Toen WATT Factory midden 2017 het levenslicht zag, was Gent een accelerator rijker. En niet zomaar één: het programma zou zich enkel richten op bedrijven die actief zijn in smart cities. Maar wat heeft WATT Factory op haar eerste verjaardag nu allemaal bereikt en hoe staat het met de start-ups in het acceleratieprogramma? Bloovi vroeg het aan Walter Mastelinck en Filip Vandamme.

Start-ups snel schaalbaar en ‘investor ready’ maken

“We kunnen duidelijk spreken van een geslaagde eerste editie”, glundert Vandamme. “In mei vorig jaar gingen we van start met 13 start-ups, daarvan bevinden zich er al heel wat in de commerciële acceleratiefase. Ook zijn er 4 start-ups waarvan we weten dat ze aan het fundraisen zijn. Eén van onze starters is zelfs binnengeraakt bij de Britse accelerator van Microsoft. Een ander bedrijf van WATT Factory heeft dan weer de internationale pers gehaald. Dat zijn echt wel mooie verdiensten. Als wij start-ups snel kunnen laten evolueren, dan worden we daar als accelerator natuurlijk ook beter van.”

“Het is mooi om te verkondigen dat je een nieuwe accelerator bent met fantastische plannen, maar aan het einde van de rit willen we start-ups vooral hun KPI’s laten behalen”, vult Mastelinck aan. “In deze fase wil een start-up vooral omzet genereren en nieuwe klanten binnenhalen. Wij durven met een zeer kritische blik te kijken naar de meerwaarde die WATT Factory daarin kan betekenen.”

Filip Vandamme

"We vragen actief naar de feedback van onze start-ups. Een van hen heeft dankzij ons programma in 6 maanden bereikt wat ze anders in anderhalf jaar hadden gedaan"

En die meerwaarde is helder geformuleerd in de missie van de accelerator: start-ups schaalbaar én ‘investor ready’ maken. Zo omvat het zes maanden durende aanbod van WATT Factory - naast een gratis kantoorruimte in de coworking space - nog private én corporate mentorschap. Bij de start van het programma worden de kersverse start-ups geïntroduceerd aan mentoren in de vorm van een ‘matchmaking event’. Zo kan elke start-up begeleid worden door de meest geschikte mentor. Voorts organiseert WATT Factory een reeks intensieve workshops waarmee deelnemende bedrijven een snelle kenniskuur krijgen. Ook organiseert de accelerator tal van events, waarbij zowel mentoren als alumni kennis en connecties kunnen uitwisselen. Volgens het duo is er binnen WATT Factory bovendien sprake van een mooie kruisbestuiving. De meer dan 40 bedrijfjes die er reeds zitten, kunnen elkaar steeds als klankbord gebruiken.

“De kracht van een sterk netwerk komt hier goed tot zijn recht”, getuigt Vandamme. “We vragen ook actief naar feedback van de bedrijven zelf. Natuurlijk is het fantastisch om te horen dat ze dankzij introducties en trainingen nieuwe klanten hebben binnengehaald. Eén van de start-ups liet zelfs weten dat ze dankzij ons programma in 6 maanden tijd hebben bereikt wat ze anders in anderhalf jaar hadden gedaan. Daarom hebben we dit jaar opnieuw een beloftevol trainingsprogramma samengesteld met partners zoals EY, Cresco en Vlerick. Topics zoals strategie, finance en marketing moeten start-ups klaarstomen voor de volgende grote stap.”

Bijgestuurde verticale focus voor meer wins

Naar eigen zeggen hamert WATT Factory op de kwaliteit van zowel haar start-ups als haar aanbod. In functie van huidige en toekomstige marktnoden heeft de accelerator gesleuteld aan haar verticale focus. “In tegenstelling tot vorig jaar maakt education niet langer deel uit van onze focus”, vertelt Vandamme. “Zo richten we ons enkel op bedrijven die actief zijn in Smart Mobility, Energy & Buildings.”

"Er groeit een enorme sense of urgency rond Smart Mobility, Energy & Buildings"

“Op die manier slagen we erin het verschil te maken met andere Vlaamse acceleratoren”, zegt Mastelinck. “Rond die drie domeinen groeit momenteel een enorme sense of urgency: de maatschappij is unaniem dat er nog veel te doen valt. Heel wat ondernemers zien natuurlijk die maatschappelijk relevante opportuniteiten, en willen er hun bedrijf rond bouwen. Daarnaast is het nog een sterke motivator dat de overheid steeds meer financiële steun biedt in alles wat te maken heeft met duurzaamheid en ecologisch potentieel. En laten we niet vergeten: duurzame én winstgevende activiteiten worden ook gesmaakt door investeerders.”

Walter Mastelinck

"Onze samenwerking met corporate partners betekent een win-win voor iedereen"

“De aangepaste verticale focus stelt ons meer in staat om win-wins te creëren tussen onze corporate partners en de start-ups in onze accelerator”, legt Vandamme uit. “Zo werken we samen met corporate partners zoals ABB, EDF Luminus en TomTom en stimuleren we open innovatie. Zij geven aan wat er volgens hen leeft in de markt en hebben nood aan ondersteuning om hun eigen innovatiestrategie uit te werken. Start-ups kunnen daarbij helpen en zijn op zoek naar introducties bij relevante klanten en partners.”

Regionale toekomstambities

Dat de Gentse accelerator er na een eerste mooie editie ook stevige toekomstambities op nahoudt, staat alvast buiten kijf. “We willen voor 100% inzetten op die regionale bekendheid”, klinkt het. “Gent is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een broedplaats van ondernemerschap”, gelooft Vandamme. “Maar natuurlijk willen we WATT Factory ook laten groeien op andere plaatsen, maar dat is niet de prioriteit. We willen liever het Gentse programma verder uitbouwen. Enkel dan hebben we de juiste basis voor andere WATT Factory-vestigingen.”

En de daad werd bij het woord gevoegd. Nog tot 15 juni 2018 kan je je als start-up aanmelden voor de tweede applicatieronde van WATT Factory. Maar wanneer kom je nu als jong bedrijf in aanmerking? “We zoeken uiteraard naar bedrijven die actief zijn in Smart Mobility, Energy & Buildings, maar ze moeten wel ten minste een prototype of proof of concept hebben”, benadrukt Mastelinck. “Verder geldt de vereiste dat er zicht moet zijn op een schaalbaar businessmodel en ze al een eerste externe validatie hebben gevonden - bijvoorbeeld een pilootklant.. Die selectiecriteria zijn wel belangrijk: vergeet niet dat we een accelerator zijn, en geen incubator.”

Wil jij één van die start-ups zijn, die van juli tot en met december 2018 onderdak en coaching krijgt in de bloeiende community van WATT Factory? Meld je dan voor 15 juni als de bliksem aan voor het acceleratieprogramma!