Onder het motto Support our Startups trokken honderden Belgische start-ups begin april aan de alarmbel. In Nederland maakte de regering alvast snel een noodpakket van 100 miljoen euro aan overbruggingsleningen vrij. De Belgische overheid dient een stuk van de middelen die ze vrijmaakt om de economie te ondersteunen op een correcte manier te besteden aan het ecosysteem van start-ups en scale-ups. Maar omzet kan en mag niet het enige selectiecriterium zijn, want dan vallen early stage start-ups haast automatisch uit de boot.

Start-ups zijn per definitie ondernemingen die innovatieve producten ontwikkelen voor een globale markt. Vaak zonder al te weten hoe groot die markt is of zelfs of die markt überhaupt bestaat. Ze gaan uit van een aantal assumpties die ze zo snel als mogelijk moeten valideren. Start-up founders nemen dus vaak grote persoonlijke risico's om een bedrijf te bouwen dat weliswaar veelbelovend kan zijn, maar waarvan de bestaansreden nog moet worden bewezen.

Start-ups passen zich meestal snel en flexibel aan in de moeilijkste omstandigheden. Maar de coronacrisis ‘moeilijk’ noemen, is een understatement van formaat. We zitten in een wereldwijde crisis die nu al vergeleken wordt met de Grote Depressie van bijna een eeuw geleden. Onze overheden zijn gelukkig onmiddellijk in actie geschoten. Ze hebben broodnodige maatregelen genomen om de economische schade tot een minimum te beperken voor de sectoren en de bedrijven die het zwaarst worden getroffen.

Krachtig signaal

De overheid richt zich echter vooral op de gevestigde kmo’s en scale-ups, en niet op de start-ups. Veel van die start-ups gooien hun businessmodel vandaag radicaal om. Tijdelijk of permanent, om in te spelen op nieuwe opportuniteiten die deze crisis ook biedt. Het consumentengedrag is op een paar weken tijd getransformeerd: die aardschok creëert ook kansen voor start-ups met potentieel. Maar ze hebben daar wel middelen voor nodig. En ze moeten de economische dip, die ook post-corona nog maanden of zelfs jaren zal aanslepen, kunnen uitzweten zonder kopje onder te gaan.

Daarom is het initiatief Support our Startups, gericht aan de overheid om de dialoog aan te gaan, een krachtig signaal dat de verschillende regeringen niet mogen negeren. Voor het eerst bundelen start-ups én scale-ups uit de drie gewesten de krachten. Ze willen ervoor zorgen dat de economische maatregelen ook kunnen gelden voor hun unieke economische segment. Ze vragen geen blanco cheque (zoals sommige media foutief berichtten) noch voorkeursbehandeling, ze willen alleen dat ze net als andere (gezonde) ondernemingen snel een eerlijke kans krijgen om deze storm te overleven.

Omzet mag niet het enige selectiecriterium zijn

De initiatiefnemers van Support our Startups bespreken vandaag met de overheid wat de definitie van een ‘gezond bedrijf’ is. Want het heeft natuurlijk geen zin om start-ups die ook al pre-corona weinig kans op slagen hadden artificieel in leven te houden.

We hopen als acceleratoren wel dat de definitie op maat van échte start-ups gemaakt zal zijn. Omzet kan en mag niet het enige selectiecriterium zijn, want dan vallen early stage start-ups haast automatisch uit de boot. Tegelijkertijd kan de overheid in overleg met experten voorwaarden stellen aan de verleende steun, bijvoorbeeld via uitgestelde leningen, het verwerven van equity,… Het doel moet altijd zijn dat start-ups overleven dankzij hun potentieel - de markt, schaalbaarheid, businessmodel, het team - en niet dankzij subsidies.

Als we creativiteit, ondernemerschap en vooral het nemen van risico’s verwachten van start-ups, dan zéker van risicokapitaalverstrekkers

De start-up community kijkt niet alleen naar de overheid. De rol van VC’s en business angels is vandaag en zeker morgen minstens even belangrijk. Als we creativiteit, ondernemerschap en vooral het nemen van risico’s verwachten van start-ups, dan zéker van risicokapitaalverstrekkers.

Ik weet van een aantal investeerders dat ze vandaag die risico’s blijven nemen. Als anderen nu de kraan dichtdraaien terwijl er heel mooie opportuniteiten liggen – de kans dat ze dezelfde waardering betalen als voor corona toesloeg, is bijzonder klein – dan schrappen ze het woord ‘durf’ beter uit durfkapitalist.

De Belgische start-ups dragen enorm bij aan de economische groei in dit land. Ze werken vandaag aan de slimme technologieën die onze samenleving en onze economie de komende decennia vorm zullen geven. Laten we hen dus niet vergeten.


Dit stuk werd geschreven door Lode Uytterschaut (CEO Start it @KBC) & Sven De Cleyn (Program Manager imec.istart & Managing Director imec.istart Fund)