Vlnr: Andries Clinckaert, Charlotte De Vlieghere & Axel Vanraes van Tiro.health

BlueHealth Innovation Center (BHIC) is een accelerator voor healthtech start-ups en draagt zo aanzienlijk bij tot innovatie en digitalisering van de zorg. Met hun programma Health RampUp stomen ze ambitieuze ondernemers en jonge healthtech start-ups klaar om met hun innovatief idee het eerste groeikapitaal op te halen. De perfecte aanleiding voor een dubbelgesprek met Tom Braekeleirs, CEO van BlueHealth Innovation Center, en Andries Clinckaert die als co-founder van de Gentse start-up Tiro.health het hele traject aan den lijve ondervond. “Met onze applicatie willen wij de Chinese muur slopen die vaak tussen IT-departementen en de medische werkvloer staat.”

Belgische trots

Om met de deur in huis te vallen: volgens BHIC-CEO Tom Braekeleirs zijn we in België goed bezig op vlak van healthtech, zeker afgemeten aan het aantal start-ups en het ondernemerschap dat in ons land wordt getoond. “Wij Belgen zijn daar altijd veel te bescheiden in, we mogen daar best wat meer trots op zijn”, zegt hij. “Als ze in Nederland zo’n vaststelling doen, wordt daar echt mee uitgepakt. Ook qua adoptie van nieuwe technologie scoort België goed ten opzichte van andere landen.”

Ook qua adoptie van nieuwe technologie scoort België goed ten opzichte van andere landen

Nog een belangrijke troef, volgens Braekeleirs: onze visie op en aanpak op vlak terugbetaling van m-health applicaties. “Daar hebben we zelfs, samen met Frankrijk en Duistland, een leidende positie in, dankzij ons robuuste framework.”

Waardegedreven gezondheidszorg

Wat eveneens uniek is, is het Belgisch ecosysteem”, vervolgt Braekeleirs zijn analyse. “Dat is het voordeel van een klein land te zijn: iedereen kent iedereen, wat het veel gemakkelijker maakt om samenwerkingen op te zetten tussen kennisinstellingen, overheden, corporates, en de zorg zelf, over de grenzen van instellingen heen. Daar worden we in buitenland echt om benijd, omdat initiatieven daar vaak of overheid gedreven zijn, of uit de industrie komen, of uit de zorg. Bij ons werken al die actoren samen, en wij als BHIC proberen voor start-ups de deuren te openen naar dat ecosysteem.”

Wat volgens Braekeleirs dan weer wél beter kan, is de snelheid waarmee we nieuwe technologie adopteren. “En ook het aantal start-ups dat doorgroeit, mag wat mij betreft nog de hoogte in”, stelt de CEO van BlueHealth Innovation Center. “Zeker omdat we als gezondheidssector nog een hele weg hebben af te leggen qua digitalisering. De afgelopen twee jaar konden we daar allemaal de voordelen van zien, omdat de pandemie ons daartoe dwong, maar nu moeten we vooral kijken naar hoe digitalisering in de zorg waarde kan creëren voor de maatschappij.”

Het komt er nu op aan via technologie te evolueren naar value based healthcare of waardegedreven gezondheidszorg”, aldus Braekeleirs. “Ten eerste door de behandelingen te verbeteren, ten tweede door de ervaring ervan te optimaliseren en ten derde door die zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Eén gegeven dat die drie e’s – efficiëntie, effectiviteit en ervaring – kan verenigen, is artificiële intelligentie. Maar AI leeft alleen bij gratie van kwalitatieve data”, aldus Braekeleirs.

Tom Braekeleirs, CEO van BlueHealth Innovation Center

Opereren binnen een ecosysteem

Eén van de jonge bedrijven die deel uitmaakte van het zevende cohort van het Health RampUp traject van BHIC is Tiro.health, dat net focust op die data. Deze start-up, die bovendien is geselecteerd voor het imec.istart acceleratieprogramma, ondersteunt artsen om hun medische verslagen efficiënter te maken. “Niet alleen wat input betreft, maar ook om daar bepaalde inzichten uit te halen door die informatie te valoriseren”, vertelt co-founder Andries Clinckaert.

Artsen tasten vaak nog wat in het duister over patiënten die ze behandeld hebben, omdat de data waarover ze beschikken vaak heel tekstueel is - een digitaal kladblok om het wat oneerbiedig te zeggen. Dankzij het feit dat onze applicatie artsen toelaat om op een efficiënte manier gestructureerde verslagen te maken, krijgen ze makkelijker een globaal beeld. Wij zorgen er eigenlijk voor dat de arts in de cockpit gaat zitten wat het verzamelen en valoriseren van data betreft.

Wij zorgen er eigenlijk voor dat de arts in de cockpit gaat zitten wat het verzamelen en valoriseren van data betreft

“Omdat wij met onze oplossing aan het begin van een heel lange keten staan binnen de zorg, was BHIC voor ons als accelerator heel interessant: met onze start-up kunnen wij onmogelijk in ons eentje overleven, wij moeten kunnen opereren binnen een sterk ecosysteem. Wij hebben de zorg nodig, maar ook IT, een overheid die standaardiseert,… Daar konden we dankzij BHIC allemaal mee in contact komen. Het betrof ook een echt traject - dus geen one off als een hackaton, die we ook hebben overwogen.”

Wat ook heel waardevol was: er is helemaal geen sprake van een hiërarchie binnen BHIC en Health RampUP. Je kan gewoon iedereen aanspreken en je ideeën aftoetsen. Dat is in een ziekenhuis wel even anders, zeker als stagiair, waar je bij wijze van spreken toestemming moet vragen om naar het toilet te mogen”, lacht Clinckaert.

Chinese muur tussen IT en werkvloer

Het was effectief als stagiair in een ziekenhuis - in het kader van zijn opleiding geneeskunde - dat Andries Clinckaert de aanleiding vond om zijn start-up op te richten. “Ik was altijd al gepassioneerd door technologie”, vertelt hij, “maar toen zag ik op welke archaïsche manier die zorginstellingen hun data verwerkten - het was net alsof ik een teletijdmachine was binnengestapt en vijftig jaar terug werd gekatapulteerd (lacht). Al die medische verslagen die gewoon in pdf’s werden gestockeerd!”

Het hoeft geen probleem te zijn om op papier te werken: als een arts zich daar goed bij voelt, moet hij dat vooral blijven doen. Wij zeggen gewoon dat er ook een andere manier is

“Ik merkte bijgevolg een grote frustratie: iedereen besefte dat er heel veel gebeurt op vlak van innovatie en technologie, maar dat leek niet tot bij de artsen zelf te geraken. Er leek wel een soort Chinese muur te staan tussen IT-departementen en de medische werkvloer, die wij met onze app wilden slopen. Wij zijn bijgevolg bottom-up aan de slag gegaan, door naar de artsen te luisteren en op basis daarvan onze oplossing te ontwikkelen.

“Ik wil hierbij wel onderstrepen dat het geen probleem hoeft te zijn om op papier te werken: als een arts zich daar goed bij voelt, moet hij dat vooral blijven doen. Wij zeggen gewoon dat er ook een andere manier bestaat. Vandaag focussen we ons nog op de innovatieve artsen, die vooruit willen gaan. Maar in de toekomst we willen zoveel mogelijk gebruikers aantrekken, dus moeten we goed luisteren naar de bezorgdheden van alle andere artsen.”

Goed idee, niet levensvatbaar

Health RampUP is voor de deelnemers vaak een eyeopener en soms zelfs een reden om te stoppen. “Niet iedereen komt daar uit met het idee van te springen en te groeien”, legt Braekeleirs uit. “Het kan even goed zijn dat door af te toetsen blijkt dat een idee goed is, maar niet levensvatbaar. Het kan ook zijn dat een idee wél goed en levensvatbaar is, maar dat de deelnemer in kwestie geen ondernemer blijkt en bijgevolg op zoek gaat naar iemand die er wel mee aan de slag kan. Kortom, de uitkomst ligt niet vast.”

“In dat opzicht verschillen we aanzienlijk van een imec.istart, waar start-ups kapitaal krijgen om te accelereren. Wij zitten eigenlijk in de fase daarvoor: wij bieden start-ups een traject aan om hun idee af te toetsen en valoriseren. Op die manier is Tiro.health erin geslaagd te evolueren van een hobbyproject naar volwaardige start-up.”

“Dat is ook onze bedoeling met BHIC: via entrepreneurship én intrapreneurship komen tot een duurzaam en future proof zorgsysteem. Komt daar een unicorn uit? Des te beter, maar dat is niet onze betrachting: wij willen in de eerste plaats ondernemerschap stimuleren. Let op: ik spreek bewust van ondernemerschap en niet ondernemer zijn. Je kan namelijk in de zorg ook ondernemend zijn zonder ondernemer te zijn, bijvoorbeeld door opportuniteiten te zien, na te denken over oplossingen problemen te durven aanpakken of niet bang te zijn om af en toe flink op je bek te gaan. Eén van de bekendste manieren is: door een start-up te creëren. Maar dat is a means to an end.”

Geen juridische achtergrond

Maar wat misschien wel hét allerbelangrijkste is binnen Health RampUP, is peer learning: het leren van elkaar. “Je pikt niet alleen zaken op bij het succes van andere deelnemers, maar je leert ook uit de fouten die zij maken”, aldus Clinckaert. “Met als gevolg dat wij nog altijd contact hebben met andere deelnemers en bovendien contacten met elkaar uitwisselen, zodat we elkaars netwerk kunnen vergroten.”

Door samen aan zo’n cohort deel te nemen, ontdek je ook gemeenschappelijke uitdagingen. Zo stelden we vast dat er in de medische sector heel weinig mensen met een juridische achtergrond zijn, terwijl het net zo’n streng gereguleerde wereld is. Daarom is het heel waardevol dat het BlueHealth Innovation Center ook de diensten van een advocaat of jurist aanbiedt. Bijvoorbeeld om te leren hoe je onderhandelt, of hoe je een eerste contract opstelt rond een aanwerving of een pilot. Daar bestaan wel templates voor maar die zijn vaak te generiek, terwijl iedereen zijn of haar specifieke niche heeft.”