyse kan geen enkel bedrijf zich te wapenen tegen cyberbedreigingen die kritieke bronnen en data kunnen aantasten.

In nauwe samenwerking met advocatenkantoren, banken, adviesbureaus, beheerders, accountants en recruiters biedt onze generalistische diagnose de oplossingen van een management-polikliniek.

Een diepgaande behandeling bestaat uit vitamines voor bedrijfsstructuren, een innovatiecultuur, continu evolueren en een cultuur van verbetering implementeren om de onzekerheid te overleven. Want innovatie gaat niet alleen over technologie, of het creëren van een product... Innovatie gaat ook over het vinden en implementeren van nieuwe manieren van werken op alle niveaus van het bedrijf. En over advies durven in te winnen om te bepalen hoe je je doelen kan bereiken met de dagelijkse werking.