Zoals elk jaar heeft Bloovi Me werk gemaakt van de loonenquête voor digitale profielen. Dit om de belangrijke kennisleemte omtrent loon, werkervaring, (extra) opleiding, algemene tevredenheid, enzovoort in de digitale sector op te vullen. In de zomer van 2018 voelden we alvast 623 profielen aan de tand. Benieuwd naar de meest interessante conclusies? Lees dan zeker verder of download het rapport!

Tipje van de sluier

Het gemiddeld loon van respondenten in de digitale sector in 2018 bedraagt €2.984. Als we vergelijken met het gemiddeld loon in 2017 (€3.048,86. - cfr. Resultaten whitepaper 2017), kunnen we vaststellen dat dat met 2% gedaald is. Ben jij een starter in de digitale sector? Dan mag je een loon verwachten van gemiddeld € 2.247.

 

Wil je graag loonsverhoging?

De meerderheid van de respondenten vinden Uitzonderlijke prestaties de voornaamste reden om te vragen naar een loonsverhoging. Het bekleden van een nieuwe rol in de organisatie en anciënniteit nemen respectievelijk de tweede en derde plaats in.

Ontdek nog meer conclusies en hoe goed jouw loon scoort binnen de sector door het volledig rapport te downloaden.