AI accountants are coming! Zo’n vaart zal het wel niet lopen. Dat in tijden van digitalisering steeds meer boekhoudkundige taken automatiseren, ligt meer in de lijn der verwachtingen. Moeten accountants zich dan bedreigd voelen, zoals hier en daar wordt beweerd? Bloovi vroeg het aan Sander Gansbeke en Jean-François Cuylits, respectievelijk Sales Manager en managing partner/CTO van WinBooks, een belangrijke Belgische speler in boekhoud-en beheersoftware. “Als digitalisering en automatisering de norm worden, zal dat een accountant meer tijd geven om financiële cijfers te interpreteren en hun klanten-ondernemers proactief advies te verlenen. De menselijke intuïtie wordt steeds belangrijker, nu de boekhouder evolueert tot een business consultant en er een nieuw soort klantenrelatie ontstaat.”

Proactief werken

"Ofschoon veel mensen afgeschrikt zijn door verandering en disruptie, is digitalisering iets wat we ook in onze sector moeten omarmen”, vindt Sales Manager Sander Gansbeke van WinBooks. “Want of ze het nu leuk vinden of niet, zowel boekhouders en accountancy kantoren als hun klanten-ondernemers mogen de kans niet laten liggen om zich te gaan digitaliseren. Maar ook wij als softwareleverancier kunnen uiteraard niet achterblijven. Door telkens de laatste technologische innovaties op een slimme, gebruiksvriendelijke manier te implementeren in onze tools, krijg je een toename in efficiëntie en professionaliteit en kunnen accountants proactief omgaan met hun klanten. Technologie laat hen toe veel dichter bij elkaar te komen en dezelfde taal te spreken, waar dit vroeger niet mogelijk was.”

Managing Partner Jean-François Cuylits en Sales Manager Sander Gansbeke

Er wordt gezegd dat het beroep van boekhouder helemaal gaat verdwijnen maar daar is Sander het absoluut niet mee eens! “Ik vergelijk het met de auto-industrie waar het gevaar van innovaties in brandstof en aandrijving heel sterk aanwezig was, terwijl de grote automerken daar eigenlijk blind voor zijn gebleven. Tot één disruptieve speler, zijnde Elon Musk, ervoor zorgde dat die hele markt is gaan veranderen. Hetzelfde zie je met mondjesmaat gebeuren in de accountancy sector waar een aantal slimme spelers het klassieke boekhouden onderuit durven halen. Ook WinBooks tracht hier een vooruitstrevende speler in te zijn.”

Interpreteren en adviesverlening

“De softwarepakketten en tools om een groot aantal boekhoudkundige taken te automatiseren mogen dan wel bestaan, je moet een accountant nog altijd de keuze laten in hoeverre en aan welk tempo hij zich wil digitaliseren”, meent Sander. “Automatisering heeft zeker vele voordelen, maar fouten zijn nooit volledig uit te sluiten. Minder werk in het verwerken van gegevens en inboeken van facturen betekent meer tijd voor menselijke controle en extra aandacht voor mogelijke foutcorrecties. Maar ook meer ruimte voor het juist interpreteren van financiële cijfers met daaraan gekoppeld een goed advies voor de klant-ondernemer, wat in de toekomst één van de belangrijkste taken van de boekhouder wordt. Het snel kunnen inspelen op de veranderende behoeften van hun klanten wordt de komende jaren cruciaal.

“De softwarepakketten en tools om een groot aantal boekhoudkundige taken te automatiseren mogen dan wel bestaan, je moet een accountant nog altijd de keuze laten in hoeverre en aan welk tempo hij zich wil digitaliseren

Menselijke interactie

Voor Sander Gansbeke is het een uitgemaakte zaak: de boekhouder zal altijd zijn bestaansreden behouden, zij het in een andere rol. “Hoe meer we richting AI en machine learning gaan, des te belangrijker de menselijke interactie wordt. De mogelijkheden van artificiële intelligentie zijn heel boeiend en uitdagend maar de service die je bij een aankoop krijgt, blijft onontbeerlijk. Kijk naar de medische sector: operaties kunnen vandaag perfect door robots worden uitgevoerd, maar het is de persoonlijke begeleiding door een dokter die voor een patiënt het verschil maken in zijn ervaring en belevenis. Daar waar boekhouding een exacte ‘wetenschap’ zou moet zijn, is het interpreteren van boekhoudkundige cijfers dit zeker niet altijd.”

Daar waar boekhouding een exacte ‘wetenschap’ zou moeten zijn, is het interpreteren van boekhoudkundige cijfers dit zeker niet altijd”
 

Jean-François Cuylits, managing partner en CTO van WinBooks, knikt instemmend. “Je merkt dat er een nieuwe klantenrelatie ontstaat waarbij de boekhouder proactief optreedt als een soort business consultant voor zijn klanten. Terwijl een accountant vroeger eerder reactief tewerk ging en pas aan de alarmbel trok als het kwaad reeds geschied was. Die tijden lijken definitief voorbij. Vandaag moeten zij het als hun taak zien om ondernemers inzichten te verschaffen die kunnen helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.”

Verkeerslicht op rood, oranje of groen?

Wat bedrijfsleiders vooral willen weten, is of het licht dan wel op rood, oranje of groen staat. Kan het bedrijf goede of slechte cijfers voorleggen, wat daarvan de reden is en waar het geld zit. En belangrijker nog: hoe kan ik mijn flows -gaande van cashflow tot kredieten- gaan optimaliseren en verbeteren. Sander Gansbeke weet waar het probleem zit. “Ondernemers hebben te weinig tijd om zelf een financiële analyse te maken, vandaar dat de boekhouder een steeds grotere rol gaat spelen. Hun taak zal erin bestaan de cijfermatige data te filteren, wetende dat de meeste bedrijfsleiders verzuipen in de eindeloze informatielawine.”

Je zou er van verschieten hoe weinig ondernemers betrokken zijn bij de financiële kant van hun business: ze zijn zodanig gefocust op sales dat ze pas op het einde van hun boekjaar tot de vaststelling komen dat er onderaan de streep niks meer overblijft. Daarom moeten zij kunnen vertrouwen op iemand die voor hen een betrouwbare analyse en goede interpretatie maakt van cijfers die 100% correct zijn. En die hen tijdig waarschuwt als het de verkeerde kant uitgaat.

De boekhoudkundige variant van Spotify

Jean-François denkt de reden te kennen waarom veel accountancy kantoren (nog) niet staan te springen om de digitale omslag te maken. “Meestal is dat niet omwille van het prijskaartje maar omdat ze bang zijn voor de negatieve reacties van het eigen personeel. Gemiddeld wisselt een boekhoudkantoor om de zeven jaar van software maar het is de verandering van de mindset bij zijn medewerkers die op lange termijn de grootste kost is.”

“Als automatisatie ervoor kan zorgen dat een boekhouder minder routinewerk hoeft uit te voeren waardoor hij meer added value kan bieden aan zijn klanten, moeten we dat toejuichen. Niet vergeten dat de afdeling boekhoudkunde voor de meeste kmo’s een grote kostenpost is. Dankzij de digitalisering en automatisering zullen bedrijven kunnen besparen op hun interne administratie en deze mensen nuttiger gaan inzetten voor andere taken.”

Als automatisatie ervoor kan zorgen dat een boekhouder minder routinewerk hoeft uit te voeren waardoor hij meer added value kan bieden aan zijn klanten, moeten we dat toejuichen

“Dé grote uitdaging vandaag is niet het digitaliseren van de informatie, wel van de flow die zo complex is geworden. Tegenwoordig ontvangen bedrijfsleiders hun facturen zowel in papieren als elektronische versie, waardoor ze al snel het overzicht verliezen en niet meer weten welke documenten wel of niet aan de boekhouder zijn doorgespeeld. Vandaar de noodzaak van een digitaal platform dat een efficiënte uitwisseling van boekhouddocumenten tussen de accountant en zijn klant toelaat, zodat men steeds perfect op de hoogte is van de financiële status van het bedrijf."


“Daar waar mensen vroeger illegaal gingen downloaden of hun CD's exporteerden naar hun computer is Spotify erin geslaagd een businessmodel uit te werken dat muziek op een betalende manier heel toegankelijk maakt. Net zoals Spotify de flow van muziek heeft gedigitaliseerd, moeten wij gebruiksvriendelijke oplossingen bieden voor de gigantische stroom van financiële data en boekhoudkundige documenten”, zegt Jean-François Cuylits.

Zwart of wit

“Steven Van Belleghem heeft het altijd over digital first, mobile first en AI first maar vreemd genoeg hebben we in onze sector die eerste twee fases eigenlijk gewoon overgeslagen. Digital first is er nooit gekomen en mobile first doet sinds de laatste twee jaar echt zijn intrede, terwijl we net het tienjarig bestaan van de iPhone hebben gevierd. Het toont aan dat dit een traditionele maar tegelijk ook heel complexe markt is”, aldus Sander Gansbeke. “Iedereen beseft dat we de komende maanden en jaren voor een enorme uitdaging staan. En dat het tij snel kan keren, zien we nu gebeuren in de financiële sector waar fintech start-ups een reële bedreiging vormen voor de grote, gevestigde bankinstellingen.”

“Onbekend is onbemind en voor veel bedrijven is de digitale omslag een grote stap die ze dienen te nemen. Heel belangrijk is een juiste mindset van het personeel, wat niet altijd evident is. Een van onze klanten is SBB: zij zijn bezig met een volledige rebranding, gaande van logo tot digitale toepassingen. Het is fantastisch om te kunnen samenwerken met zo’n partner die volop graag inzet op innovatie. Nog meer proactiviteit en adviesverlening naar hun klanten toe, is zeker iets waar WinBooks hen kan bij helpen.”

Interesse om jouw boekhouding ook digitaal te laten verlopen? Neem dan een kijkje op de website van WinBooks.