Wanneer het hele stadsbestuur van Dubai op jouw platform draait, heb je het gemaakt in de Verenigde Arabische Emiraten. Het Belgische Science Tribune mikt hoger, voor hen is de doorbraak in Dubai nog maar het begin van een veel groter buitenlandse avontuur dat zich voornamelijk afspeelt in het Midden Oosten en Indië. Het bedrijf uit Limburg ontwikkelt digitale platformen en mobile apps met end-to-end oplossingen voor een preventief gezondheidsbeleid. CEO en eigenaar Francis Vanhoof vertelt hoe hij via Bolero Crowdfunding van KBC kennismaakte met crowdlending en deze alternatieve financieringsvorm aanwendde om zijn succesverhaal in Dubai te kunnen schrijven.

Digitale end-to-end oplossingen

Science Tribune ontwikkelt sinds 2007 digitale platformen en mobile apps met end-to-end oplossingen voor een preventief gezondheidsbeleid. "Door in een heel vroeg stadium bepaalde ziektesymptomen te detecteren, konden wij al heel wat levens redden. Ook voor een ondernemer is dat een enorme drijfveer", zegt CEO Francis Vanhoof. Het leverde het Limburgse innovatiebedrijf in 2013 een Agoria e-Health Award op, in dit geval voor het digitaliseren van de gezondheidsgids die Vlaamse huisartsen helpt bij het opmaken van een persoonlijk preventieplan voor de patiënt. "Onze concepten zijn flexibel genoeg om ze te laten connecteren met bestaande platformen, wat maakt dat we steeds alle kanten uit kunnen. In een technologisch snel evoluerende omgeving moet je samenwerken om een verschil te maken."

België geen eindstation

Bij Science Tribune reiken de ambities veel verder dan de eigen landsgrenzen. "Wij hebben België nooit als een eindstation gezien", aldus Vanhoof. "Voor het type projecten dat ons bedrijf implementeert, waar heel veel research en ontwikkeling aan voorafgaat, is de Belgische markt te klein om rendabel te kunnen zijn. Al in een vroeg stadium kwam de focus te liggen op het Midden-Oosten en India. Twee gigantische markten waar we snel en makkelijk kunnen schalen."

"Voor het type projecten dat Science Tribune implementeert, waar heel veel research en ontwikkeling aan voorafgaat, is de Belgische markt te klein om rendabel te kunnen zijn"

Momenteel wordt er actief geprospecteerd op de Indische markt maar vooral in de Verenigde Arabische Emiraten kon het bedrijf al zeer concrete stappen zetten. De CEO vertelt hoe dat in zijn werk ging. "In 2016 voerden we onderhandelingen met de Dubai Health Authority en het Federaal Ministerie van Volksgezondheid over de implementatie van digitaal systeem rond vroegtijdige detectie van niet overdraagbare ziektebeelden. Blijkbaar trokken we daarmee de aandacht van het stadsbestuur van Dubai dat net op het punt stond een nieuw platform voor voedselveiligheid te ontwikkelen.”

Francis Vanhoof, tweede van links

Na veel vijven en zessen kreeg het Limburgse bedrijf dit grootschalige project toegewezen en mocht Vanhoof in april 2017 een vijfjarig contract ter waarde van 25 miljoen euro tekenen. Foodwatch, want zo heet het project, is een digitaal platform voor voedselveiligheid in Dubai waarbij alle spelers die in contact komen met voeding verplicht worden zichzelf en de producten die ze verhandelen te registreren. Consumenten biedt het dan weer de mogelijkheid om via geïntegreerde mobiele applicaties de bedrijven en hun producten te beoordelen. “Onlangs kregen we vanuit Dubai bevestiging dat ook alle andere departementen van de stad op ons platform gaan inschakelen", zegt Vanhoof niet weinig trots.

Een volgende markt die de Limburgers willen aanboren, is Iran, een land met 80 miljoen inwoners waar Science Tribune een eigen prospectiekantoor opende. "De onderhandelingen zitten in een vergevorderd stadium om ook daar ons programma preventieve gezondheidszorg uit te rollen", klinkt het.

Eerste kennismaking met crowdlending

Om de ontwikkeling van het FoodWatch-platform te kunnen financieren, haalde Science Tribune in het najaar van 2017 via crowdlending net geen 300.000 euro op, verspreid over 221 investeerders. "Zelf kende ik het principe van crowdlending niet", geeft Francis Vanhoof toe. "Het was onze lokale relatiebeheerder die me voor het eerst vertelde over de mogelijkheden van het BoleroCrowdfunding-platform van de KBC groep. Crowdlending was daar dus een van."

"Om de ontwikkeling van het FoodWatch-platform te kunnen financieren, haalde Science Tribune in het najaar van 2017 via crowdlending net geen 300.000 euro op, verspreid over 221 investeerders"

Een extra woordje uitleg krijgen we van Ellen Lemaire, Head of Bolero Crowdfunding bij KBC Bank & Verzekering. "Het is een vrij nieuwe vorm van participatiefinanciering die nu ook in België zijn weg begint te vinden. In tegenstelling tot crowdfunding is crowdlending niet bedoeld voor start-ups, wel voor kmo’s en groeibedrijven met een minimale historiek van twee jaar en - toch ook niet onbelangrijk - voldoende terugbetalingscapaciteit."

Bij crowdlending lenen particulieren geld aan ondernemingen en is er geen sprake van een aandeel in het kapitaal van de onderneming, wél van een obligatielening die weliswaar ongewaarborgd is. "Gezien het reële risico dat je in het slechtste geval je volledige inzet verliest, is het maximale investeringsbedrag wettelijk beperkt tot 5.000 euro per investeerder", aldus Lemaire. "Dat dit hogere risicoprofiel zich vertaalt in een hogere interestvoet maakt het voor investeerders dan weer extra interessant. We spreken dan over interesten die schommelen rond de 7,5%."

"Bolero Crowdfunding beschikt over een database van meer dan 100.000 potentiële investeerders, die we allemaal aanschrijven op het moment dat er met een nieuw crowdlending-project wordt gestart. Aangevuld het eigen netwerk van de ondernemer zelf, krijg je meteen een groot bereik. Wij richten ons op beleggers die vaak ook actief zijn op de beurs en dus een zekere risico-appetijt hebben."

Combineerbaar met extra bankkrediet

Idealiter is crowdlending een aanvulling op het eigen vermogen, benadrukt Ellen Lemaire. "Doordat de obligatielening niet gewaarborgd is, kan men dit makkelijk combineren met klassieke financieringsvormen. Zo werd het bij Science Tribune ook gecombineerd met een bankkrediet."

"De terugbetaling van het geleende bedrag gebeurt maandelijks, trimestrieel, jaarlijks of op vervaldag (bullet) over een maximale looptijd van vijf jaar. De investeringsmodaliteiten worden steeds op voorhand vastgelegd; In het geval van Foodwatch zal de kapitaalaflossing in twee jaar gebeuren, wat vrij snel is, met een interest van 7%."

"Mijn eerste ervaring met crowdlending is alleszins heel positief, in die mate dat ik het al vaak heb aangeraden aan collega-ondernemers"

De CEO van Science Tribune krijgt het laatste woord. "Crowdlending is zeker niet de goedkoopste oplossing, maar ik zie het wel als de perfecte aanvulling daar waar de traditionele kredietverstrekkers niet verder kunnen of mogen. Met een goed gestoffeerd dossier kan je via die weg heel snel kapitaal ophalen. Mijn eerste ervaring met crowdlending is alleszins heel positief, in die mate dat ik het al vaak heb aangeraden aan collega-ondernemers", zegt Francis Vanhoof. "Voor een ondernemer is het heel leuk om vast te stellen dat zoveel mensen geloven in je project, zeker als zij daardoor zelf ook een stukje ondernemer worden."

Wil je meer weten over de voordelen van crowdlending? Op de website van Bolero Crowdfunding kan je er alles over lezen.