De rol van CEO én van moeder vervullen, en dan ook nog eens in verschillende bestuursraden zetelen. Het is niet iedereen gegeven. Heidi De Pauw, al ruim negen jaar de topvrouw van Child Focus, combineert het allemaal. En ze doet het met een missie. Een tijdje terug schoof ze bij ‘50 Koffies’ aan tafel voor een openhartig gesprek. Het werd een gepassioneerd relaas over keuzes maken, kansen geven en impact maken.

Welvaart boven welzijn

Eén van haar stokpaardjes, zo blijkt tijdens het interview, is de kruisbestuiving tussen de profit- en non-profitsector. Die symbiose van twee diverse werelden met twee uiteenlopende visies creëert volgens De Pauw een heuse meerwaarde en leidt tot nieuwe inzichten. “Bij Child Focus werden beslissingen vooral vanuit de buik genomen en dat ook is goed”, geeft ze aan. “Maar daarnaast is er nood aan een strategisch beleid en dan heb je soms gewoon een managementmatige blik nodig.”

“Er worden nu meer mensen uit de profitsector ingezet in de non-profit dan andersom, en dat is spijtig want zo gaat er heel wat aandacht voor maatschappelijke en menselijke thema’s verloren.” Het verklaart waarom De Pauw het zo belangrijk vindt dat iemand met haar profiel in de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij zetelt.

Er worden nu meer mensen uit de profitsector ingezet in de non-profit dan andersom, en dat is spijtig want zo gaat er heel wat aandacht voor maatschappelijke en menselijke thema’s verloren

Er is in onze economie te weinig oog voor welzijn, enkel voor welvaart. Het draait steeds om winst en centen.” De Pauw noemt het een zorgwekkende evolutie. “Als we geen andere koers gaan varen, dan stevenen we geheid op een muur af”, waarschuwt ze. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor onze maatschappij. De cijfers liegen er dan ook niet om: het aantal burn-outs, bore-outs en gevallen van chronisch vermoeidheidssyndroom stijgt gestaag.

Investeren in menselijk kapitaal

Net dáárom is het aantrekken van mensen uit de non-profit zo relevant en cruciaal: zij hebben meer oog voor zowel het menselijk kapitaal in de bedrijven, alsook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de zogenaamde corporate social responsibility. Zij kunnen dus een waardevolle helpende hand bieden om het evenwicht tussen presteren en de mens an sich te herstellen, stelt De Pauw.

Laten we niet vergeten dat de maatschappij zich binnen onze bedrijven bevindt”, zegt de CEO van Child Focus daarover, waarmee ze bedoelt dat je als ondernemer of bedrijfsleider moet investeren in het menselijk kapitaal dat je hebt, je werknemers, zodat die op hun beurt een positieve impact op de maatschappij kunnen creëren. Als voorbeeld haalt ze Proximus aan.

Naast investeren in het menselijk kapitaal ín onze bedrijven, is het ook belangrijk om oog te hebben voor de maatschappelijke thema’s die zich daarbuiten afspelen en ons daarvoor in te zetten. Onze schouders eronder zetten en echt maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals bijvoorbeeld Wouter Torfs en Piet Colruyt dat doen. “Ik heb eindeloos respect voor die mensen, voor de manier waarop zij hun bedrijf leiden”, aldus Heidi De Pauw.


De meerwaarde die het inzetten van mensen uit de non-profit creëert, is slechts één van de vele waardevolle lessen die Heidi De Pauw in deze podcast aankaart. Wil je meer weten over het doeltreffend inzetten van je netwerk? Of over de opofferingen die zij zelf voor haar carrière maakte? Beluister hieronder het volledige interview.