Artificiële intelligentie, Internet of Things, Industry 4.0, ... Technologische veranderingen doen steeds sneller hun intrede. In het bedrijfslandschap stelt zich dan ook de vraag: welke trends zijn in 2018 aan de orde en hoe spelen wij met onze organisatie daarop in? Naar aanleiding van het jaarlijkse Trendrapport van digital agency Wijs, zat Bloovi samen met CEO Bart De Waele die wat meer uitleg geeft over de voornaamste kantelmomenten en technologische vernieuwingen.

Nieuwe dimensie van innovatie

‘Inmiddels is het duidelijk dat digitalisering geen voorbijgaande hype is, noch een fenomeen dat slechts een klein aantal sectoren raakt. We kunnen terecht spreken van een industriële revolutie’, zo schrijft Bart De Waele in het Trendrapport.

Maar er is iets merkwaardigs aan de huidige omwenteling: ze gaat van buiten naar binnen. “En eigenlijk is dat al de laatste tien à vijftien jaar het geval”, vindt De Waele. “Als ik terugkijk naar de periode na de Tweede Wereldoorlog, dan was een gebrek aan productiemiddelen het grootste probleem. De bottleneck in de ketting bevond zich bij degene die de productie deed. In een latere fase, omstreeks de jaren 70 en 80, was distributie het knelpunt: het was geen evidentie om alle producten en diensten bij klanten te krijgen. Sindsdien draait het bedrijfsleven om het bereiken van mensen - mede door de dominantie van de massamedia in de jaren 90. Het internet heeft dan de bottleneck bij de relatie met de eindklant gelegd.”

"De meest definiërende leuze van ons tijdperk? Innovatie start bij de eindklant"

Volgens De Waele heeft technologie het gedrag van het grote publiek dus veranderd, waardoor bedrijven op de knieën worden geduwd om zich aan te passen. “Vroeger verliep innovatie als volgt: iemand van de R&D-cel van een bedrijf bedacht iets, en dat werd in de markt gezet, eerst in een (dure) B2B markt, en pas daarna op de consumentenmarkt."

"Kijk naar hoe het is gelopen met de komst van de gsm: die werd eerst in het bedrijfsleven geïntroduceerd, pas later werd het relevant voor particuliere gebruikers. Tja, zo werkt het niet meer. Vandaag deelt de eindklant de lakens uit. En zij die de relatie met de eindklanten beheren, zijn degenen die het dichtst bij de markt staan. Uber is daar een mooi voorbeeld van: ze hebben de gebruikerservaring van de consument fors geoptimaliseerd. En dat betekent dat alles wat daar achter komt in de ketting overbodig wordt gemaakt. Uber hoeft namelijk geen taxi’s in eigendom te hebben. De meest definiërende leuze van ons tijdperk is dus: innovatie komt van de eindklant.”

De Waele gelooft dat geen enkele sector aan deze omwenteling zal ontsnappen. “Alleen worden bepaalde industrieën sneller geraakt dan andere”, nuanceert hij. “De bankwereld heeft bijvoorbeeld een eigen kantorennet en zweren bij nauwe relaties met hun eindklanten. Maar verzekeraars hebben in ons land meestal geen rechtstreeks contact met consumenten - zij werken via makelaars of agenten. Dat wil zeggen dat velen in het verzekeringswezen nog wakker moeten worden geschud. En dat zal gebeuren, geloof mij.”

Van e-commerce naar omnichannel

Naar trouwe gewoonte komt ook e-commerce uitgebreid aan bod in het Trendrapport. Ditmaal spreekt Bart De Waele over ‘een positieve evolutie’. “Ons land heeft grote stappen gezet richting een inhaalbeweging”, bevestigt hij. “Het Belgisch koopgedrag toont aan dat het grote publiek helemaal mee is. Toch missen we nog een groot stuk van het potentieel - lokaal zijn we slecht georganiseerd. Nederlandse ondernemers zijn wel op dat gat in de markt gesprongen. Wist je dat de helft van Belgische Google AdWords-advertenties door Nederlandse bedrijven worden betaald? Dat is dan wel weer alarmerend: onze lokale initiatieven verliezen zo aan terrein. Zeker als je weet dat er te veel spelers zijn die te lang bij hoog en laag hebben beweerd dat het Belgische publiek te conservatief was voor e-commerce. Toch blijf ik hoopvol, dankzij de goede voorbeelden van bedrijven die op het juiste moment de juiste investeringen hebben gedaan. Zij weten de achterstand te compenseren.”

"Torfs heeft ingezien dat digitalisering kadert binnen een goed geïntegreerde aanpak"

In diezelfde context is er nog een interessante shift: omnichannel. De Waele stelt dat het digitale luik en het offline domein steeds meer met elkaar verweven zijn. “Schoenenketen Torfs is een fraai voorbeeld van bedrijven die dat hebben begrepen”, klinkt het. “Ze hebben ingezien dat je niet te vroeg op de kar mag springen, maar ook niet te laat. Al sinds het begin stellen ze zichzelf er de vraag: hoe kaderen we die digitalisering binnen een goed geïntegreerde aanpak, waarbij het hele bedrijf meekan?”

Bart De Waele, CEO van Wijs

Mens staat centraler dan ooit tevoren

Het hele bedrijf mee op de digitale sneltrein krijgen, dát is de grote uitdaging die voor het gros van de bedrijven nog in het verschiet ligt. “Kijk,” vult De Waele aan, “digitale transformatie raakt vier assen. Het begint aan de buitenkant - het communicatieve luik - en heeft nadien een impact op de tools en IT-systemen van een organisatie. In een derde instantie beïnvloedt ze businessmodellen, en tot slot de organisatie zelf met de teams. Het is cruciaal dat die vier met elkaar in balans staan en tegelijk met dezelfde maturiteit evolueren. En daar wringt het schoentje meestal, waardoor veel bedrijven het ook zo moeilijk hebben met digitale transformatie. Ik geloof dat je als bedrijf de eerste stappen al kunt zetten met kleine, multidisciplinaire teams. Van daaruit kun je je bedrijf veranderen in een wendbare organisatie met een projectgedreven, agile aanpak. Silodenken is het laatste wat je je kan permitteren.”

"Het mooie aan automatisatie: hoe meer we het doen, hoe belangrijker de niet-geautomatiseerde dingen worden"

De Waele lijkt er dus heilig van overtuigd dat het menselijke in een technologisch tijdperk belangrijker is dan ooit. Hoeven we dan überhaupt geen schrik te hebben dat nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie de helft van onze jobs wegkaapt? “Onze maatschappij heeft de neiging om zijn hoop en vrees te projecteren op alles wat in de toekomst ligt en nog niet op punt staat”, zegt De Waele nuchter. “Artificiële intelligentie is heus geen wereldverbeteraar, maar vooral een middel om snel grote stukken data te verwerken op grote schaal. Gaat het om out-of-the-box denken, dan heb je hoe dan ook mensen nodig. En dat is het mooie van automatisatie: hoe meer we het doen, hoe belangrijker de niet-geautomatiseerde dingen worden.”

In de voorbije 10 edities van het Trendrapport heeft Wijs elk mogelijk innovatiedomein doorgelicht. Deze keer was het tijd om zelf te innoveren. Enkele van de meest spraakmakende managers van 2017 nemen je mee achter de schermen in hun organisatie. Ontdek hoe zij zich bewegen in een wereld die niet meer stil lijkt te staan. Download daarom het nieuwe Trendrapport van Wijs en wees vandaag voorbereid op de wereld van morgen!