Bert Vandecaveye, oprichter & CEO van Tailormade Logistics

In amper vijfentwintig jaar tijd bouwde Bert Vandecaveye vanuit het hoofdkantoor in de Gentse haven zijn bedrijf Tailormade Logistics uit tot een even succesvolle als eigenzinnige logistieke speler in ons land. Maatwerk, technologie en duurzaamheid zijn drie sleutelbegrippen in zijn aanpak. “Terwijl de doorsnee transporteur zoveel mogelijk transporten wil organiseren, probeer ik net het omgekeerde te doen.”

Atypisch. Het adjectief lijkt min of meer uitgevonden voor Gentenaar Bert Vandecaveye. Net geen 25 jaar geleden stampte hij, met een universitair diploma economie op zak, het logistieke bedrijf Tailormade Logistics uit de grond. Hij was toen 29, had net een huis gekocht, zijn echtgenote was zwanger, en hij moest het stellen met welgeteld 18.000 euro startkapitaal.

“Na omzwervingen in onder meer San Francisco, Boedapest en Scandinavië ging ik na mijn studies in Nederland voor een transportbedrijf aan de slag. Toen zij al hun logistieke activiteiten op één plaats wilden centraliseren, ben ik opgestapt. Toen al geloofde ik niet meer in die aanpak: logistiek is bij uitstek een dienstverlening waarin je heel dicht bij de klant moet staan. Elk bedrijf is anders en heeft dus ook andere noden.”

Vandaag werken wij onder meer voor Zara en H&M, toch twee absolute giganten uit de modesector. Welnu, beide bedrijven hanteren op zowat alle mogelijke vlakken een totaal andere aanpak. Van hun logistieke processen over de verpakkingen tot de e-commerce. Die eigenheid, daar moet je als ondernemer net op inspelen.”

Logistiek maatwerk

Bij gebrek aan eigen financiële middelen besloot Vandecaveye eerst zijn eigen kennis te gaan commercialiseren, en dus stapte hij zelf naar bedrijven toe die met uitdagende logistieke problemen kampten waarvoor ze zelf niet meteen een oplossing in huis hadden. Hij begon transporten te organiseren, en na verloop van tijd slaagde hij erin bevriende leveranciers te overtuigen zelf vrachtwagens te kopen en die onder de naam Tailormade de weg op te sturen.

Ik geloof niet in ondernemers die beweren dat alles wat ze aanraken in goud verandert

Voor mij is logistiek in eerste instantie oplossingen zoeken, elke dag opnieuw. En terwijl de doorsnee transporteur zoveel mogelijk transporten wil organiseren, probeer ik net het omgekeerde te doen. Transport is immers een kost die geen waarde toevoegt, je moet dus heel inventief uit de hoek komen. Combineer bijvoorbeeld een zware lading staal met een zeer lichte lading kledij, laat je vrachtwagens zo weinig mogelijk leeg rijden en zet waar mogelijk groot volume-trailers in. Logistiek maatwerk is de voorbije decennia min of meer ons handelsmerk geworden.”

Hij loopt niet hoog op met zogenaamd innovatieve bedrijven die vooral heel goed naar de concurrenten kijken en die modellen vervolgens kopiëren, met een eigen sausje eroverheen. “Dat is de grootste fout die je als ondernemer kan maken, je moet vooral je eigen dromen en inzichten volgen en nastreven. En natuurlijk loop je dan ook af en toe eens tegen de muur, maar daar is niets mis mee. Ik geloof niet in ondernemers die beweren dat alles wat ze aanraken in goud verandert.”

Mooie groeicijfers

Dat die visie zo gek nog niet is, bewijzen de cijfers die Tailormade Logistics vandaag kan voorleggen: het bedrijf is in twee decennia uitgegroeid één van de grootste logistieke bedrijven in de Gentse haven met een jaaromzet van zowat 150 miljoen euro. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een geschatte groei van 20 procent.

We hebben nu een duizendtal medewerkers, zeshonderd eigen trailers en nog eens zowat vierhonderd eigen containers. Die zijn bijzonder belangrijk met het oog op de uitbreiding van ons intermodaal vervoer. Op puur logistiek vlak beschikken we intussen al over 300.000 vierkante meter opslag- en magzijnruimte. De volgende 12 maanden willen we nog eens 60.000 vierkante meter nieuwe opslagruimte bijbouwen, onder meer in Gent, Westerlo en in het Waalse Ghlin”, kllinkt het.

Naast de automotive en een aantal grote spelers uit de internationale modewereld mag het het bedrijf vandaag ook een hele rist grote retailers en supermarktketens tot de vaste klanten rekenen.

Omgekeerde én duurzame logistiek

Noem Bert Vandecaveye vooral geen transporteur. Voor hem zijn transport en logistiek twee communicerende vaten. “De transportsector geniet geen bijster goede repuatie – denk maar aan de wanpraktijken met zwaar onderbetaalde Oost-Europese of zelfs Braziliaanse chauffeurs – en dat is niet bepaald ten onrechte. Ik zie het als een deel van mijn missie om te bewijzen dat er ook een andere aanpak mogelijk is, waarin kwaliteit, kennis en opleiding écht een verschil kunnen maken.”

Ik zie het als een deel van mijn missie om te bewijzen dat er ook een andere aanpak mogelijk is, waarin kwaliteit, kennis en opleiding écht een verschil kunnen maken

Eén van de specialiteiten van het bedrijf is de zogenaamde ‘omgekeerde logistiek’. Zomaar eventjes twintig procent van de totale goederenstroom keert immers terug. Dit gaat van van een brede verpakkingsstroom – die vaak ook hersteld of gereinigd moet worden – tot specifieke bakken of rolcontainers die ook netjes opnieuw bij de producenten moeten worden afgeleverd. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de retourzendingen – die gecontroleerd en opnieuw verpakt moeten worden - en heel veel verpakkingsafval dat gesorteerd en gerycleerd moet worden.

“Wij sorteren zowat 600 ton karton per maand, maar daarnaast gaat het ook over hout, plastic of isomo. Daarnaast beleveren we met een honderdtal vrachtwagens elke ochtend zeer vroeg de Belgische supermarkten en winkels. Daarbij bieden we een veel ruimere dienstverlening aan dan zomaar het naakte vervoer van goederen van plek A naar plek B. De chauffeurs krijgen de sleutels of de codes van die winkels, zij sorteren de goederen ter plekke en nemen ook alle retourzendingen mee.”

Zo’n uitgekiende logistiek ligt dus in het verlengde van het pure transport, en net door die twee zeer goed op elkaar af te stemmen, creëer je extra toegevoegde waarde, stelt Vandecaveye. “Dat is ons businessmodel, en zo maken wij het verschil met de concurrentie. Heel veel bedrijven in onze sector willen vooral zo weinig mogelijk investeren of zelf doen, ze bieden een dienst aan en besteden die opdracht vervolgens uit aan onderaannemers tegen een zo laag mogelijke prijs. Heel wat grote transporteurs hebben vaak niet eens eigen chauffeurs in dienst, wat de deur natuurlijk wagenwijd openzet voor misbruiken.”

“Puur logistieke bedrijven denken dan weer vooral in termen van nieuwe, afgewerkte producten, maar liggen amper wakker van het duurzaamheidsaspect. Net op dat vlak hebben wij heel veel knowhow opgebouwd, en daar ligt ook een gigantische groeimarkt open.”

Decentralisatie is de trend

In een wereld waarin just-in-time en uiterst snelle leveringen min of meer standaard zijn geworden, wordt ook het transport almaar complexer. Het komt er dus op aan om dit zoveel mogelijk te optimaliseren en op zoek te gaan naar maximale efficiëntie. “De meeste tijd verliezen onze chauffeurs niet in de file, maar wel bij klanten waar ze moeten wachten tot goederen in- of uitgeladen kunnen worden”, zegt de CEO van Tailormade Logistics. “Wij proberen onze trailers dan ook zoveel mogelijk af te zetten bij de klant, waarna we die later opnieuw oppikken.”

“Daarvoor moet je het model van een klant zeer goed kennen, en daar vervolgens zo slim mogelijk op inspelen. Het is geen toeval dat we op 20 verschillende locaties zitten met loodsen en magazijnen, in zeven verschillende landen. We zitten zo veel dichter bij enkele grote klanten. Het oude logistieke model, met pakweg één centraal Europees distributiecentrum, is stilaan volledig voorbijgestreefd. Decentralisatie is vandaag dé trend, maar dit vraagt ook een ultramoderne backoffice en zeer veel creativiteit. Deze aanpak is niet enkel een stuk efficiënter én ecologischer, het laat je ook toe om de zogenaamde last mile zo optimaal mogelijk te organiseren.”

Kijk naar Amazon: een schoolvoorbeeld van hoe je als logistiek bedrijf het verschil kan maken met technologie

De logistiek van de toekomst zal volledig rond technologie draaien, maar 80 procent van onze sector heeft dat nog niet echt door. Ook al omdat heel wat bedrijven in ons land te klein zijn en dus te weinig schaalgrootte hebben om zwaar in technologie te kunnen investeren. Kijk maar naar Amazon: dat is een schoolvoorbeeld van hoe je als logistiek bedrijf het verschil kan maken met technologie.”

“Wij stappen vandaag ook alsmaar meer proactief naar bedrijven toe waarvan we denken dat we daar extra toegevoegde waarde kunnen bieden. Ook dat is ondernemen. Tot voor vijf jaar waren wij amper actief in Azië, vandaag wordt die markt steeds belangrijker.”

Groene diesel op afvaloliën

Meer aandacht voor duurzaamheid vertaalt zich, zeker in een beginstadium, vaak ook in eigenzinnigheid. Zo investeerde Tailormade Logistics vorig jaar in 65 nieuwe distributiewagens die ook op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) kunnen rijden, een soort biodiesel die in Finland ontwikkeld is, op basis van afvaloliën.

Op langere termijn zie ik geen heil in vrachtwagens op gas, hoewel we zelf het eerste transportbedrijf in België waren om zo’n vrachtwagen op gas in onze vloot op te nemen

“Het is een 100% synthetische diesel, en dus geen fossiele brandstof”, legt Vandecaveye uit. “Er zit wel nog een kleine fractie palmolie in, maar die is haast verwaarloosbaar, net zoals de zwavel- of CO2-uitstoot, en de energiewaarde van HVO ligt bijzonder hoog. Het nadeel ervan is dat de prijs zowat 80 procent hoger ligt dan die van klassieke diesel – al heeft dit veel met te maken met het Belgische taxatiesysteem - en dat je deze brandstof hier ook niet zomaar kan gaan tanken.”

“Daarom hebben we dus zelf ook twee eigen verdeelinstallaties gebouwd. Alvorens in HVO te investeren, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar zogenaamde milieuvriendelijke alternatieven voor diesel zoals LNG, maar vooral het productieproces daarvan zorgt voor een zeer hoge CO2-uitstoot. Op langere termijn zie ik dus geen heil in vrachtwagens op gas, hoewel we zelf het eerste transportbedrijf in België waren om zo’n vrachtwagen op gas in onze vloot op te nemen.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer

Omwille van het hoge prijskaartje zet Tailormade Logistics de distributiewagens op gas vooralsnog enkel in voor het transport van containers tussen de havens en dichtbij gelegen intermodale terminals of voor zogenaamde last mile-trajecten. “Dit weegt niet al te zwaar door in het totale prijskaartje van het transport, maar tegelijk dragen we zo wel bij tot een sterke reductie van de schadelijke uitstoot van onze vrachtwagens in de directe omgeving van stadscentra.”

“We doen dit ook niet alleen: enkele grote klanten ondersteunen ons hierin. Jaarlijks trekken we als bedrijf ook een vast budget van 100.000 euro uit dat we naar eigen inzicht investeren in het milieu. Zo overwegen we voor dit jaar een aantal hectaren bos aan te kopen of zelf aan te planten, om onze ecologische voetafdruk een stukje te verbeteren.”

Ik vind dat we als ondernemers ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, en zo tracht ik daar mijn steentje toe bij te dragen. Het zit vaak ook in kleine dingen: wij rijden bijvoorbeeld haast nooit met lege vrachtwagens. Dit lijkt de evidentie zelve, maar ik geef het je op een briefje: de helft van de vrachtwagens die je ziet rondrijden, rijdt leeg rond. Ik beschouw het als mijn taak om ook onze klanten daarrond te mobiliseren.”