Hoe zou het nog zijn met de digitale transformatiebereidheid in de energie- en nutssector? Marktanalist IDC plakt er een cijfer op: 41% van de nutsbedrijven wereldwijd neemt vandaag ingrijpende strategische, technologische en financiële beslissingen om ervoor te zorgen dat hun organisatie de komende jaren digitaal kan transformeren. Blijven over: zes op de tien bedrijven die zich, om welke reden dan ook, níet klaarmaken voor de digitale verandering.

Of een bedrijf nu ‘digitaal radeloos’ of ‘digitaal vastberaden’ is, elke onderneming staat voor een diepgaande transformatiereis, stelt IDC. Consumenten verlangen meer en snellere info en een dienstverlening die kort op de bal speelt. De interactie gebeurt online en op sociale media. Organisaties die niet flexibel kunnen inspelen op de nieuwe verwachtingen van klanten, krijgen het moeilijk om zich te handhaven. De toekomst is aan de ‘digitally determined utilities’: meteen ook het thema voor de lunchmeeting die vertical solutions provider MECOMS onlangs organiseerde in het statige Park Hyatt-hotel in Milaan.

Digitally determined utilities

De setting van het event was gemoedelijk: zij aan zij aan een ronde tafel deelden de managers van een twintigtal Italiaanse nutsbedrijven hun nieuwste markt- en ontwikkelingstrends rond IT in de sector. Geen product- of salespitch, wel een open gesprek over business transformatie, het belang van partnerschappen, digitale globalisering en lokale verankering. Het doel? Frisse ideeën en vernieuwende oplossingen uitwisselen om aan marktaandeel te winnen in een digitale maatschappij.

In het verleden was de utility markt nauwelijks competitief, laat Johan Vandekerckhove, Chief Commercial Officer van MECOMS, optekenen. “Wat je telkens vaststelt”, licht de CCO toe, “is dat het proces van liberalisering in fases gebeurt. In België en Nederland nam het een aanvang in het begin van de jaren 2000. Op dit moment is in Italië een heel nieuwe golf van vrijmaking en concurrentiële toename aan de gang. De bedrijven die we op ons evenement mochten verwelkomen, zijn precies die ondernemingen die van deze golf gebruik willen maken. Ons doelsegment zijn dan ook de challengers van de status quo: die ondernemingen die met een moderne strategie, een innovatieve applicatie-architectuur en een alternatieve manier van werken de onverzettelijkheid van de monopolies willen aanvechten.”

Een nieuwe wind door het utilitylandschap

MECOMS is sinds een twintigtal jaar gespecialiseerd in het leveren van klantinformatiesystemen – facturatie en customer care – gericht op de utility sector. Hoe de softwareprovider het klaarspeelde om doorheen twee decennia toch een competitieve oplossing te kunnen blijven bieden? “De wijze waarop je de klant benadert, is daar cruciaal in”, stelt Vandekerckhove. “Je kan alleen maar het verschil maken met de grotere spelers op de markt als je op een andere manier contact maakt dan zij. Als challenger utility kan je ofwel alles gaan inzetten op de factor ‘prijs’ om nieuwe klanten aan te trekken, maar dat is een moeilijk model. Anderzijds kan je gaan focussen op contactkwaliteit. In dat geval richt je al jouw aandacht op de interactie met de klant, op de ervaring die de klant heeft met jouw systemen, op de online kanalen die je aanbiedt, op de mate van flexibiliteit en innovatieve producten die je aanbiedt. Precies op dat vlak voegen wij waarde toe.”

Focussen op de markt vanuit een competitief perspectief, is een voorwaarde om concurrentieel te blijven en flexibel te kunnen werken

Veel utility bedrijven worstelen met deze transformatie en zijn vaak meer bezorgd over het behoud van hun klanten dan over de nood om nieuwe klanten te overtuigen van hun waardepropositie en deze te durven innoveren”, vervolgt Vandekerckhove. “Veel van de energie- en nutsbedrijven zitten vaak nog met heel verouderde systemen die al meer dan tien jaar niet structureel zijn aangepast. De kloof tussen de mogelijkheden van hun huidige landschap en die van onze moderne cloud based architectuur is toch wel erg groot.”

Zelf heeft MECOMS altijd gefocust op de markt vanuit een competitief perspectief, stelt Vandekerckhove. “Dat is ook een voorwaarde om concurrentieel te blijven en flexibel te kunnen werken. In Microsoft hebben we natuurlijk een gedreven partner, die sterk investeert in gebruiksgemak en standaardisatie van processen: Dynamics 365 is een cloud based platform dat kan inspelen op de meest moderne toepassingen zoals bijvoorbeeld smartphone applicaties, webportalen, chatbots en AI-gelinkte toepassingen. Onze applicatie werkt op dezelfde manier als een Office 365 of de user interface van Outlook. Klanten zijn daarmee vertrouwd, dus verloopt de acceptatie van het systeem ook vlotter.”

Think global, act local

Bij de opening van de Belgische en Nederlandse markt stond de Antwerpse IT-provider bedrijven als Indexis en Delta bij om de eerste stappen te zetten in de vrijgemaakte markt. “Met dat pakket en die service zijn we in de ons omringende landen zeer succesvol”, zegt Vandekerckhove. “Het heeft ons geïnspireerd om op grotere schaal te gaan denken. In de beginjaren namen we ook de implementatie bij de klant voor onze rekening, maar het was nooit onze ambitie om dat wereldwijd te gaan doen. Daaruit is het idee gegroeid van ‘think global, act local’.”

Een matuur en lokaal verankerd partnerkanaal ziet de IT-provider als de eerste voorwaarde om globaal te kunnen zijn. “Wij zijn een globale software-vendor en internationaal leveren we ons cloud based softwarepakket aan onze partners. Hun rol is om dat pakket lokaal te configureren en in te richten. We zijn ervan overtuigd dat je die lokale invalshoek nodig hebt om een dienstverlening te kunnen bieden die echt een directe impact maakt”, stelt Vandekerckhove. “Klanten stellen in ons het vertrouwen om hun manier van werken en hun business ingrijpend te veranderen. Dan moeten ze er zowel objectief als gevoelsmatig van overtuigd raken dat je handelt vanuit de juiste kennis en expertise. En dat de stappen die ze zetten effectief de goede stappen zijn om hun onderneming vooruit te helpen. Uiteraard helpt het om dezelfde taal en cultuur te delen, maar je moet ook de lokale wet- en regelgeving tot in de kleinste details kennen. Denk bijvoorbeeld maar aan de regeling rond groenestroomcertificaten op de Belgische markt, of aan de regionale premies en belastingen of de wetgeving rond beschermde klanten.”

Partners als spreekbuis voor succes

Vandaag is MECOMS actief in 18 landen, van Groot-Brittannië tot IJsland, Japan en Singapore. In Italië zijn Accenture en X DataNet de lokale implementatie partners voor de markt. Op het evenement in Milaan kwam Sorgenia, één van de grootste leveranciers van gas en elektriciteit in Italië, aan het woord. “Sorgenia was vier jaar geleden als bedrijf in feite zo goed als gestopt met groeien. Op twaalf maanden tijd hebben we er – in samenwerking met onze lokale partner Accenture –MECOMS geïnstalleerd als gecombineerd ERP en meter-to-cash platform. Alle functionaliteiten en bedrijfsprocessen bevinden zich nu in één geïntegreerd systeem, met één vertrouwde gebruikersinterface, één database en één bedrijfslogica. Kortom, één interpretatie van de waarheid. Die digitale omwenteling heeft ervoor gezorgd dat de onderneming op relatief korte termijn zijn portfolio zag verdrievoudigen.”

Wat het mooie is, besluit Johan Vandekerckhove, is dat Sorgenia zelf zeer tevreden is over het resultaat en dat het bedrijf zijn succes story dus ook met plezier aan de markt verkondigt. “Dat maakt het verhaal van Sorgenia voor mij ook zo relevant: het toont niet alleen aan hoe digitale transformatie, lokale verankering en samenwerking kunnen helpen om aan de nieuwe noden tegemoet te komen, maar ook dat transformatiebereidheid een proof point kan zijn voor succes en winst.”

Heb je vragen over de oplossingen die MECOMS aanbieden voor de energie en nutsector? Neem dan snel een kijkje op hun website.