Gemiddeld drie seconden. Dat is hoeveel tijd je vandaag als bedrijf hebt om de aandacht van je eindklant te trekken, zegt Luca Cardella van strategic digital agency Tunity in zijn boek Business 2020. Toch is het volgens hem ook in deze tijden van cognitieve afleiding nog mogelijk om exponentieel te groeien. Het beste bewijs? Dat zijn ze zelf.

Het Kempense agentschap Tunity werd nog maar halfweg 2018 opgericht door Luca Cardella en Fabio Romagnoli, twee ervaren rotten in de digitale wereld die samen meer dan 30 jaar ervaring op hun conto mogen schrijven, maar telt intussen al twee kantoren en vijftien medewerkers. “We keken ook uit naar een derde kantoor in Antwerpen, maar nu is onze aandacht eerder getrokken door een overname. We willen sneller groeien, en dat kan momenteel door een ander sterk team onder onze vleugels te nemen. Al kan ik daar nog niet veel over vertellen”, zegt Luca Cardella met pretoogjes.

Tunity wil andere bedrijven vooral laten groeien, wij zijn een strategische partner voor onze klanten

Geen twijfel mogelijk: dit bedrijf heeft torenhoge ambities. Al wil het toch vooral andere bedrijven laten groeien, legt Cardella uit: “Veel meer nog dan een digital agency zijn wij een strategische partner van onze klanten. We helpen bedrijven met groeien of consolideren door de juiste, relevante strategie te bepalen en de meest geschikte tools te ontwikkelen. Door onze achtergrond doen we dat voornamelijk digitaal, al merken we nu dat we ook steeds meer betrokken worden in de bedrijfsprocessen. We denken ook mee op administratief niveau, we kijken naar de productie, de logistiek, de montage, de facturatie,…”

Business 2020

Alsof een gloednieuw bureau uit de grond stampen en de markt bestormen niet tijdrovend genoeg was, is Luca Cardella er ook nog eens in geslaagd om tussendoor een boek te schrijven, Business 2020. Dat was dringend nodig, zegt de bedrijfsleider: “We leven in snel veranderende tijden, die ik graag ‘de tijd van de cognitieve afleiding’ noem. Wist je dat je vandaag amper drie seconden de tijd hebt om de aandacht van je eindklant of van nieuwe klanten te trekken? Vroeger had je ruim de tijd om dat op je gemak te doen via een kanaal zoals televisie. Je had geen concurrentie, dus als je al aan reclame deed, was dat al een vorm van conversiegerichte marketing. Vandaag heeft ieder bedrijf minstens vijf concurrenten, en krijg je geen zestig maar drie seconden aandacht meer. Dan moet je op een heel andere manier de aandacht gaan trekken.”

Je hebt vandaag amper drie seconden de tijd om de aandacht van je eindklant of van nieuwe klanten te trekken

Cardella raadt bedrijven aan om die aandacht te trekken met wat hij een HCVO noemt, een High Value Content Offer. “Dat is een subtiele vorm van clickbait die je brein prikkelt, waardoor je zin krijgt om verder te kijken en te ontdekken wat een bedrijf juist doet. Of je doet aan conversatie. Vroeger volstond het immers om te communiceren, bovendien vaak op een erg generalistische manier. Dat lukt vandaag niet meer. Consumenten gaan immers niet meer uit van wat jij vertelt als merk, maar van peer-to-peer communicatie. Ze laten zich eerder beïnvloeden door wat hun vrienden of andere consumenten van een product of bedrijf denken. Bedrijven moeten daardoor overstappen van een generalistisch communicatiemodel naar een conversatiemodel, dat veel relevanter en contextueler moet zijn.”

De heilige drievuldigheid

Die high value content offer is volgens Cardella het eerste deel van de heilige drievuldigheid, dat de basis vormt van zijn boek ‘Business 2020’. Het tweede deel bestaat uit efficiënt schalen. Want, zo legt Cardella uit, “als je een klant hebt getriggerd met je high value content offer, dan moet je je belofte daarna ook wel kunnen waarmaken. Dat lukt je niet als je een onemanshow hebt, als je je bedrijfsstructuur niet op orde hebt of als je een totaal inflexibel team hebt.”

Om die flexibiliteit te bereiken, stelt Cardella voor om met thermodynamische teams te werken. “Thermodynamische teams zijn veel kleinere teams die bij elkaar passen doordat de individu’s binnen zo’n team en de onderlinge teams elkaar niet alleen aanvullen op het vlak van de kennis die ze bezitten, maar doordat ze ook complementair zijn in hun gedragspatronen. Daardoor zullen ze veel sneller kennis, data en taken met elkaar uitwisselen, zonder dat daar ellenlange briefings aan vooraf hoeven te gaan. Spotify was een van de eersten die deze manier van werken grootschalig heeft uitgewerkt. Al spreken zij eerder van tribes dan van thermodynamische teams.”

Een sausje van data

Het laatste en misschien wel belangrijkste onderdeel van Cardella’s heilige drievuldigheid zijn uiteraard data, die volgens hem overal aanwezig moet zijn: “Je moet data zien als een layer die over al je beslissingen heen ligt. Bij de trigger heb je bijvoorbeeld een datalayer die je tijdens je AB-testing vertelt welke optie de meeste leads genereert. Bij de productie kan je aan de hand van data duidelijk analyseren waar je proces hapert en wat je moet veranderen om alles vlotter te laten verlopen.”

Maar bovenal levert data je als bedrijfsleider een uniek totaalbeeld van je bedrijf én van de markt, op basis waarvan je de beste beslissingen kan nemen. Veel bedrijven nemen volgens mij immers nog altijd te vaak beslissingen op basis van hun buikgevoel of van hun passie. Later blijkt dan meer dan eens dat die visie een grote discrepantie toont met wat er op de markt speelt.”

De groeihandleiding

Luca Cardella wil zijn eerste boek Business 2020 op twee manieren in de markt zetten. “We gaan het boek digitaal verspreiden, maar niet gewoon met een ‘Download’-knop. Je zal het echt moeten aanvragen, waarna er een screening volgt. Wie door die screening heen raakt, zal het boek gratis kunnen downloaden. Anderen zullen het boek online kunnen aanschaffen via de klassieke verkoopkanalen.”

Wil jij als eerste ontdekken hoe jouw bedrijf exponentieel kan groeien in tijden van cognitieve afleiding? Vraag jouw exemplaar van Business 2020 dan hier aan.