Je bent jong en je wilt wat. Jonas Deprez kon na het behalen van zijn ingenieursdiploma niet snel genoeg de ondernemershandschoen opnemen. In samenwerking met Colruyt Group zette hij het maaltijdconcept Disj voor studenten in de markt. Nadien richtte hij Daltix op, dat online verzamelde retaildata (prijs, promotie en assortiment) vertaalt naar nuttige marktinzichten zodat bedrijven meteen actie kunnen ondernemen en zo de concurrentie altijd een stapje voor blijven. Om dit doel kracht bij te zetten, klopte de jonge ondernemer onlangs aan bij start-up accelerator The Birdhouse. “De ambitie is om binnen een aantal jaar dé referentie voor retaildata in Europa te worden.”

Real-time inzichten

Met Daltix kunnen retailers (en hun leveranciers) realtime inzichten verwerven in de meest actuele prijzen, promoties en assortimenten van hun concurrenten. Het verzamelen van online data gebeurt volledig automatisch, via een permanente monitoring van webshops, en wordt vervolgens overzichtelijk aangereikt aan de hand van intuïtieve dashboards. “Dat maakt dat onze klanten de mogelijkheid krijgen om ad hoc beslissingen te nemen en hun commerciële strategie waar nodig bij te sturen. In een retailmarkt die steeds meer onder druk staat, kan je op die manier toch concurrentieel blijven”, zegt Jonas Deprez. “Alle marktinformatie wordt gestructureerd in een database die intelligent doorzoekbaar is: op naam of categorie, maar ook op productkenmerk, per standaardeenheid of consumenteneenheid.”

Voorbeeld van het dashboard

Dagelijkse rapportering

Maar de jonge start-up ondernemer wil veel verder gaan dan dat, hij wil met Daltix de juiste relevante informatie verstrekken, op het juiste moment en bij de juiste persoon in het bedrijf. Zo beschikt de software ook over een ‘daily alert tool’ waarbij retailers iedere dag een mailtje ontvangen met een handig overzichtsrapport met daarin alle laatste substantiële veranderingen in de markt op vlak van prijsstelling en promoties. Er is eveneens de prijsindex die een retailer per productcategorie laat zien of hij boven of onder het prijsniveau van de concurrentie zit, wat voor een pricing manager en/of aankoper meer dan cruciale informatie is. En indien de klant dit wenst, word zelfs de frequentie, diepte en lengte van alle promoties gemeten.

Leveranciers krijgen een soortgelijke rapportering in hun mailbox, weliswaar op wekelijkse basis. “Een Key Account Manager wil uiteraard weten wat er met zijn producten in de markt gebeurt: welke retailer heeft als eerste de prijs verlaagd en wie is allemaal gevolgd?”

Leverancier van inzichten

Volgens Deprez is Daltix geen puur Saas-bedrijf. “We zien onszelf eerder als een analysebedrijf van big data maar dan op een heel gebruiksvriendelijke manier aan de commerciële man gebracht. Daltix gaat de juiste data in hapklare brokken voorschotelen zodat de klant het goed begrijpt. In die zin zou je ons een leverancier van inzichten kunnen noemen. Onze klanten zijn geen data-kenners, maar spelers op de retailmarkt die vooral inzichten willen halen uit die data. Daarom gaan we altijd eerst goed luisteren wat ze precies te weten willen komen. Het is met andere woorden veel meer dan enkel data verzamelen, we gaan die ook zelf interpreteren en op een overzichtelijke manier visualiseren. Niet voor niks is onze slagzin ‘beyond data’. Wij zorgen ervoor dat retailbedrijven meer tijd krijgen voor wat er echt toe doet: tactische en strategische beslissingen nemen om hun sales en/of marge te optimaliseren.”

"Daltix is geen puur Saas-bedrijf. We zien onszelf eerder als een analysebedrijf van big data maar dan op een heel gebruiksvriendelijke manier aan de commerciële man gebracht"

Het gaat de start-up duidelijk voor de wind, als je weet dat het klinkende namen als Makro, Gamma, Test Aankoop, StoreSquare en Vandemoortele tot zijn klanten mag rekenen. “In het verleden deden we ook al een project voor Brantano en er zijn gesprekken lopende met nog veel meer geïnteresseerden uit verschillende sectoren in België en recent ook Nederland.”

Eerdere start-up ervaring

Daltix was overigens niet zijn allereerste ondernemerservaring, in de jaren voordien had hij mee zijn schouders gezet onder Disj, een maaltijdconcept zoals je die vandaag overal ziet opduiken maar dan specifiek voor studenten (in Leuven, Brussel en Gent). Het project - een idee van een groepje studenten, waaronder dus Jonas Deprez - werd logistiek en financieel ondersteund door de Colruyt Group maar is intussen alweer opgedoekt. “We hebben ervaren dat studenten een heel moeilijk publiek zijn omdat je hen niet zomaar van gewoontes kan laten veranderen. Elke euro die zij kunnen uitsparen, betekent in hun ogen een extra pint.”

Disj was meteen mijn eerste kennismaking met retail. Heel boeiend allemaal, maar als ingenieur wilde ik ook heel graag iets doen met data en de visualisatie daarvan. Zo kwam ik op het idee om realtime markinformatie te verzamelen door het monitoren van webshops om daar dan interessante inzichten uit te halen voor retailers. Uit dat idee is in augustus 2016 Daltix ontstaan.”

Volgens de lean start-up methode

In de zomer van 2016 begon Jonas Deprez met het leggen van contacten in de markt. “Via het Vlerick Alumninetwerk ging dat eigenlijk redelijk vlot. Door eerst heel goed te luisteren naar onze doelgroep, slaagden we erin onze waardepropositie steeds verder te ontwikkelen. De data werd alsmaar verfijnd in functie van hun specifieke behoeftes. In plaats van onmiddellijk een kant-en-klare tool te bouwen en die dan in de markt te zetten, voelde ik meer voor de lean start-up methode. Je product niet te lang in de ontwikkelingsfase laten maar zo snel mogelijk aftoetsen met de markt om het nadien - op basis van de feedback die je krijgt - te gaan verbeteren.”

Jan De Lancker, vennoot & medeaandeelhouder Daltix

Tijdens één van die vele netwerkmomenten leerde Jonas Deprez iemand kennen die later, in september 2017, zijn vennoot en medeaandeelhouder zou worden. “Jan De Lancker van BrainTower is iemand met een gigantisch netwerk in de wereld van FMCG en retail en ruim 18 jaar ervaring bij grote multinationals als Mars, Douwe Egberts, Nike en PepsiCo. Ondank het grote leeftijdsverschil, Jan is 57 jaar en ik 26, zijn we heel complementaire vennoten. Met de gigantische ervaring van Jan en de andere partners van Braintower is een partij als Braintower de gedroomde versterking voor het jonge Daltix-team. Vandaag kunnen we zeggen dat onze start-up heel veel datakennis alsook retailkennis in huis heeft.”

Tweede keer, goede keer

De start-up zit momenteel in de tweede helft van het accelerator programma van The Birdhouse. "Bij de vorige applicatieronde had ik me ook ingeschreven maar toen werd ons project - achteraf gezien geheel terecht - door de jury nog onvoldoende matuur bevonden.”

"Om onze start-up in een volgende fase te kunnen brengen, was er nood aan een nauwgezette opvolging. Dankzij The Birdhouse wordt deze behoefte helemaal ingevuld"

Van zodra Daltix begin dit jaar met Makro een eerste klant binnenhaalde, besloot Deprez opnieuw z'n kans te wagen. Dit keer met meer succes, want in augustus mocht zijn start-up als één van de 16 uitgekozenen mee in het zes maanden durende traject stappen. “De reden waarom we aankloppen bij een accelerator is eigenlijk simpel”, legt Deprez uit. “Om onze start-up in een volgende fase te kunnen brengen, was er nood aan een nauwgezette opvolging. Dankzij de tweewekelijkse samenkomsten met Tim en Wouter, onze twee mentoren van The Birdhouse, wordt deze behoefte helemaal ingevuld."

Structuur brengen om focus te houden

“De snelle opvolging van coaching momenten dwingt ons als het ware om de laatste twee weken telkens goed te structureren, en ernstig na te denken over hoe je die nieuwe informatie gaat overbrengen aan je mentoren. Wat heb ik de voorbije twee weken gedaan, wat staat er de volgende twee weken op de planning en hoe past dit in de langetermijnvisie voor de komende zes maanden. Het zijn belangrijke vragen die we ons elke keer weer moeten stellen”, aldus Deprez.

"De snelle opvolging van coaching momenten dwingt ons om alles goed te structureren, en ernstig na te denken over hoe je alles telkens weer gaat communiceren aan je mentoren"

Als start-up ondernemer ben je zo hard bezig met het dagdagelijkse dat je soms vergeet achterom en vooruit te kijken. Daardoor loop je het risico dat de focus verloren gaat. Dat een accelerator zoals The Birdhouse je helpt om die focus te behouden, is mooi meegenomen.”

Denken op korte én lange termijn

Niemand hoeft Jonas Deprez er nog van te overtuigen dat een duidelijke structuur cruciaal is voor de onderneming. “Het is iets wat nog te vaak wordt onderschat”, beklemtoont hij. “Een duidelijke structuur zorgt voor interne rust in het team, wat voor Daltix broodnodig was aangezien het allemaal zo ontzettend hard gaat en we toch met een vrij kleine equipe zitten. Mocht die structuur er niet gekomen zijn, zou het sowieso een moeilijk verhaal worden.”

Inmiddels is hun start-up de ideefase al even voorbij. “Het is nu vooral verder werken aan onze product-market fit, zodat we kunnen schalen. Aangezien we tezelfdertijd opdrachten blijven uitvoeren voor retailklanten, is dat een voortdurende evenwichtsoefening tussen korte en lange termijn. Niet altijd makkelijk, maar gelukkig worden we ook daarin goed bijgestaan door onze twee mentoren.”

Bottleneck van eigen start-up

Via het programma van The Birdhouse krijgt Daltix gratis co-workingspace in Gent ter beschikking. “Daarnaast hebben we ons eigen kantoor in Boom en zijn we sinds eind augustus ook gevestigd in Lissabon, dat een sterk bloeiende start-up scene kent. In beide landen zoeken we momenteel naar ingenieursprofielen. Specifiek voor België willen we er nog een projectmanager bij die een deel van mijn taken kan overnemen. Dat is een absolute must, aangezien ik meer en meer het gevoel krijg zelf de bottleneck van mijn eigen start-up te worden.”

Dé referentie voor real-time retaildata worden

Nu er een mooie basis is gelegd voor groei en verdere ontwikkeling van zijn start-up, waar hoopt Jonas Deprez met Daltix te staan wanneer het accelerator programma van The Birdhouse eind januari 2018 afloopt? “Daltix kan momenteel rekenen op een zestal klanten, idealiter zouden dat er tegen dan een stuk of tien moeten zijn”, antwoordt hij. “We willen ook internationaal gaan, dus hoop ik dat we binnenkort een eerste Benelux-project kunnen binnenhalen. Of in ieder geval een eerste buitenlandse klant mogen verwelkomen. Daar komt altijd wat geluk bij kijken, maar ik denk toch dat we mooi op schema zitten. Onze doelstelling is alvast om binnen een aantal jaar dé referentie voor real-time retaildata in Europa te worden”, klinkt het ambitieus.

Ben jij ook klaar om je start-up of scale-up naar een volgend stadium te brengen? Meld je dan aan voor het accelerator programma van The Birdhouse!