In 2016 zag Lansweeper zijn aantal werknemers verdubbelen, een huzarenstukje dat het bedrijf dit jaar nagenoeg nog eens overdeed. Straffer nog, de groei is zodanig sterk dat de zoektocht naar extra personeel onverminderd voortgaat. Met een jaaromzet van 12 miljoen euro en wereldwijd meer dan 20.000 klanten prijkt de scale-up uit het Oost-Vlaamse Dendermonde op de lijst van vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in België, beter bekend als Deloitte’s Technology Fast 50. Bart Maes, CEO van Lansweeper, vertelt aan Bloovi over de groeipijnen uit het verleden, welke lessen het bedrijf daaruit trok en hoe het nu al anticipeert op de expansie die er nog zit aan te komen.

Succes zonder marketinginvesteringen

Het is opmerkelijk hoe Lansweeper zijn succesverhaal schrijft zonder noemenswaardige marketinginspanningen want die bleven tot dusver uit. “Geen bewuste keuze, maar het gevolg van een chronisch gebrek aan tijd”, licht CEO Bart Maes toe. “Onze groei komt voornamelijk uit mond-aan-mondreclame en een uitmuntende SEO, aangevuld met goede reviews en systeembeheerders die het product meenemen naar hun volgende werkgever.

We beseffen dat er nog heel wat opportuniteiten voor het rapen liggen, daarom zullen we met mondjesmaat beginnen investeren in marketing. Op dit moment kunnen we echter niet sneller groeien dan dit. Het zou bovendien niet verstandig zijn om medewerkers op te branden, want dan creëer je een sneeuwbaleffect van mensen die het bedrijf willen verlaten. Vandaar dus de dringende noodzaak om het personeelsbestand nog verder uit te breiden.”

Nakende verhuis

Nochtans zag het bedrijf vorig jaar het aantal medewerkers verdubbelen, van 12 naar 26. Een cijfer dat dit jaar verder werd aangedikt tot 40 werknemers. Deze spectaculaire uitbreiding zorgde ervoor dat het huidige kantoor al gauw te klein werd en dus besliste Lansweeper in de nabije omgeving een bestaand kantoorgebouw over te nemen waar het meer dan 100 mensen kan onderbrengen. De verhuis is voor de komende maanden gepland. “Normaal gezien zitten we gebeiteld voor de komende twee, drie jaar”, denkt Bart Maes. “Al weet je natuurlijk nooit met het tempo waaraan we nu groeien.”

Op het huidige kantoor kunnen werknemers ontspannen aan de kicker- of pooltafel, en is er zelfs een groot binnenzwembad. “We gaan de oude locatie behouden als ontspanningsruimte. Of voor wie ongestoord wil werken. Ook onze traditionele drink op vrijdagavond blijven we daar houden, en uiteraard kunnen we er altijd trainingen en meetings organiseren.”

Moeizame zoektocht naar vers bloed

Op het moment waarop een start-up uitgroeit tot scale-up durft het al eens fout lopen. De typische groeipijnen waar het Dendermondse softwarebedrijf Lansweeper evenmin van gespaard bleef. Met name de zoektocht naar extra werkkrachten bleek een lastige. “Op relatief korte tijd zoveel nieuwe mensen vinden, hoe pak je dat best aan? Doordat je daar als jong bedrijf geen ervaring in hebt, verliep dat aanvankelijk vrij moeizaam”, vertelt Bart. “Bijkomend nadeel is dat we in de eigen regio weinig of geen naamsbekendheid hadden maar via sponsoring van lokale events en de artikels op Bloovi zijn we er alsnog in geslaagd het bedrijf als een aantrekkelijke werkgever in de markt zetten.”

"Op relatief korte tijd zoveel nieuwe mensen vinden, hoe pak je dat als jong bedrijf best aan?"

Juiste dosering van informatie

Een andere typische groeipijn -en voor Lansweeper misschien wel de moeilijkste- is de grote hoeveelheid aan communicatie. Bart Maes: “Als je maar met vijf mensen werkt, is iedereen op de hoogte van elke nieuwe beslissing en kan elkeen ook zijn mening geven. Maar wanneer het bedrijf 30 of 40 man telt, is dit veel moeilijker in balans te houden. Het inschatten van de juiste dosering van informatie tussen collega’s onderling is heel lastig: wie neemt de beslissingen, wie krijgt mede inspraak en wie moet daarover geïnformeerd worden? Een teveel aan informatie is op zich geen probleem maar werkt niet echt efficiënt, terwijl te weinig informatie helemaal uit den boze is.”

Mensen met bagage

Zijn er dingen die Lansweeper, met de kennis en ervaring die het bedrijf vandaag heeft, anders zou hebben aangepakt? Bart knikt. “We zouden nu sneller meer mensen aanwerven, vooral personen die al enige bagage hebben en anderen op nieuwe ideeën kunnen brengen.”

“In het begin waren we van mening dat mensen die ervaring hadden opgedaan bij andere bedrijven ons weinig konden bijbrengen, in de zin dat zij ons product niet kennen en volgens onze redenering net zo goed een jaar zouden nodig hebben om helemaal ingewerkt te zijn. Maar in de praktijk bleek die integratie veel vlotter te verlopen.”

Bedrijfscultuur uitademen

Arbeidsvreugde en een goede sfeer op het werk zijn twee stokpaardjes van Bart Maes. Hoe moeilijk is het daarover te waken, nu Lansweeper een gigantische schaalvergroting doormaakt? “Het zijn vragen die ik mezelf ook vaak stel. Tot op heden lukt ons dat heel goed. Ik denk ook dat we dat nog lang kunnen vasthouden omdat iedereen hier diezelfde cultuur uitademt, wat automatisch afstraalt op nieuwe collega’s.”

Een bedrijf dat schaalt hoeft niet per se nadelig te zijn voor de organisatiecultuur, vindt Bart, omdat het heel verrijkend kan werken. “De input komt in grote mate van onze medewerkers. Anders gezegd: hoe meer mensen hier werken, des te meer nieuwe en dikwijls betere ideeën er kunnen ontstaan.”

“De input komt in grote mate van onze medewerkers. Anders gezegd: hoe meer mensen hier werken, des te meer nieuwe en dikwijls betere ideeën er kunnen ontstaan”

Typisch Lansweeper-sausje

Een alsmaar groeiend personeelsbestand hoeft niet per se te betekenen dat er meer regeltjes worden ingevoerd. Lansweeper bewijst dat het ook anders kan. “Momenteel zit het allemaal nog in een embryonale fase maar we denken volop na over hoe we dit bedrijf kunnen aansturen volgens het principe van wendbaar leiderschap, met de bedoeling om te evolueren richting zelforganiserende teams, met meer flexibiliteit en minder micromanagement”, vertelt Bart Maes. “Om die transformatie vlot te laten verlopen, hebben we iemand die ontzettend veel ervaring heeft met scrum en agile werken.”

“Een bestaande methodologie klakkeloos overnemen zouden we nooit doen, omdat het niet strookt met de stijl van dit huis. Het is meer aan cherry picking doen. Het Holacracy-principe is bijvoorbeeld iets waar ik al heel wat ideeën uit haalde, maar zoals steeds gieten we daar dan het typische Lansweeper-sausje over.”

“Een bestaande methodologie klakkeloos overnemen, zouden we nooit doen. Het is meer aan cherry picking doen”

Natuurlijk leiderschap

Het mooie aan zelfsturende teams is dat je meerdere leiders nodig hebt, stelt Bart. “Soms is dat één persoon, maar dat kunnen er net zo goed vier zijn. De studieronde van wie welke rol kan en wil opnemen, is volop aan de gang. Eigenlijk is zo’n rolverdeling een natuurlijk proces en niet iets wat je vanuit het management moet gaan opleggen.”

Het zijn zaken waar Lansweeper al tijdens de rekruteringsfase op anticipeert. “Net omdat het bedrijf snelle groei kent, ben je vooral op zoek naar mensen die voldoende potentieel hebben om door te groeien en waarvan je weet dat ze een bepaalde trekkersrol op zich zullen nemen. Ook het doorgeven van kennis zien wij als een pluspunt. Het is geen toeval dat hier een zestal mensen met een lerarenopleiding werken.”

Voldoende feedback van gebruikers

De Lansweeper software faciliteert wereldwijd bedrijven & organisaties in het ontdekken, inventariseren, analyseren en beheren van hun volledige IT-netwerk. Met meer dan 20.000 klanten wereldwijd, waaronder kleppers als de Verenigde Naties, Nintendo, Abu Dhabi National Oil Company, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Tupperware, US Department of Energy, Bosch, DHL, Hyundai en Sony heeft het Belgische bedrijf een customer base om u tegen te zeggen. “Een groot deel van onze klanten zijn relatief log in het integreren van nieuwe technologie, wat maakt dat we altijd die oudere infrastructuren zullen moeten blijven ondersteunen. Anderzijds zijn er ook veel start-up ondernemers die uit pure interesse onze software gebruiken. Onze 5.000-tal freeware users beschouwen wij als belangrijke ambassadeurs, omdat zij heel ‘agile’ zijn en graag met de nieuwste technologieën experimenteren. Bovendien kunnen we rekenen op ongeveer 1.500 beta-testers die steeds met onze meest recente versie aan de slag gaan. Om maar te zeggen dat het werken met 20.000 klanten als gigantisch voordeel heeft dat je altijd voldoende feedback krijgt.”

Elk jaar 30% omzetgroei

Het feit dat Lansweeper geen kantoor heeft in de Verenigde Staten toont aan dat de scale-up uit Dendermonde geen stappen wil overslaan en bewust kiest voor duurzame groei. “Maar het is zeker een piste die we open houden”, windt Bart er geen doekjes om. “Veel zal afhangen van hoe onze grotere klanten omgaan met onze nieuwe aanpak waarbij we meer proactief met hen willen meedenken over de specifieke problemen die zij met Lansweeper proberen op te lossen.”

Uiteraard hopen we de omzetgroei van de afgelopen jaren -met gemiddeld 30%- te kunnen aanhouden maar onze grootste ambitie is om een breder platform te worden waarbij elke systeembeheerder Lansweeper als de standaard gaat beschouwen. Net zoals iedere particulier intussen weet wat een pdf is en daarvoor Acrobat Reader op zijn computer installeert. Dankzij onze recente samenwerking met Microsoft zetten we alvast een grote stap in de goede richting, maar meer details kan ik daarover voorlopig niet kwijt”, klinkt het mysterieus.

Geloof jij dat jouw bedrijf ook het groeipotentieel van Lansweeper heeft? Schrijf je dan voor 30 september in voor Deloitte’s Technology Fast 50!