Meer dan 400.000 werkende mensen in België – samen een stad groter dan Gent – zitten al langer dan een jaar ziek thuis. Een triest record. Een verzekering gewaarborgd inkomen is een extra buffer voor het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, en toch heeft slechts 18 procent van de werknemers zo’n verzekering. AG Insurance ziet nochtans heel wat voordelen, ook voor werkgevers. “Bedrijven tonen dat ze caring employers zijn en hun werknemers beschermen tegen een groeiend risico.”

Elke dag zitten gemiddeld 7 op 100 werknemers in België ziek thuis. Het aantal werknemers dat korte tijd afwezig is wegens ziekte, daalde vorig jaar lichtjes maar het aantal langdurig zieken neemt jaar na jaar toe. In 2017 waren voor het eerst meer dan 400.000 werkende mensen langer dan één jaar arbeidsongeschikt. Een derde daarvan kampt met psychosociale aandoeningen: burn-outs en depressies. Die groep is gemiddeld nog langer buiten strijd.

De cijfers over arbeidsongeschiktheid zijn behoorlijk onrustwekkend, maar we zien dat veel werknemers én werkgevers het risico nog altijd onderschatten”, zegt Jeroen Putzeis van AG Insurance. “Tegelijkertijd overschatten ze de uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Die combinatie zorgt voor erg onaangename verrassingen wanneer werknemers plots ziek uitvallen.”

Dubbele straf: ziekte én fors inkomensverlies

De eerste maand betaalt de werkgever het loon van de werknemer gewoon door. Maar vanaf maand twee neemt het inkomen een stevige duik. Werknemers vallen dan terug op 60 procent van hun brutoloon. Voor alle duidelijkheid: vakantiegeld, dertiende maand, maaltijdcheques en alle mogelijke andere voordelen zitten niet mee in die berekening. Het brutoloon is ook geplafonneerd op iets meer dan 43.000 euro: wie daarboven zit, valt dus terug tot minder dan 60 procent. Na een jaar wordt de uitkering een invaliditeitsuitkering, die vaak nog eens een pak lager ligt.

“Voor heel veel werknemers is het serieus schrikken als ze op een nettoloon van pakweg 2.000 euro plots een paar honderd euro verliezen. Vergeet ook niet dat alle kosten gewoon doorlopen én dat er door de ziekte ook nog eens heel wat kosten bijkomen. Ze moeten met minder geld méér uitgaven doen. En hoe langer je buiten strijd bent, hoe zwaarder de financiële tol.”

Verzekering gewaarborgd inkomen als remedie

Er is een remedie: de collectieve verzekering gewaarborgd inkomen die bedrijven kunnen afsluiten voor hun werknemers. Met die verzekering past de werkgever (een deel van) het inkomensverlies bij. Zo vallen de werknemers niet terug tot 60 procent van hun brutoloon als ze ziek uitvallen, maar houden ze bijvoorbeeld 80 procent over.

“Bedrijven vullen de collectieve verzekering gewaarborgd inkomen die ze hun werknemers willen aanbieden volledig zelf in”, verduidelijkt Jeroen Putzeis. “Ze bekijken zelf tot welk percentage van het brutoloon ze de uitkering aanvullen, bepalen ook de wachttijd, de indexatie van het gewaarborgd inkomen, de maximale jaarrente,… Ze kunnen ook opteren voor een premievrijstelling, zodat de opbouw van het aanvullend pensioen gewoon blijft doorlopen. We stellen samen met hen een volledig pakket op maat samen.”

Caring employer

Nu heeft slechts 18 procent van de Belgische werknemers een verzekering gewaarborgd inkomen. AG Insurance is er nochtans van overtuigd dat de verzekering een belangrijk onderdeel kan zijn van een modern HR-beleid. “De cijfers spreken voor zich: arbeidsongeschiktheid is een bijzonder reëel probleem, en vooral stress en burn-outs hebben een bijzonder zware impact op werknemers én op bedrijven. Bedrijven kunnen het zich nog moeilijk permitteren om hier géén beleid rond op te zetten.”

“Door je werknemers extra te beschermen als ze ziek vallen, toon je dat je een caring employer bent, een werkgever die bezorgd is om het welzijn van zijn werknemers. Die werknemers lezen de kranten ook, ze zien de artikels over het recordaantal arbeidsongeschikten ook. De angst om zelf ziek te vallen en de financiële gevolgen daarvan zijn een belangrijke bron van stress. Als bedrijven die stress kunnen verlichten, zullen ze het welzijn van hun werknemers verhogen.”

“Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, kan een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen ook een extra troef zijn in de war on talent. Mensen die werk zoeken of van job willen veranderen, kijken naar het totaalplaatje. Meer dan ooit zoeken ze ook naar bedrijven die oprecht om hun werknemers geven, een verzekering gewaarborgd inkomen is een manier om dat engagement in de praktijk hard te maken.”

Tussenstap naar re-integratie

AG Insurance zet zelf fors in op preventie én op re-integratie na een (lange) periode van arbeidsongeschiktheid. “De collectieve verzekering gewaarborgd inkomen verzacht de pil tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, maar ze is natuurlijk slechts één onderdeel van een beleid om stress en burn-outs terug te dringen”, reageert Putzeis. “Het komt er ook op aan om te vermijden dat mensen uitvallen, en om mensen na een periode van invaliditeit opnieuw te integreren op de werkvloer. Op een aangepaste manier, zodat ze niet opnieuw uitvallen.”

“Daarom koppelen we bij AG de collectieve verzekering gewaarborgd inkomen ook aan een zorgtraject dat re-integratie op de werkvloer moet bevorderen. Bedrijven kunnen samen met onze externe partners een traject aanbieden aan hun werknemers. Dat begint met het beter leren omgaan met stress, en eindigt met een heel concreet stappenplan om weer aan het werk te gaan. Dat is altijd het einddoel, ook van de verzekering. Zo wordt de werkgever geholpen om aan de nieuwe wettelijke verplichtingen rond re-integratie te voldoen. Werknemers moeten optimaal kunnen herstellen, en dan is het belangrijk dat ze het vooruitzicht hebben dat ze hun “actieve” leven weer op kunnen pikken van zodra het kan.”

Zelf het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid inschatten? Met deze simulatietool kan je berekenen op welk loon je werknemers terugvallen als ze langer dan een maand uitvallen.