The Birdhouse pakte onlangs uit met straffe cijfers. Zo werd al 700.000 euro aan investeringen opgehaald en 1,4 miljoen euro omzet gescoord in minder dan 100 dagen. Waar hebben de start-ups en de accelerator dat zélf allemaal aan te danken? En vooral: waar staat The Birdhouse vandaag en welke toekomstplannen worden er gebrouwen? Een blik achter de schermen met CEO Jan-Willem Callebaut:

De kunst van straffe teams en mentorschap

Callebaut is de laatste om zichzelf lof toe te wuiven voor de mooie cijfers. “De start-ups hebben de resultaten voornamelijk aan zichzelf te danken”, knikt hij tevreden. “Ze hebben hard werk afgeleverd en ik ben er positief van verschoten hoeveel sales ze al hebben binnengerijfd. Namen zoals Disney en Zalando zijn niet de minste. Verder ben ik ervan overtuigd dat straffe teams ook gewoon hebben gezorgd voor straffe resultaten. Ja, dat belang van een goed team is een enorm cliché, maar ook wij bij The Birdhouse hebben het aan den lijve ondervonden. Afgelopen jaar zijn we erin geslaagd een team samen te stellen dat echt op punt staat. Daar ben ik echt dankbaar voor.”

Toch heeft de kracht van het mentorschap volgens Callebaut minstens zoveel zijn vruchten afgeworpen. Ondernemers zoals onder andere Guy Wollaert, Dimitri Verhoye, Geert Van Peteghem en Conny Vandendriessche stonden de zeven start-ups met raad en daad bij tijdens de eerste 100 dagen van het accelatorprogramma.

“Weten van aanpakken is niet gemakkelijk. Onze mentoren houden daarom geen handjes vast, maar delen wel hun levenservaring”

Ik heb verschillende voorbeelden van hoe de hulp van mentors het verschil heeft gemaakt voor de start-ups”, zegt Callebaut instemmend. “Wanneer je als start-up bijvoorbeeld een aantal klanten hebt binnengehaald, is het geen eenvoudige kwestie om dat allemaal te structureren. Weten van aanpakken valt niet te onderschatten, en daar kan de levenservaring van onze mentoren een mooie bijdrage aan leveren. Pas op, een mentor houdt geen handjes vast hé, hij vervult een puur adviserende rol en deelt zijn ervaring.

Partnerships op professioneel én persoonlijk niveau

Wanneer ik aan Callebaut vraag op welke realisatie hij het meest trots is, denkt hij even na. “Ik ben daar eigenlijk niet echt mee bezig,” geeft hij toe, “wij zijn met ons team vooral gefocust op wat er in de toekomst nog zal bloeien en groeien. “Maar ik heb wel geleerd dat we af en toe eens mogen stilstaan bij wat we al hebben bereikt. Dat geldt ook voor onze start-ups hoor - af en toe jezelf een schouderklopje geven kan geen kwaad. Ik vind het soms moeilijk om in te zien dat we niet zo slecht bezig zijn.

“Naast professionele relaties zijn er zelfs vriendschappen voortgekomen uit The Birdhouse”

Zeker als je kijkt naar de groep van mensen - van mentoren tot start-ups - die we samen hebben gebracht. Een netwerk faciliteren is een ding, maar op menselijk niveau impact uitoefenen een ander. Start-ups helpen elkaar en niemand bouwt muren om zich heen. Het geeft een enorme voldoening om te zien dat er naast professionele relaties zelfs vriendschappen zijn voortgekomen uit het The Birdhouse-verhaal.”

Toekomstplannen al volop in de maak

Allemaal goed en wel, maar stilstaan is achteruitgaan. Callebaut en zijn team zijn al volop bezig met de nabije toekomst. “Zolang de focus op kwaliteit maar niet verloren gaat”, zegt hij. “We beseffen goed genoeg dat we een kort programma hebben waarbij de selectiviteit zeer hoog ligt. De procedure is vrij zwaar, en het is voor start-ups niet gemakkelijk om bij een kleinschalige accelerator zoals The Birdhouse binnen te raken." 

"De benaming ‘accelerator’ is trouwens echt wel belangrijk, want sommigen beschouwen ons verkeerdelijk als incubator. Ik zie nog steeds dat die twee begrippen door elkaar worden gebruikt. Ons land kampt een beetje met de foutieve veronderstelling dat acceleratoren zich exclusief richten op scale-ups en projecten die in een verder stadium zitten. Maar het echte verschil tussen die twee begrippen? Wel, incubatoren hebben een langere en dikwijls onbepaalde duur, terwijl acceleratoren eerder kort en intensief zijn. Wij willen ons associëren met die laatste categorie.”

Callebaut is tevreden over de stappen die The Birdhouse al heeft gezet, maar wil diens huidig succes niet naar het hoofd laten stijgen. “Laat ik over een ding duidelijk zijn: het is niet onze ambitie om in elke stad een The Birdhouse-vestiging met een apart acceleratorprogramma uit de grond te stampen. Om voldoende kwalitatieve start-ups te bereiken in Vlaanderen, is het niet nodig om in elke stad een accelerator te hebben. Pas na een paar succesvolle programma’s in Vlaanderen zullen we onze pijlen richten op het buitenland. Maar je zal het zeker horen als het zover is (lacht).”

Naast de geografische uitbreiding werkt The Birdhouse ook toe naar een verruiming van haar programma’s. “Op de roadmap staat onder andere een Start-up Academy voor de ondernemingen die het acceleratorprogramma niet hebben gehaald”, verduidelijkt Callebaut. “Verder zijn we bezig met een fundingprogramma om start-ups te helpen bij het ophalen van investeringen. Dat is bijvoorbeeld een dienst die nog niet iedereen kan aanbieden. Tot slot mogen we binnenkort ook een aantal nieuwe mentoren verwelkomen in ons start-upnest. We kijken er naar uit!”

Meer weten over de ambitieuze plannen van The Birdhouse? Op het event “Ambition is the new sexy” van 10 oktober krijg je de kans om persoonlijk kennis te maken met de mentoren en start-ups, en worden de toekomstplannen nader toegelicht. Meer info op www.gobirdhouse.com