Het tekort aan gekwalificeerd IT-talent is structureel en -erger nog- neemt exponentieel toe. Met de 2.200 jonge IT’ers die jaarlijks afstuderen aan onze universiteiten en hogescholen krijg je de ruim 9.000 vacatures in dit land onmogelijk ingevuld. Verwacht wordt dat dit aantal de komende vijf tot tien jaar zal oplopen tot 30.000 vacante posities in IT. Dat betekent steeds meer vissers die in dezelfde kleine vijver zitten hengelen. Exellys wil die gapende kloof tussen academische en bedrijfswereld stelselmatig dichten. Dat doet het door de jonge IT-talenten verder klaar te stomen voor een veelbelovende carrière. Eerst door ze te helpen bij het vinden van de juiste job, vervolgens gaan de young potentials voor minstens twee jaar door een intensief opleidings- en coachingstraject. Of om het met de woorden van founder & CEO Raf Seymus te zeggen: “Exellys slijpt de ruwe diamanten tot IT professionals zodat die in een organisatie meteen inzetbaar zijn en het verschil maken. Onze kweekvijver van talent bracht in de voorbije vier jaar al 120 consultants aan de oppervlakte. En dat aantal zal dankzij onze nieuwe Start to IT Academy nog spectaculair toenemen.”

De juiste talenten op de juiste plaats

Vanuit z’n eigen ervaring in IT-consultancy weet Raf Seymus, orthopedagoog van opleiding, hoe groot de behoefte bij young potentials is aan extra ondersteuning. “Millennials moeten omkaderd worden, wil je daar op de werkvloer het maximum uit halen. Deze generatie van jonge IT'ers vraagt om een goede begeleiding. Het zijn geen plantrekkers zoals generatie X, maar geef hen een aanpak op maat, korte feedbackloops en ze leveren snel toegevoegde waarde.”

De extra support waar hij op doelt, omvat veel meer dan enkel het bijspijkeren van (technische) basiskennis. “Er zijn nog zoveel andere vaardigheden die pas afgestudeerde IT’ers ontberen om succesvol te kunnen zijn in het bedrijfsleven. Denk maar aan communicatieve vaardigheden, creativiteit, inventiviteit, flexibiliteit maar ook het project- en procesmatig leren werken. Allemaal zaken die ze tijdens hun master- of bacheloropleiding nauwelijks of niet gedoceerd krijgen. Daardoor ontstaat een kloof in kennis, vaardigheden en competenties.”

Proactief talent sourcen

Niet alleen is er een structureel tekort aan gekwalificeerde IT-profielen, de pas afgestudeerde talenten effectief ook aan boord krijgen vraagt een specifieke expertise die binnen organisaties niet altijd aanwezig is”, merkt Seymus op. “Veel bedrijven zien het bovendien niet zitten om zich daar continu mee bezig te houden.”

"Niet alleen is er een structureel tekort aan gekwalificeerde IT-profielen, de pas afgestudeerde talenten effectief ook aan boord krijgen vraagt een specifieke expertise die binnen organisaties niet altijd aanwezig is"

Met simpelweg een vacature te plaatsen, ga je nooit de gegeerde IT-talenten weten te strikken. Het nijpend tekort aan onmiddellijk inzetbare en gekwalificeerde talenten zorgt er namelijk voor dat hoogopgeleide IT’ers keuze zat hebben op de arbeidsmarkt. Zij beseffen zeer goed dat de jobaanbiedingen automatisch hun richting uitkomen. Dat maakt dat werkgevers veel proactiever moeten zijn in hun sourcing strategie.”

Raf Seymus, founder & CEO van Exellys

“Omdat veel bedrijven daar geen tijd voor hebben, ontzorgt Exellys hen daarin. We staan op jobbeurzen, houden gastcolleges aan universiteiten en hogescholen, organiseren workshops,…, Allemaal om zo dicht mogelijk bij die studenten te staan en het talent vroeg te kunnen scouten. Daarnaast adviseren wij onze klanten over hoe ze die starters op een goede manier kunnen onboarden en integreren in hun organisatie.”

IT Career Scan

Heel recent lanceerde het bedrijf zijn ‘IT Career Scan’: een online test met 50 vragen voor young potentials. "Het helpt hen zich beter te oriënteren rond wat ze nu exact zoeken in een IT-job. Met onze tool kunnen ze veel gerichter solliciteren. Wij merken maar al te vaak dat jongeren, op het moment dat ze afstuderen, niet weten welke specifieke rol in IT zij willen vervullen bij welk type onderneming.”

"De misperceptie dat je bij een job in IT heel de dag achter een computer zit te programmeren willen wij nadrukkelijk ontkrachten"

IT zit met een imagoprobleem, veel jongeren vinden het geen sexy business. Onterecht, vindt Raf Seymus. “De misperceptie dat je bij een job in IT heel de dag achter een computer zit te programmeren willen wij nadrukkelijk ontkrachten. IT is een vlag die een brede lading dekt: gaande van heel technische profielen, industrieel en burgerlijk ingenieurs of bachelors informatica, tot de meer business georiënteerde profielen zoals handelsingenieurs. Binnen IT heb je heel veel functies en specifieke rollen, maar de jonge IT-talenten hebben daar weinig of geen kennis van. Daarnaast is ook niet elk type bedrijf geschikt voor elk type persoon, dus is het belangrijk die hoogopgeleide IT’ers te matchen met de juiste werkomgeving en meest uitdagende functie. En dat is precies wat wij doen.”

Van young potential tot future-fit digital leader

Op basis van drie face-to-face gesprekken én een aantal psycho-technische testen gaat Exellys - in haar zoektocht naar A-players - iedere kandidaat uitvoerig screenen. Indien hij of zij slaagt voor de selectieprocedure, wordt het matching-proces opgestart. Exellys beschikt over een klantenportefeuille van inmiddels 35 potentiële werkgevers, gaande van grote corporates met vele duizenden mensen op de payroll, tot consultancy bedrijven en Tech scale-ups met 20 tot 100 medewerkers. "De kandidaat behoudt de vrije keuze voor welke functie en bij welke klant hij wil voorgesteld worden. Wij gaan hem of haar daar persoonlijk in begeleiden.”

Eenmaal de juiste werkplek en jobinhoud zijn gevonden, stappen de IT-talenten in een twee jaar durende opleidings- en coachingstraject (Start Smart). “Ze krijgen er de ontbrekende skills en extra kennis aangeleerd die absoluut nodig zijn om snel en maximaal te renderen bij hun eerste werkgever”, legt Seymus uit. “In die twee jaar leiden we de young potentials op tot IT-professionals die heel snel toegevoegde waarde bieden en daardoor makkelijk integreren in de organisatie van onze klanten. Van zodra zij zelfstandig kunnen opereren binnen een complexe en vaak internationale context en wij er zeker van zijn dat de geleverde kwaliteit voldoende hoog is, laten wij hen los en kunnen ze definitief bij hun werkgever aan de slag. Daarna is het aan de klant om te beslissen of hun pas aangeworven talent via ons aanvullend trainingsprogramma van nog eens drie jaar verder wordt opgeleid tot het niveau van junior leadership (Grow Smart). Na die vijf jaar zwaaien ze af als Future-fit Digital Leaders.”

Best of class

“Wij spreken van een succes, op het moment dat een consultant Exellys verlaat en hij of zij definitief aan de slag gaat bij een van onze klanten. Veel verloop van talent wil in ons geval zeggen dat het businessmodel goed werkt.”

“Gelukkig zijn er maar weinig mensen die we in de loop van het traject verliezen. Veel heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij uitsluitend ‘high potentials’ aan boord halen, jonge IT’ers die laten zien dat ze zeer gemotiveerd, leergierig maar ook communicatief zijn. Bijna altijd zijn dat mensen die heel veel ambitie tonen, die snel willen groeien binnen een bedrijf en allesbehalve afgeschrikt zijn door zeer uitdagende projecten.”

"Wij spreken van een succes op het moment dat een consultant Exellys verlaat en hij of zij definitief aan de slag gaat bij een van onze klanten. Veel verloop van talent wil in ons geval zeggen dat het businessmodel goed werkt"

70% van onze consultants blijft na ons opleidingstraject bij zijn eerste klant om daar dan een carrière uit te bouwen. Dat er in 3 op de 10 gevallen toch een mismatch is, valt nooit helemaal uit te sluiten. Op dat moment gaan we de matching gewoon opnieuw doen en krijgt een consultant eveneens de mogelijkheid om in ons vervolgtraject van nog eens drie jaar te stappen en door te groeien naar een junior leadership niveau. Onze opleidings- en coachingstrajecten zijn trouwens ook open programma’s waarvoor bedrijven al hun jonge IT-medewerkers kunnen inschrijven.”

Talent integrator & incubator

Klanten zien ons als een talent integrator omdat wij de high potentials voor hen zoeken en ervoor zorgen dat ze heel makkelijk en snel in hun organisatie integreren”, vertelt Seymus. “En voor de IT-consultants zijn we een talent incubator, een groeiversneller bij de start van hun beloftevolle carrière.”

“De toegevoegde waarde voor klanten zit hem vooral in het feit dat die jonge starters dankzij ons trainingsprogramma heel snel evolueren binnen een organisatie. Twee tot drie keer sneller dan wanneer bedrijven op eigen houtje gaan rekruteren. We beschouwen onze klanten bovendien als echte partners, omdat we langetermijnrelaties opbouwen met bedrijven waarvan we weten dat ze het beste voorhebben met onze IT-talenten. We zijn daar heel kieskeurig in: het moeten werkplekken zijn waar jonge starters het gevoel krijgen dat zij zich er maximaal kunnen ontwikkelen. Belangrijke voorwaarde is ook dat er voldoende uitdagende projecten in het verschiet liggen.”

"De toegevoegde waarde zit hem vooral in het feit dat jonge IT-starters dankzij ons trainingsprogramma heel snel evolueren binnen een organisatie. Twee tot drie keer sneller dan wanneer bedrijven op eigen houtje gaan rekruteren"

IT Academy voor niet-IT’ers

Exellys komt binnenkort met een primeur in België. Het bedrijf verhuist naar Mechelen waar in een nieuw campusgebouw alle trainingen en coachingsessies zullen plaatsvinden. Op diezelfde locatie gaat in september 2018 ook de ‘Start to IT Academy’ van start. Raf Seymus geeft tekst en uitleg. “Mensen met een masteropleiding maar zonder IT-diploma zullen er de kans krijgen om er zich gedurende een traject van drie à vier maanden gratis te laten omscholen tot specialist. Denk aan biologen, geologen, geografen, wiskundigen, natuurkundigen,…, allemaal super interessante richtingen die doorgaans minder kans maken op de arbeidsmarkt. Maar toch een degelijke basiskennis hebben om op verder te bouwen voor boeiende IT functies.”

"De vraag naar gekwalificeerde IT-profielen is zodanig groot dat ook hoogopgeleide profielen met een andere achtergrond in het vizier komen van de stilaan wanhopige werkgevers die in ‘the war for digital talent’ zijn beland"

De vraag naar gekwalificeerde IT-profielen is zodanig groot dat ook hoogopgeleide profielen met een andere achtergrond in het vizier komen van de stilaan wanhopige werkgevers die in ‘the war for digital talent’ zijn beland. “In onze ‘Start to IT Academy’ krijgen dergelijke profielen eerst een intensief kennisbad van zes tot zeven weken. Eenmaal ze die basiskennis onder de knie hebben, kan men kiezen voor één van de richtingen. Dat gaat dan om specifieke jobs als Data scientist, Java, .NET of Webdeveloper. Bijna vier maanden lang leren ze alles over één bepaalde technologie, wat van mensen zonder IT-achtergrond ineens experts binnen een bepaald domein maakt. Nadien gaan we voor hen op zoek naar de meest ideale werkplek en doorlopen ze net als de IT-talenten het tweejarig ‘Start Smart’ traject.”

Instroom van drie types IT’er

Dat alles maakt dat wij drie soorten IT’ers kunnen afleveren op de arbeidsmarkt: IT-technische mensen, business IT mensen en de omgeschoolde niet-IT’ers. Wij zullen meer instroom genereren dan de 2.000 jonge IT’ers die jaarlijks in dit land afstuderen aan de verschillende universiteiten en hogescholen. Wat absoluut noodzakelijk is om onze bedrijven te voorzien van hoogopgeleide IT’ers zodat zij kunnen blijven groeien.”

"Wij zullen meer instroom genereren dan de 2.000 jonge IT’ers die jaarlijks in dit land afstuderen aan de verschillende universiteiten en hogescholen"

En er is nog meer op komst, want de nieuwe Academy van Exellys zal ook bijkomende opleidingen voorzien voor technische profielen die al een grondige basisopleiding genoten. “Dat zijn dan gespecialiseerde trajecten waarbij qua voorkennis de lat een pak hoger zal liggen. Voor die specifieke trajecten gaan we starten met mensen die al een ingenieursopleiding in IT achter de rug hebben. Met Big Data, AI, cybersecurity en blockchain als kennisdomeinen waar onze klanten de komende jaren meer en meer zullen op inzetten”, besluit Seymus.

Is jouw bedrijf ook op zoek naar de beste IT-talenten die ons land te bieden heeft? Of ben jij die witte raaf die verder wil klaargestoomd worden voor een veelbelovende carrière in IT? Ga dan snel een kijkje nemen en ontdek wat Exellys voor jou kan betekenen.