Medeoprichters Michael Verschueren en Giovanni Canini

Met de geboorte van E-Health Valley heeft België er een ambitieuze incubator/accelerator bij, eentje die uitsluitend focust op digital health. De founding fathers zijn niet de minsten: EEBIC, beheerder van investeringsfondsen, de ULB alsook private investeerders Michael Verschueren (uitvoerend bestuurder RSC Anderlecht) en Giovanni Canini (WPP Country Manager). Dit nieuwe initiatief moet onze gezondheidszorg het digitale tijdperk binnenloodsen, onder meer met een investeringsfonds van 20 miljoen euro voor beloftevolle Benelux start-ups.

Beste van de wereld

“De gezondheidszorg in ons land behoort tot de beste van de wereld”, steekt Gio Canini van wal. “De rijkste emirs laten zich hier verzorgen. Dat is uiteraard lovenswaardig, maar als we de Belgische gezondheidszorg op wereldniveau willen houden, zullen we veel meer moeten investeren in digitale toepassingen. Ons land hinkt daarin erg achterop. Anno 2021 is dat nefast, zowel voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg als voor de consument. Dat is de reden waarom we drie jaar geleden zijn gestart met de voorbereiding van E-Health Valley en we vandaag een beroep kunnen doen op een ecosysteem van meer dan 20 medische, technologische, institutionele en commerciële partners.”

E-Health Valley heeft huizenhoge ambities. Naast een aantal private investeerders zetelen ook de regionale investeringsmaatschappijen finance&invest.brussels en Sambrinvest in het initiatief. E-Health Valley geniet verder de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, PartenaMut/Partena Ziekenfonds en het netwerk van apotheken en thuiszorgwinkels Goed. Bij de start kon de accelerator en incubator al terugvallen op een fonds van 20 miljoen euro. Een veelbelovende start!

Met die financiële back-up kunnen we al heel wat jonge start-ups een duw in de rug geven. Maar de criteria zijn streng

“Dat is het zeker en vast”, vindt ook medeoprichter Michael Verschueren. “Met die financiële back-up kunnen we al heel wat jonge start-ups een duw in de rug geven. Maar de criteria zijn streng. En voor we met een start-up in zee gaan, taxeren we elk project op haalbaarheid, ontrafelen we het businessplan en kijken we naar de schaalbaarheid. Dat laatste is erg belangrijk, omdat we elk initiatief ook internationaal willen uitrollen. Daarvoor kunnen we terugvallen op de expertise van de E-Health Valley partners, allemaal mensen en organisaties met een stevig palmares en kennis van zaken.”

De incubator/accelerator heeft een dubbel objectief”, vult Gio Canini aan. “We willen initiatieven ondersteunen die kunnen leiden tot de oprichting van een bedrijf en bestaande initiatieven pitchen, zodat ze gebruik kunnen maken van de infrastructuur van E-Health Valley. Op die manier kunnen ze hun proof of concept valideren, een go-to-marketplan opstellen, een business feasability op te stellen, enzovoort. Het fonds neemt vanuit een pure investerings- en businessbereidheid de initiatieven onder de loep die de middelen komen vragen.”

Het hoofdkantoor van E-Health Valley in Anderlecht

Tien starters per jaar

Met amper een paar maanden op de teller toont E-Health Valley zich alvast een gretige speler. “Jaarlijks willen we tien startende bedrijven opnemen in ons ecosysteem”, beklemtoont Gio Canini. “De voorbije maanden hebben we bijvoorbeeld al mee onze schouders gezet onder twee initiatieven. Een aantal vooraanstaande universiteiten ontwikkelde het digitale platform PAGS dat een antwoord bieden op de gefragmenteerde aanpak van ouders, leerkrachten en psychologen in de begeleiding van kinderen met neurologische problemen als autisme, dyslexie of ADHD.”

Het is de bedoeling om jaarlijks een tiental bedrijven in ons ecosysteem te incorporeren, hetzij binnen de incubator, hetzij binnen de accelerator

“En met de Belgische applicatie Evoluno kunnen bedrijven burn-outs preventief aanpakken. Deze applicatie spoort vroegtijdige symptomen op, stelt verbeteringstrajecten voor en koppelt een netwerk van coaches en psychologen aan het platform. Evoluno is een mooi voorbeeld van een toepassing waar E-Health Valley zich volledig achter schaart omdat het een medisch draagvlak heeft. Je mag niet vergeten dat healthcare start-ups pas van de grond kunnen komen als het medische korps ze valideert. Gebeurt dat niet, dan heeft een project geen kans op slagen.”

“Het is de bedoeling om jaarlijks een tiental bedrijven in ons ecosysteem te incorporeren, hetzij binnen de incubator, hetzij binnen de accelerator. Dat we drie jaar gewerkt hebben om alles op punt te stellen, lijkt lang maar het is de tijd die nodig is om alles flawless te laten draaien. We willen de bedrijven en initiatieven die aan boord komen meteen de juiste ondersteuning bieden.”

Geen dag te vroeg

Zorg op afstand? De mogelijkheden zijn schier eindeloos. De bloeddruk en suikerspiegel monitoren, pijn registreren, videobellen met zorgverleners, slaappatronen opslaan. Alleen: in België raken digitale tools vaak niet verder dan studies of pilootprogramma’s.

We krijgen heel wat inspirerende aanvragen en healthcare oplossingen aangereikt”, vertelt Michael Verschueren. “Voor de projectoproep ‘Move Well’ – een initiatief tussen Decathlon en E-Health Valley – kwamen bijvoorbeeld al 50 aanvragen. Dat aantal geeft aan dat er veel werk aan de winkel is, en dat er een enorme bereidwilligheid is om mee te stappen in digitalisering. E-Health Valley komt dus niets te vroeg.

We zien dat de markt een digitale revolutie doormaakt. Iets wat we toejuichen, want de druk op de gezondheidszorg moet echt naar omlaag. De coronacrisis heeft de zorgsector onder spanning gezet. Stel je voor dat er nog een extra calamiteit bij was gekomen? Dan was de impact niet te overzien geweest. Digitalisering helpt om de druk te verlichten.”

Michael Verschueren en Giovanni Canini

Meteen internationaal denken

De toekomst van digitale healthcare toepassingen ziet er veelbelovend uit. Volgens het studiebureau Markets and Markets zal de globale markt - alleen al van de wearable healthcare devices - stijgen van 18,4 miljard dollar in 2020 naar 46,6 miljard in 2025. Voor wie er nog aan mocht twijfelen: de gezondheidszorg staat aan de vooravond van healthcare 2.0.

België heeft internationaal gezien een heel hoge zorgreputatie. Wat start-ups betreft, is er heel wat potentieel maar we moeten grootser durven te denken. Het is zaak om nieuwe applicaties meteen internationaal te positioneren, want dat is de enige manier om iets echt succesvol te maken. Van zodra een product, een applicatie, pakweg aanvaard wordt op de Amerikaanse markt, dan stijgt de waarde van het bedrijf exponentieel. E-Health Valley wil zich daarom verankeren in een internationaal ecosysteem van incubatoren/accelerators om Belgische bedrijven meteen internationaal te kunnen lanceren.”

Belgen en internationale ambities, het is iets wat niet altijd even evident is. Vanuit zijn ervaring bij Wunderman Thompson ziet Gio Canini dat Belgen vaak niet verder durven te denken dan onze grenzen. “Veel jonge starters zijn briljant in het uitdenken van concepten, maar they never think big”, zegt hij. “Wij willen helpen met die schaalvergroting.”

“Vergeleken met de Nederlandse markt waar de innovatie en privatisering van de zorgsector een hoge vlucht neemt, gaat het in België erg traag. Als je weet dat er vorig jaar wereldwijd 10 miljard dollar geïnvesteerd werd in healthcare start-ups, dan moet er dringend ook België een en ander in beweging komen. Er is alleszins voldoende draagvlak voor. We mogen de boot echt niet missen want anders zullen Duitse, Nederlandse en Franse bedrijven hun projecten hier komen pitchen en zijn we helemaal de risee.”

Vandaar dat E-Health Valley zo hard inzet op het installeren van een internationaal netwerk, aldus Michael Verschueren. “Internationale implementatie is de te volgen weg. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot, omdat de wetgeving in het ene land niet gelijk is aan het andere. Dat wordt in de toekomst nog een belangrijke horde.”

Het team van e-Health Valley

Hybride modellen zijn de toekomst

“Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat het aantal virtuele doktersbezoeken sterk toenam. Wie had zoveel jaar terug durven denken dat je jouw huisarts digitaal zou kunnen raadplegen? Vandaag zijn die remote visits alweer afgenomen, maar het geeft wel aan dat de consument er klaar voor is”, stelt Canini vast.

“Het fysieke contact zal nooit verdwijnen, maar de digitalisering zorgt wel voor een toename van hybride modellen waarbij digitaal en fysiek mooi hand in hand gaan. Evoluno, waarvan eerder sprake, koppelt bijvoorbeeld resultaten meteen aan real life oplossingen zoals coaches, therapieën, psychologen. Het is een en-en verhaal.”

Mooi hoe ook grote bedrijven hun technologie ten dienste stellen van de bevolking”, pikt Michael Verschueren in. “Kijk naar wat voetbalclub Juventus gedaan heeft. Zij hebben hun J Medical Centrum, dat aanvankelijk enkel bedoeld was om de spelers van de eerste ploeg te verzorgen, opengesteld voor de lokale gemeenschap en amateursporters. Dat werkt enorm inspirerend, in die zin dat we ook hier in de nabije toekomst een flagshipstore willen openen: een praktijk die helemaal aansluit bij de filosofie van E-Health Valley.”

Digitale kloon in de cloud?

De digitalisering van onze maatschappij is niet meer te stoppen. Consumenten delen hun gegevens met verschillende instanties en maken – zo lijkt het wel – een digitale kopie van zichzelf in de cloud. Onze identiteit lijkt zich op te splitsen in een fysieke en een digitale. “Dat is zo,” beaamt Gio Canini. “De digitalisering van de gezondheidszorg botst op grenzen en drempels. Privacy, veiligheid, het delen van gegevens,... het geeft aanleiding tot ethische discussies. Maar ik denk dat het gezond verstand daar wel zal zegevieren.”

We zien dat de burger steeds gezonder wil leven en daarbij gretig gebruik maakt van allerlei digitale toepassingen. En daarbij zijn ze bereid om een stukje van hun privacy op te geven in ruil voor comfort. Het fysieke zorgcontact zal echter nooit verdwijnen. We zitten vandaag alleszins in een versnelde digitalisering. Het is zaak om bij te benen, maar ook alert te blijven.”

En de nabije toekomst? “Later dit jaar volgt een tweede oproep rond oncologie en toepassingen die zowel op het vlak van preventie als patiëntenondersteuning een rol kunnen spelen”, zegt Gio Canini.”Daarvoor werkt E-health Valley samen met de Stichting tegen Kanker. Het is een project waar we alvast heel erg naar uitkijken!”