Antwerpen is een nieuwe accelerator rijker, of dat maakte The Birdhouse vorige week bekend tijdens haar evenement ‘Ambition is the new sexy’. Na het succes van het afgelopen accelerator programma in het Gentse, vond het bedrijf dat het tijd was om ook voet aan wal te zetten in Antwerpen. Opvallend is dat The Birdhouse niet zinnens is om in elke Vlaamse grootstad een vestiging te openen. Daar heeft CEO Jan-Willem Callebaut alvast een heldere visie over …

Ecosysteemdenken

Antwerpen barst van de innovatieve start-ups en zelfs al is The Birdhouse er al gekend: het bedrijf ziet haar tweede vestiging grootser dan die twee drijfveren. “Wij denken vooral in functie van het ecosysteem,” bevestigt Callebaut, “en we willen voor meer dingen staan dan gewoon het begeleiden van start-ups en scale-ups. Met The Birdhouse wensen we echt een community van ervaren mentors, jonge ondernemers, ondersteunende partners en bewezen investeerders samen te brengen. Om dat te bewerkstelligen was een tweede premium locatie zoals Antwerpen voor ons gewoon nodig. Voor de nieuwe applicatieronde die we vorige week lanceerden, zullen de 15 geselecteerde start-ups en scale-ups dan ook worden verdeeld over zowel Antwerpen als Gent.”

“De toekomst van het start-up ecosysteem ziet er erg rooskleurig uit”

Wil je een uitbreiding tot een goed einde brengen, dan heb je volgens de jonge CEO natuurlijk meer capaciteit nodig. Het aantal teamleden werd daarom verdubbeld en ook nieuwe mentoren werden verwelkomd in het acceleratornest. “Namen als Maurice Engelen en Christophe Degrez zijn niet de minste”, glundert Callebaut. “De rol en het belang van ervaren mentoren hebben recent nog hun succes bewezen. Als ik zie hoe betrokken al deze mensen zijn en hoeveel tijd ze investeren in ons acceleratorprogramma - parameters die vitaal zijn voor ons succes - dan besef ik dat de toekomst van ons bedrijf én ons ecosysteem er rooskleurig uitziet.”

Naast het geografische aspect kent ook het programma nieuwe toevoegingen. Binnenkort lanceert The Birdhouse een educatieve Start-up Academy voor starters die de selectieronde van de accelerator niet haalden. “In de nabije toekomst mag je je ook verwachten aan een investeerdersprogramma, waarbij we bedrijfjes van a tot z begeleiden richting funding”, aldus Callebaut.

“Onze focus mag niet afwijken van de kwaliteit van ons programma”

The Birdhouse mag dan wel uitbreiden in dienstverlening, mentoren en locatie, Jan-Willem Callebaut blijft er allemaal zeer bescheiden over. “Het is zeker niet onze bedoeling om in elke provincie of in elke grootstad een The Birdhouse neer te zetten”, verduidelijkt hij. “Voor The Birdhouse blijft het belangrijk dat ons concept kleinschalig is, maar kwalitatief en intensief blijft.”

“Niemand heeft een boodschap aan tientallen acceleratoren in één gewest”

De keuze om dan toch Antwerpen aan te boren en ook al te lonken naar een paar andere Vlaamse steden, werd volgens Callebaut zeer bewust en strategisch gemaakt. “Voor ons draait het eerder om het vergroten van de schaal van applicaties”, verklaart hij. “Dat is nodig om The Birdhouse te verzekeren van haar verdere groei. We willen ons business model eerst uitrollen in Vlaanderen, maar ik zie het aantal vestigingen niet hoger klimmen dan drie of vier. Niemand heeft een boodschap aan tientallen acceleratoren in één gewest.”

Of we ambities hebben om internationaal te groeien? Uiteraard, maar laten we eerst Vlaanderen verder verkennen als testmarkt, zodat we later doordacht kunnen schalen met het vereiste operationele inzicht.”

Ben jij klaar om je met jouw start-up of scale-up te registreren voor het acceleratorprogramma van The Birdhouse? Schrijf je voor 11/11 in via deze link en krijg een groeikuur van ervaren mentoren, toegang tot een groot netwerk van tal van ondernemers en investeerders én een gratis kantoorruimte!