foto: shutterstock.com

Vorig jaar werd 30 miljoen euro opgehaald via crowdfunding in België. Hoewel de omliggende landen het beter doen, is België aan een opmars bezig. Michiel Van Hove, business developer van Hello crowd!, het crowdfunding platform van Hello bank!, geeft ons zijn visie op het Belgische crowdfunding landschap.

Figures & facts

"Crowdfunding in België is pas in 2013 gestart en toen is er iets meer dan 1 miljoen opgehaald. In 2015 was dat al 10 miljoen en vorig jaar 30 miljoen. We zien dus een duidelijke groei. Als je de bedragen vergelijkt met Nederland, Frankrijk en Engeland, dan hinken we achterop, maar we groeien wel tegen hetzelfde tempo.

65% procent van de Belgen heeft al van crowdfunding gehoord. Als je kijkt naar het soort projecten dat slaagt, dan zijn het vooral de creatieve en sociale projecten die het goed doen. Ongeveer 45 procent van hen is succesvol. Van de ondernemingen die gebruik maken van aandelen slaagt ongeveer 10 procent.”

Door de bomen het bos

foto: shutterstock.com

"Er zijn veel verschillende platforms in België. KissKissBankBank bijvoorbeeld, een Frans platform dat vooral actief is in Wallonië. Er is Indiegogo, een van oorsprong Amerikaans platform, dat zich vooral richt op technologische producten. Een ander platform is Ulule, onze partner, die zowel op Europees vlak als in België actief zijn. Er is Growfunding voor lokale initiatieven. Growfunding Brussel bijvoorbeeld richt zich vooral op hyperlokale dingen zoals straatfeesten enz. Zij zijn nu ook gestart in Antwerpen. Je hebt Crofun waar je een grote verscheidenheid aan projecten vindt. angel.me, een ander platform, biedt zowel de formule aan van reward crowdfunding als equity crowdfunding. Ten slotte, is er nog RisingTrack dat zich uitsluitend tot sporters richt.

Het grootste verschil tussen de platforms is de begeleiding die ze geven of niet. De commissie is bij alle platforms nagenoeg dezelfde: ± 8 procent.

Er zijn platforms die met alles of niets werken zoals wij of er zijn er die toelaten dat je alles bijhoudt wat je hebt opgehaald. RisingTrack en Indiegogo bijvoorbeeld werken met flexibele funding. Het grootste risico hier is dat je je beloningen moet opleveren, ook al heb je onvoldoende financiering opgehaald. Je zal de rest van het bedrag dus zelf moeten bijleggen.

>>>> meer weten over crowdfunding? Klik hier. 

Crowdfunding in het buitenland

"Het buitenland is sneller op de kar van crowdfunding gesprongen, onder andere omdat het betalen met creditcard meer ingeburgerd is. De Belg daarentegen staat nog altijd vrij weigerachtig tegenover crowdfunding. Ook online betalen en het gebruik van wifi zijn hier minder snel aanvaard. Bijgevolg zien we dat 18 tot 34-jarigen veel meer openstaan voor crowdfunding. Ook het aanmaken van een account en het feit dat ze moeten connecteren met Facebook Connect zijn nog hinderpalen voor potentiële investeerders."

foto: shutterstock.com

Profiel Belgische investeerder

"De doorsnee Belgische investeerder is mannelijk, jonger dan 35 en is hoogopgeleid. Op ons platform zien we echter een grote verscheidenheid. In sociale projecten die worden uitgedragen door een vijftiger bijvoorbeeld zullen vooral 40- tot 60- jarigen investeren terwijl een T-shirt merk ‘J’ai soif’ of ‘Je suis belge, don't be jealous’ veeleer een publiek aantrekt van 18-tot 25-jarigen.

De Belg investeert vooral, omdat hij een project of onderneming sympathiek vindt. De eerste 30 à 40 procent van het bedrag wordt meestal opgehaald door vrienden en familie, dus door bekenden. De volgende 40 procent zijn meestal vrienden van vrienden. De laatste 10 à 30 procent komt van pers en onbekenden die enkel voor het product of project financieren. Mensen zullen ook sneller investeren in typische gebruiksvoorwerpen en in sociale projecten, omdat ze dan precies weten waarvoor het geld gebruikt wordt. Veeleer dan dat ze geld geven aan een of ander 'vaag' goed doel."

Slaagpercentages in België

foto: shutterstock.com

"De slaagcijfers variëren per platform. Bij ons (Hello crowd!) ligt het slaagcijfer vrij hoog (rond de 64 procent). Crofun zit rond de 10 procent. De slaagcijfers hangen vooral af van het feit of mensen begeleiding krijgen of niet. Je hebt ook platforms die alles aanvaarden. Bij Indiegogo (9%) en Kickstarter (36%) ligt het slaagpercentage heel laag. Zij krijgen echter zoveel projecten binnen dat het onbegonnen werk is om ze allemaal te begeleiden.”

Crowdfunding: het nieuwe financieringsmodel?

"Crowdfunding wordt minder en minder een alternatieve financieringsmethode, maar het zal nog een aantal jaren duren voor het echt is ingeburgerd en voor alle leeftijdscategorieën ervoor open staan. Op ons platform wordt crowdfunding wel meer en meer gezien als het laatste deeltje van de financieringsmix dat een invloed heeft op de marketing en de communicatie. Mensen zijn zich bovendien ten volle bewust van het feit dat crowdfunding niet voor de volledige financiering zal zorgen. Het is wel een volwaardig deel van het totale plaatje."

Hello crowd! in België

"We maken veel promotie voor de projecten op ons platform. Vorig jaar hebben we een heel aantal campagnes gedaan. Met Qmusic bijvoorbeeld hebben we de wedstrijd 'Plezante Premies' georganiseerd om crowdfunding meer bekend te maken bij het grote publiek. Ook alle andere platforms zijn bezig om de bekendheid van crowdfunding te vergroten. In Antwerpen vond vorig jaar Crowdfunding Day plaats bijvoorbeeld. Je ziet dus dat crowdfunding in opmars is. Ons platform heeft tot nu toe 80 succesvolle projecten gehad. In de eerste helft van 2016 waren er in gans België 567 succesvolle projecten, dus in anderhalf jaar hebben we 10 procent van de markt veroverd. Daar zijn we dus erg blij mee, met zoveel  spelers op de markt.

Sinds begin dit jaar zijn we bezig met een grote social mediacampagne waarin we oproepen om de projecten die nu op ons platform staan actief te steunen. We promoten dus niet enkel het platform zelf, maar we zorgen er ook voor dat de projecten die erop staan zo goed mogelijk geholpen worden in hun financiering. Voor ons telt vooral het slaagpercentage, omdat dat ons onderscheidt van de rest. Voor ons is dus kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Als we dit jaar 100 mensen kunnen helpen om hun onderneming actief te lanceren, dan is dat beter dan dat we er 200 online hebben staan waarvan er maar vijftig slagen."

Meer informatie over crowdfunding vind je op de website van Hello crowd!