Het team van Bizidee (Photo by Stefanie Lisabeth)

Een nieuw platform dat bedrijfs- en handelsinformatie centraliseert en met behulp van artificiële intelligentie en machine learning meteen ook analyseert. De Gentse start-up Bizzy, opgericht door young entrepreneurs Hendrik Keeris (25) en Steve Declercq (23), met de steun van doorgewinterde techondernemers Nicolas Van Eenaeme, Lorenz Bogaert en Toon Coppens, haalde zopas 1,1 miljoen euro groeikapitaal op. “We hebben de uitgesproken ambitie om een internationale speler te worden.”

Bizzy wil de markt van bedrijfs- en handelsinformatie stevig innoveren door enerzijds via AI en machine learning bedrijfsdata helder en gebruiksvriendelijk aan professionals te presenteren, en anderzijds die professionals up-to-date te houden rond alles wat in hun netwerk gebeurt aan investeringen, overnames, enzovoort.

Rond die twee ambities bouwen we momenteel Bizzy verder uit”, vertelt co-founder Hendrik Keeris aan Bloovi. “Momenteel beschouwen we het nog als een basis- of bètaplatform omdat er heel wat functionaliteiten en data moeten worden toegevoegd, maar op termijn moet het een soort LinkedIn worden waar elke professional heel snel bedrijfsdata vindt die hij nodig heeft. Eventueel gekoppeld aan analyses over het financiële luik, personeelsbestand, sociale media,..., als hij voor de Premium-versie met abonnementsformule kiest.”

“We denken in dat opzicht aan B2B-features en -modules die op heel specifieke bedrijfsprocessen - bijvoorbeeld sales cycles of investeringen - inzoomen waardoor de professional enorm veel tijd bespaart doordat kant-en-klare bedrijfsinformatie beschikbaar wordt. Hierdoor kan hij of zij ook veel beter voorbereid en slimmer aan de start van meetings komen.”

Internationaal is the way to go

“Met het kapitaal van 1,1 miljoen euro dat we nu hebben opgehaald, willen we dus vooral het platform - en de bijhorende mobile app met feeds en push notifications die deze maand nog wordt gelanceerd - verder uitbouwen. Bizzy is namelijk een kapitaalintensief en moeilijk digitaal product waar enorm veel development in kruipt”, vertelt Keeris.

“Bovendien zitten de externe data die we nodig hebben werkelijk overal en is het bijzonder moeilijk om die op een consistente manier binnen te trekken en te verwerken. We spreken voor België alleen al over sociale media, handelsregisters, het Staatsblad, het KBO, de Nationale Bank, de verschillende persorganen, en zo kan ik nog even doorgaan. KBO en het Staatsblad zijn dan ook nog eens heel ouderwets en absoluut niet gebruiksvriendelijk, wat het allemaal nog complexer maakt.”

Bizzy is een kapitaalintensief en moeilijk digitaal product waar enorm veel development in kruipt

Tegen (het einde van) de zomer wil de Gentse start-up dan een eerste grote seed round houden om over de landsgrenzen te kijken. “We hebben de uitgesproken ambitie om een internationale speler te worden”, stelt Keeris onomwonden. “Internationaal is voor ons the way to go. Ten eerste omdat het voor gebruikers superinteressant is om ook over internationale data te beschikken - de bedrijfswereld is nu eenmaal geglobaliseerd - en ten tweede omdat in andere landen de markt van handels- en bedrijfsinformatie nog veel complexer en chaotischer is.”

We kunnen daar met andere woorden een uitgesproken meerwaarde bieden. In België valt die complexiteit eigenlijk nogal mee, maar in pakweg Frankrijk is het een stuk erger: met sommige bedrijfsinformatieplatformen daar wil je als professional echt niet aan de slag.”

Hendrik Keeris en Steve Declercq (©Stefanie Lisabeth)

“Wat de timing betreft, staan we op dit moment klaar om in het Verenigd Koninkrijk te starten en tegen het einde van 2022 willen we daar nog Frankrijk en een derde nog nader te bepalen land aan toevoegen. Het opzet is in elk geval om tegen 2023 minstens vier landen te bedienen. Grotere ambities spreken we nu nog niet uit, net omdat het zoals gezegd een moeilijk digitaal product is waarbij we sterk afhankelijk zijn van de externe bronnen, terwijl heel wat andere softwareproducten hun data intern beschikbaar hebben. Laten we beginnen met 2022 en daarna verder kijken wat de expansiemogelijkheden zijn.”

Zelf analyses maken en conclusies trekken

De 1,1 miljoen euro werd opgehaald bij de vijf co-founders, maar ook privé-investeerders als Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde (het ondernemersduo achter onder meer Wasbar en Chez Claire; nvdr) droegen bij, net als het investeringsfonds van Pitchdrive en Vlaio. Maar het zijn vooral de co-founders Nicolas Van Eenaeme, Lorenz Bogaert en Toon Coppens die indruk maken, zeker omdat de échte founders Hendrik Keeris en Steve Declercq, die instaan voor de dagelijkse werking, nog maar net van de schoolbanken komen.

“Dat klopt”, lacht die laatste. “We hebben samen financieel management gestudeerd aan Vlerick en hebben onze stage gedaan bij StarApps, de Gentse venture builder die Nicolas Van Eenaeme, Lorenz Bogaert en Toon Coppens hebben opgericht. Daar focusten we ons op het vraagstuk hoe professionals alle nodige bedrijfsinformatie snel en toegankelijk konden raadplegen: hoe is het gesteld met deze of gene onderneming? Wie heeft er kapitaal opgehaald? We stelden vast dat weliswaar heel wat professionals op zoek waren naar dergelijke data en inzichten, maar die niet vonden ofwel veel te veel tijd verloren om die te vinden.”

“Nog een vaststelling was dat, als ze die informatie vonden, die niet geanalyseerd was, waardoor veel businessopportuniteiten gemist werden. De bestaande platformen op dat gebied zijn namelijk ouderwets en beperken zich vaak tot klassieke rapporten zonder enige analyse. Daarom wilden wij als new kids on the block de markt innoveren door die informatie heel transparant voor te stellen en op basis van AI en machine learning zelf al analyses te maken en conclusies te trekken. Maar ook door op ons platform updates over bedrijven te geven. Als een bedrijf bijvoorbeeld met een artikel of ondernemersnieuws op Bloovi verschijnt, zal dat automatisch in Bizzy worden meegedeeld .”

(©Stefanie Lisabeth)

“Nicolas Van Eenaeme, Lorenz Bogaert en Toon Coppens vonden dat een interessant concept en besloten mee in onze start-up te stappen, maar zich wel tot een adviserende rol te beperken. Zij willen vooral op basis van hun jarenlange expertise onze sparringpartner zijn wat betreft sales, strategie, productontwikkeling en technologie. Voor onze marketing en uitbouw van het merk worden we dan weer bijgestaan door Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde van Brandlapp die dus ook mee investeren in ons bedrijf.”

Zoveel mogelijk gebruikers

Twee ondernemers die net van de schoolbanken komen en nu al hun tijd steken in een dataplatform waarmee ze ook naar het buitenland lonken: het gaat hard voor Bizzy, dus het kan niet anders dan dat er intussen ook al wat ondernemerslessen zijn geleerd. “Naast het belang van een goed team zou ik dan toch de noodzaak van focus noemen”, antwoordt Declercq. “We hebben een product waar heel veel mee gedaan kan worden, dus is het belangrijk dat we een duidelijke visie hebben over waar we naartoe willen.”

“Zeker omdat we momenteel van alle kanten te horen krijgen wat we nog allemaal met ons platform kunnen doen en welke nieuwe features interessant kunnen zijn. Maar we hebben geleerd dat we als ondernemers één weg moeten kiezen en daar volle bak voor moeten gaan. Momenteel is die focus: ons basisplatform zo goed mogelijk uitbouwen en zoveel mogelijk gebruikers aantrekken. Vandaag zitten we aan zo’n 1.000 bezoekers per dag, maar dat moeten er veel meer worden: we mikken op 30.000 à 40.000 - gratis - gebruikers tegen het einde van dit jaar.”