Hoewel de meeste bedrijven verstandig en pragmatisch omspringen met de coronacrisis zijn er nog altijd ondernemingen die zélfs vandaag worstelen met de impact, onder andere wat thuiswerk en communicatie betreft. Niet alleen bij hun vaste werknemers, ook bij hun freelance managers. Bedrijven die nu verstandig en pragmatisch omspringen met externe medewerkers plukken daar ook op lange termijn de vruchten van. Een korte handleiding over hoe in crisistijden met interim- en projectmanagers om te gaan.

Eerst dit: élke werknemer die thuis kan werken en het toch niet mag, is er vandaag één te veel. Uiteraard is het voor heel wat mensen onmogelijk om hun werk vanop afstand te doen. Tonnen respect voor al die mensen die onze samenleving aan het draaien houden. Maar alle bedrijven die thuiswerk kunnen organiseren, moeten dat doen. Gemakkelijk is dat niet, het vraagt flexibiliteit en andere routines, maar dat moet dan maar even. Misschien plukken we er nadien met z’n allen wel de vruchten van, als we merken hoeveel vergaderingen efficiënter kunnen verlopen en hoeveel verplaatsingen onnodig blijken.

Aan hetzelfde zeel trekken

We merken gelukkig dat de grote meerderheid van de bedrijven zich in deze ongeziene crisistijden pragmatisch opstellen. Ook naar hun externe medewerkers toe. De meeste ondernemingen communiceren transparant en duidelijk, en maken daarbij geen onderscheid tussen vaste werknemers en tijdelijke, externe krachten. Ze maken allemaal deel uit van het bedrijf, iedereen moet aan hetzelfde zeel trekken.

Bedrijven die al ervaring hebben met thuiswerk laten hun interim- en projectmanagers vanop afstand werken. Ook andere bedrijven, die geen cultuur van thuiswerk hebben, ontdekken nu het gemak van Zoom, Skype, Microsoft Teams en andere digitale tools die de fysieke vergaderingen overnemen.

Maar een minderheid van bedrijven blijft zich vastklampen aan oude regels en gewoontes. Ze laten dat ook vandaag maar beperkt toe. Externe medewerkers die mits een aantal aanpassingen perfect thuis kunnen werken, worden toch naar kantoor geroepen.

We willen die bedrijven niet veroordelen. Ze hebben nog niet altijd de tijd gehad om een vertrouwensband op te bouwen met hun interim- en projectmanagers, ze twijfelen of ze wel waar voor hun geld gaan krijgen als ze hen thuis laten werken. Zeker in crisistijden waar het alle hens aan dek is en waar veel bedrijven moeten vechten om te overleven, is dat ergens een begrijpelijke reflex. Maar het is niet verstandig om mensen te verbieden thuis te werken. Niet op de korte termijn, met de toenemende gezondheidsrisico’s en de levensnoodzakelijke burgerzin, en niet voor de relatie op lange termijn.

Interim- en projectmanagers als rolmodellen

Bij sommige bedrijven zal in deze economisch onzekere tijden misschien wel de vraag rijzen of er niet beter op de pauzeknop kan worden gedrukt voor samenwerkingen met externen. Ook voor die bedrijven bestaat een pragmatische oplossing.

Waarom spreken zij – als de aard van het werk én de workload het toelaten - niet met hun interim- en projectmanagers af om thuis te werken, maar dan deeltijds? De klant loopt niet het risico dat de externe manager daarna niet meer beschikbaar is door ziekte, de continuïteit blijft verzekerd.

Als bedrijven binnen een paar weken - fingers crossed - terug in hun normale modus gaan, kunnen ze de opgedane kennis en de expertise van de project- en interim-managers beter dan ooit gebruiken. Het bedrijf doet ook ervaring op met thuiswerk. Ervaring die zich later zal terugbetalen in een efficiëntere manier van werken. En die ook een impact kan hebben op de motivatie en het engagement van vaste werknemers.

De interim- en projectmanagers krijgen dan weer meer tijd voor hun familie, zonder volledig zonder inkomen te vallen. Ook voor hen is de langetermijnrelatie en de continuïteit in deze onzekere tijden cruciaal. Bedrijven kunnen erop rekenen dat interim- en projectmanagers rolmodellen zijn als het op tijdsmanagement en professionaliteit aankomt.

Het is niet de tijd om dogma’s en taboes in stand te houden. Als bedrijven slimme, pragmatische afspraken maken met hun externe medewerkers kunnen die ook nadien – als we de coronacrisis met z’n allen overwonnen hebben – op een positieve manier nazinderen.