Deze Amerikaanse expert behoort tot de top invloedrijke wereldveranderaars: “Het kantelmoment is aangebroken”

Deze Amerikaanse expert behoort tot de top invloedrijke wereldveranderaars: “Het kantelmoment is aangebroken”

Dit stuk is een samenwerking tussen Bloovi Studio & SingularityU Benelux

Dr. David A. Bray is niet de ‘zoveelste specialist’. Enkele jaren geleden zette hij zijn schouders onder projecten om ons voor te bereiden op bioterroristische aanvallen en leidde hij de innovatiepoot van Amerikaanse federale commissies. Niet zo onlogisch dat Business Insider hem benoemde tot één van de ‘24 Americans Who Are Changing The World (under 40)’. Zijn voornaamste doelstelling anno 2019? De maatschappij laten profiteren van de digitale sneltrein, en zowel de risico’s als de negatieve gevolgen in de kiem smoren. Naar aanleiding van zijn talk op de SingularityU Brussels Summit sprak Bloovi hem over de toekomst van (samen)werken, en hoe we ten volle de vruchten kunnen plukken van deze exponentiële tijden.

Organisatie met een hoger doel

Bray’s passie voor technologie begon al in 1980, toen zijn grootvader hem een IBM computer cadeau gaf. Noem het gerust de basis voor zijn probleemoplossend vermogen en de reden waarom hij zichzelf uiteindelijk leerde coderen. Al had de Amerikaan wellicht geen idee dat hij vele jaren nadien een belangrijke rol bij de technologische poot van de overheid zou bekleden. Zo was Bray in de periode na de terreuraanslag van 11 september 2001 hoofd van IT voor het Bioterrorism Preparedness and Response Initiative bij de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Daarbuiten werkte hij nog in de private sector voor Microsoft en Yahoo, en ging hij in 2009 naar Afghanistan om ‘anders te denken’ over de militaire en humanitaire inspanningen in de regio.

“Alles veranderde toen Vint Cerf, de oprichter van het People-Centered Internet (PCI) me in 2017 vroeg om erbij te komen als uitvoerend directeur”, vertelt Bray. “Het PCI is een internationale coalitie van positieve, hoopvolle change agents die ervoor willen zorgen dat technologie - met name het internet - een positieve kracht betekent voor de mensheid. Dat was mijn roeping, voelde ik. Disruptieve technologieën zullen de komende twintig jaar een almaar grotere impact uitoefenen op de wereld waarin we vandaag leven. Aangezien ik toen net vader was geworden, wil ik dat de generaties van de toekomst naar het wereldwijde web kunnen kijken zoals de mens dat oorspronkelijk in de jaren negentig deed.”

De vraag is: gaan we de evolutie gebruiken om gigantische opportuniteiten te benutten of gaan we zo ver laten komen dat de samenleving verder wordt verdeeld

In de eerste plaats wil Bray ervoor zorgen dat het internet gedemocratiseerd wordt voor alle bevolkingsgroepen. “Aan het begin van dit jaar had meer dan 50% van de wereld toegang tot het internet”, knikt hij. “Binnenkort circuleert er 96 miljard terabyte aan data op deze planeet. Dat zijn meer gegevens dan de volledige bevolking waarneemt in een jaar. Of het dubbele van het aantal gesprekken dat het menselijke ras al heeft gevoerd. Dat zijn enorme mijlpalen, maar volgens mij vooral een extra duidelijk signaal dat er nog werk aan de winkel is. Er staat nog zoveel op de agenda. Digitale inclusie, online onderwijs, een betere toekomst van het werk, privacy, cyberbeveiliging, het bestrijden van pestgedrag en discriminatie, een beter bestuur,… Des te meer is de vraag die zich nu opdringt: gaan we deze evolutie gebruiken om enkele gigantische opportuniteiten te benutten? Of gaan we de dingen zo ver laten komen dat de samenleving door polarisering verder wordt verdeeld?”

Disruptie-empathie, een belangrijk begrip

Maar wat doet zo’n change agent van het People-Centered Internet precies? “Wij proberen in te zetten op disruptie-empathie”, legt Bray uit. “Dat betekent dat we ten volle willen vatten welke impact de technologische disruptie op de samenleving heeft. Er is namelijk geen handleiding voorhanden die ons de komende jaren kan gidsen. Dus we moeten het heft in eigen handen nemen en kijken hoe we van het internet een betere plek kunnen maken. Kan technologie de verschillende overheden versterken of uitroeien? Riskeren we een toekomst waarin autocratieën (regeringsvormen waarbij de macht wordt uitgeoefend door één man of vrouw; nvdr) worden gesterkt door toezicht en controle van algoritmes? Lenen de huidige vormen van sociale media zich voor een neo-feodalisme (systeem uit de geschiedenis, waarbij verplichte diensten werden geleverd aan een leenheer in ruil voor bescherming en levensonderhoud, nvdr) die elke mens online op de voet volgt? Gaan er nieuwe religies ontstaan omtrent verschillende types artificiële intelligentie? Dat soort vraagstukken nemen we onder de loep. Want als we niets ondernemen, dan missen we de boot.”

Bray geeft ons graag enkele concrete stappen in de juiste richting. Zijn eerste pleidooi is het omarmen van diversiteit. “Een homogene mensheid is onrealistisch”, oppert hij. “Meer diversiteit in een bedrijf en de facto in de samenleving betekent verschillende inzichten en verschillende perspectieven. Maar een niet te missen kanttekening die vaak over het hoofd wordt gezien, is het belang van een gemeenschappelijk doel. Daarmee bedoel ik dat de sterkte van diversiteit enkel kan worden benut als verschillende groepen dezelfde doelstelling hebben.”

Online kan iedereen content publiceren, en mensen gaan vanzelf op zoek naar informatie die bestaande opvattingen bevestigen

En daar knelt net het schoentje. De meningen over diversiteit - en in het verlengde daarvan ook tal van andere thema’s zijn heel verschillend en vervallen dikwijls in extremen. “Het echte probleem is dat het internet de confirmation bias (de neiging van de mens om informatie op te zoeken, te interpreteren, te begunstigen en terug te roepen op een manier die zijn of haar bestaande overtuigingen of hypothesen bevestigt; nvdr) versterkt”, vindt de Amerikaanse expert. “Online kan iedereen content publiceren, en mensen gaan vanzelf op zoek naar informatie die bestaande opvattingen bevestigen. Wanneer gaat een bepaalde opinie of uitspraak viraal? Als ze polariseert middels angst of woede. En dat kan problematisch zijn. De gevolgen voor onze maatschappij zie je vandaag al.”

Ethiek en moraliteit

Voorts richt het People-Centered Internet zich op het stimuleren van de morele en ethische toepassing van technologie. En dat vooral in industrieën die een snelle digitale disruptie ondergaan. Een frappant voorbeeld is de gezondheidszorg, die volgens Bray worstelt om om te gaan met zowel de risico's als de voordelen van digitale innovatie.

“We hebben bepaalde garanties nodig die potentieel misbruik van de gezondheid van mensen en hun medische data beperkt”, gelooft hij. “Om die reden werken we samen met instellingen en organen in de gezondheidszorg. Samen kunnen we een effectief, ethisch beleid rond privacyvraagstukken en dergelijke ontwikkelen. Maar die sector is lang niet het enige domein die daar nood aan heeft. Het is tijd om ethische debatten te voeren over de volledige lijn.”

Benieuwd naar de verschillende manieren waarop de disruptieve tijden van vandaag onze maatschappij veranderen? Kom dan eind september naar SingularityU Brussels Summit, waar Dr. David A. Bray een uitgebreide talk geeft! Reserveer hier je tickets.

Deze Amerikaanse expert behoort tot de top invloedrijke wereldveranderaars: “Het kantelmoment is aangebroken”

Dit stuk is een samenwerking tussen Bloovi Studio & SingularityU Benelux

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 91.210 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief