Bedrijven verwachten steeds meer van hun creatieve bureaus. In die mate zelfs dat een nieuw agency model zich opdringt om de verwachtingen ook in de toekomst in te kunnen lossen. Alexander Hoogewijs en Arn Houthooft van het webdesignplatform SiteManager sommen de verschillende modellen voor ons op, en vertellen ons er meteen bij welk van deze modellen volgens hen het meest future proof is.

De Gentse start-up SiteManager biedt bedrijven die websites bouwen een volledig cloudplatform voor custom webdesign. Daar is nood aan, want uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van alle professionele websites door ondernemers zelf is gebouwd. De overige 90% wordt dus nog steeds uitbesteed aan professionals, ondanks het ruime aanbod aan tools om zelf een website ineen te steken. De verklaring schuilt uiteraard deels in het feit dat een website zelf opbouwen nog altijd veel tijd vraagt. Maar dat is niet de voornaamste reden, meent Alexander Hoogewijs, co-founder en CEO van SiteManager: “Meer nog dan naar tijdwinst hunkeren ondernemers naar kennis. Ze willen dat een bureau al hun expertise met hen deelt. De digitale expertise zal de komende jaren alleen maar toenemen, en de vraag naar die expertise zal recht evenredig stijgen.”

Vier wegen naar één doel

Om aan die verwachtingen tegemoet te komen, zullen creatieve bureaus volgens Hoogewijs aan hun model moeten sleutelen. Hij ziet vier verschillende mogelijkheden: “De meest gebruikelijke manier om de expertise binnen een agency op te bouwen, is op basis van organische groei. In zo’n model vangt een bureau een tijdelijk tekort aan expertise op met freelancers. Blijft de vraag naar die expertise bestaan, dan zal het bureau beginnen aanwerven. Een tweede model dat sinds kort erg zichtbaar is in België, maakt gebruik van de Buy & Build-strategie. Die strategie bestaat eenvoudigweg uit het opkopen van bedrijven uit een complementair expertisedomein. Dat is een bijzonder effectieve methode om expertise in huis te halen, maar je hebt er erg diepe zakken voor nodig. Heb je die niet, dan kan je kiezen voor het derde model, dat van de niches. Daarbij ga je je speelveld beperken en in de diepte werken in plaats van in de breedte, om zo een zeer gerichte expertise op te bouwen. Voorbeelden zijn bureaus die kiezen voor employer branding of real estate marketing. Deze eerste drie modellen werken allemaal volgens een klassieke methode, namelijk alle expertise en competenties binnen de eigen organisatie opbouwen.

Daar wil ik graag een vierde model tegenover plaatsen, met name het model van het collaborative agency. Deze laatste agencies zullen evolueren naar strategische competentieclusters. Collaborative agencies zullen de bedrijfsstrategie mee richting geven en die strategie vertalen in een digitaal plan. Daarnaast zullen ze slimme partnerships opzetten voor bepaalde aspecten van de uitvoering of creatie.”

Eén kopman maakt de koers niet

Hoogewijs is een groot voorstander van het laatste model. Hij vergelijkt de werking van een collaborative agency graag met de wielersport. “Ik ben nu eenmaal een groot wielerfan”, lacht hij. “Je hoeft echter de koers niet te volgen om te weten dat het Quickstep-team de overwinningen sinds 2012 heeft aaneengeregen, zeker in de voorjaarskoersen. Dat is grotendeels te danken aan ploegmanager Patrick Lefevere, die één ding zeer goed begrepen heeft: met één kopman kan je de koers niet winnen. Je hebt meerdere kopmannen met verschillende sterktes nodig en een cultuur van samenwerking, zodat die kopmannen elkaar niet tegenwerken maar samen voor eenzelfde doel streven. Dat is ook hoe een collaborative agency werkt: met meerdere kopmannen die je kan inschakelen als de situatie daarom vraagt, maar daarom niet noodzakelijk op je eigen payroll staan.”

De nieuwe full service

De voordelen van een collaborative agency zijn volgens Hoogewijs groot: “In eerste instantie wendbaarheid. Veel agencies zijn gegroeid vanuit een bepaalde specialiteit, bijvoorbeeld grafisch ontwerp of online marketing. Maar het is niet omdat je een online marketing expert bent, dat je daarom ook meteen een designer, een web developer, een SEO en SEA-specialist en een copywriter in dienst moet hebben. Die kan je inschakelen wanneer je ze nodig hebt. Dat maakt je organisatie veel flexibeler, waardoor je makkelijker kan evolueren in functie van de vraag van je klanten naar bepaalde expertises.

Niemand weet met zekerheid welke expertises er de komende jaren veel gevraagd gaan zijn, en welke gaan verdwijnen. Maar met het model van het collaborative agency kan je meteen inspelen op een trend in de markt. Bovendien zorgt het voor een hyperkostefficiënte structuur, waarbij je je payroll afstemt op de vraag van de klant. Een collaborative agency kan je bijgevolg ook zien als een full service agency, zonder de overhead van een full service agency.”

Niemand weet welke expertises er de komende jaren veel gevraagd worden, en welke gaan verdwijnen. Maar met het model van het collaborative agency kan je meteen inspelen op een trend in de markt

Arn Houthooft, de Marketing Manager bij SiteManager die ons interview bijwoont, springt in met een ander voordeel: “Externe partners hebben daarnaast vaak meer expertise dan interne experten, omdat ze eenvoudigweg vaker met verschillende types klanten in contact komen en daar andere ervaringen hebben opgedaan. Als je altijd maar binnen de cocon van je eigen bedrijf werkt, ontwikkel je op den duur oogkleppen.”

SiteManager Connect(s)

Hoogewijs is ervan overtuigd dat het model van de collaborative agencies de komende jaren alleen maar aan populariteit zal toenemen. Hij ziet meerdere aanwijzingen: “De digitalisering en technologische oplossingen zoals SiteManager maken de samenwerking tussen bedrijven en freelancers steeds makkelijker, ook over de landsgrenzen heen. Het aantal freelancers neemt ook alsmaar toe. Maar ook de steeds betere omstandigheden om op afstand te werken en om uitvoerende creatieve diensten uit te besteden, maken dit model bij uitstek future proof.

Technologie zal het dus eenvoudiger maken om samenwerkingen op te zetten. SiteManager wil dit vanuit het platform mee faciliteren en daarom lanceren we dit jaar SiteManager Connect. Hiermee zullen we agencies in contact brengen met elkaar, met freelancers en zelfs met klanten op zoek naar digitale ondersteuning. Als eerste module lanceren we een online directory van collaborative web agencies.

Klinkt de expertise en ervaring van een agency, dat je zakelijke uitdagingen begrijpt en dit vertaalt naar een digitaal plan, als muziek in de oren. Bezoek dan SiteManager Connect en ontdek de match.