(Copyright: David Degelin)

Toen CEO Dewi Van de Vyver onlangs bekendmaakte dat ze na tien intense jaren afscheid nam van haar geesteskind Flow Pilots, kwam dat voor de buitenwereld als een donderslag bij heldere hemel. Uiteraard was de CEO zelf niet over één nacht ijs gegaan, en had ze de beslissing zorgvuldig gewikt en gewogen met haar Raad van Bestuur. Maar waarom een verkoop aan de Hasseltse IT-dienstverlener ACA Group? En wat wacht de ICT Woman of the Year 2020 na een decennium ondernemerschap? “Dankbaar terugblikken mag, maar vervolgens moet je meteen beginnen kijken naar wat vóór in plaats van achter jou ligt.”

Eén ding is zeker: Dewi Van de Vyver draagt een kerngezond kind over. Flow Pilots, dat digitale oplossingen ontwikkelt voor maakbedrijven, overheden, servicebedrijven en hun eindgebruikers, telde op het moment van afscheid vijfentwintig medewerkers en realiseerde in het laatste boekjaar een omzet van zo’n 2,8 miljoen euro.

In het voorjaar van 2022 zijn we met de Raad van Bestuur tot de beslissing gekomen om te verkopen”, begint Dewi Van de Vyver haar verhaal. “De voornaamste beweegreden was de nieuwe strategie, waarin Flow Pilots nog meer wilde inzetten op industrie 4.0 en de private sector. Alleen rijmde dat steeds minder met onze hoofdaandeelhouder Cipal Schaubroeck, die vooral focuste op dienstverlening voor de publieke sector. Er is dan een open gesprek gevolgd over de vraag of er nog een match tussen beide partijen was, en er werd beslist om een andere piste te bewandelen.”

Of dat naast een open ook een moeilijk gesprek was? Eigenlijk niet, net omdat je eerlijk met elkaar bent. Akkoord, er komt wat hartzeer bij kijken omdat je afscheid van iets en van elkaar neemt, maar anderzijds ben je wel duidelijk over waar je naartoe wilt in de toekomst. Op die manier krijgen alle gesprekspartners groeikansen.”

Nog steeds proud ambassadors

Tien jaar Flow Pilots, exact een decennium: dat klinkt als een mooi afgerond periode en dus ideaal om op terug te blikken. Of is Dewi Van de Vyver eerder van de weg vooruit? “Op het moment van de aankondiging heb je dat verwerkingsproces natuurlijk al gehad”, vertelt ze. “Dan sta je stil bij wat er allemaal is gebeurd en haal je met de co-founders en collega’s herinneringen op aan de startfase, aan het traject dat je samen hebt doorlopen, aan de mensen die wisten door te groeien, en aan zij die Flow Pilots verlieten maar nog steeds proud ambassadors zijn.”

“Maar op een bepaald moment moet je dat afronden, dankbaar zijn voor wat geweest is en beginnen kijken naar wat vóór in plaats van achter jou ligt. De overnemer mag dan ook gerust zijn: ik zal niet over hun schouder blijven meekijken”, lacht Van de Vyver.

(Copyright: David Degelin)

Altijd met designers gewerkt

Dat we een periode van exact tien jaar afronden, is toeval, want we zijn uiteraard nooit met dat idee aan de start gekomen. Het idee bij de founders, die allemaal IT-ervaring hadden, was dat het anders kon: gebruiksvriendelijker, met meer aandacht voor de gebruiker en voor useability, om zo te tonen dat technologie het leven van mensen positief kan veranderen. Onze ambitie was om een andere stem te zijn in het IT-landschap: gewoon licenties of mensen verkopen - wat trouwens vandaag nog steeds te vaak gebeurt, veelal met mislukking tot gevolg - was niet aan ons besteed. Wij wilden problemen aanpakken met oplossingen waar gebruikers écht mee geholpen waren, waardoor we ook meteen met designers hebben gewerkt en daar nooit mee zijn gestopt.”

Dat vind ik onze grootste verwezenlijking met Flow Pilots: dat we technologie steeds benaderd hebben vanuit de human-first approach door de eindgebruiker op de eerste plaats te zetten, zelfs nog voor er effectief iets ontwikkeld wordt

“We zouden wel zien waar we geraakten als bleek dat die insteek aansloeg, want we wisten niet of klanten die andere aanpak wel zouden begrijpen. Gelukkig bleek dat het geval”, aldus Van de Vyver. “Drie jaar Flow Pilots hebben we toen als een milestone gezien omdat we op dat moment beseften we dat er echt toekomst in zat. Dat vind ik, terugblikkend, onze grootste verwezenlijking met Flow Pilots: dat we technologie steeds benaderd hebben vanuit de mens, de human-first approach steeds vooropstelden, door altijd de eindgebruiker op de eerste plaats te zetten, zelfs nog voor er effectief iets ontwikkeld wordt.”

Senior profielen die willen doorgroeien

Overnemer is kwestie is ACA Group, de Hasseltse leverancier van informatietechnologie en - diensten en gespecialiseerd in digitale transformatie. Uiteraard gebeurde die zoektocht heel zorgvuldig, want het gaat bij een acquisitie altijd om veel meer dan de juiste aandelenprijs.

Met het management hebben we een soort wishlist gemaakt op basis van de toekomstverwachtingen en uitdagingen”, vertelt Dewi over dat proces. “Die waren er wel, want vooral door corona had Flow Pilots een stuk minder instromers, wat het voor onze senior profielen moeilijker maakte om zelf te groeien of teams aan te sturen. De toekomstige eigenaar moest daaraan tegemoet kunnen komen en onze verdere groei helpen mogelijk maken. Uiteindelijk kwamen we uit bij ACA Group, dat ook op andere vlakken complementair was en waarmee we een culturele klik hadden.”

(Copyright: David Degelin)

Persoonlijk groeien

De verkoop van Flow Pilots was dus vooral ingegeven door de nieuwe strategie en door de nood aan een partner die aan de uitdagingen tegemoet kon helpen komen. Maar was er ook een persoonlijke drijfveer, willen we weten. Was er na tien jaar ook het verlangen om met iets nieuws te beginnen en terug dat start-up gevoel te hebben? “De toekomst en groeimogelijkheden van Flow Pilots kwamen eerlijk waar op de allereerste plaats”, benadrukt Van de Vyver. “We moesten onze klant end-to-end kunnen blijven servicen, en daar hadden we een partner voor nodig. Dat is de kern van dit verhaal.”

Anderzijds steek ik niet weg dat ook ik persoonlijk verder wil groeien, en dat leek me in de context van Flow Pilots niet langer mogelijk.

“Anderzijds steek ik niet weg dat ook ik persoonlijk verder wil groeien, en dat leek me in de context van Flow Pilots niet langer mogelijk. Voor mij was het met andere woorden ook tijd om naar iets anders te kijken. Wat dat wordt? Dat zal ik hier niet vertellen (lacht). Eerst de overname afhandelen, dan wat tijd voor mezelf nemen en dan met hernieuwde goesting aan iets nieuws beginnen. Dat zal duidelijk onderscheiden zijn van wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan, maar ik blijf wel binnen het digitale want dat is gewoon mijn passie. En het is mijn overtuiging dat we met technologie een betere wereld kunnen creëren.”

Meer vrouwen in tech en STEM

Over het digitale gesproken: de positievere kijk op technologie mag Van de Vyver dan wel zien als dé verwezenlijking van Flow Pilots, maar wat met more women in digital - iets waar ze van in het begin een barricadespringer voor was. Is daar de voorbije tien jaar een steen in de rivier verlegd?

Er is nog heel veel werk aan de winkel”, aldus Van de Vyver. “Vooral omdat vrouwen in technologie en STEM jammer genoeg wat communicerende vaten met de wereld om ons heen zijn, en daar zien we toch een ruk naar meer conservatisme. Met als gevolg dat de awareness binnen bedrijven rond meer inclusie wat tanende is. Meer vrouwen in technologie en in STEM-onderwijs zal dus sowieso een rode draad blijven in mijn werk en engagement”, klinkt het vastberaden.