De coronacrisis is voor veel mensen de aanleiding om ook hun financiële huishouding op orde te brengen, merkt Tom Horemans. Deze ervaren financiële expert slaat in zijn nieuwe onderneming de brug tussen financieel advies en coaching. Financieel dwarsdenken. Uw Geldarchitect tekent persoonlijke financiële groeiplannen uit, die geld opleveren én gewoontes veranderen. “Een architect tekent ook huizen die lang meegaan. Financiële meerwaarde is belangrijk – anders zou ik de ‘no cure, no pay’ methode niet durven hanteren – maar de impact op lange termijn is minstens even belangrijk.”

Uw Geldarchitect is géén bank en géén vermogensbeheerder, benadrukt Horemans. “Ik verkoop zelf geen producten. Ik werk volledig onafhankelijk. Waar vermogensbeheerders of financiële planners zich vooral focussen op vermogens en op beleggingen, is mijn aanpak veel breder. Ik kijk ook naar kredieten, naar verzekeringen, naar de dagdagelijkse financiële huishouding zelfs. Mijn klanten zijn ondernemers, maar er zitten evengoed particulieren tussen. De drempel is lager, ik wil iedereen de mogelijkheid geven om een financieel groeiplan op te stellen.

Tom Horemans van Uw Geldarchitect

Horemans heeft vele jaren ervaring als kantoorhouder voor een bank, en volgde verschillende intensieve coachingopleidingen. “Die twee werelden verzoen ik nu: ik sla de brug tussen financieel advies en coaching. Een architect tekent het plan voor een huis, maar voert dat zelf niet uit. Ik voer de financiële plannen die ik uitteken ook niet zelf uit, dat doen de mensen zélf.”

“Maar - en daar komt de coaching kijken – ik wil hen wel helpen om hun financiële gewoontes te veranderen. Om anders naar geld en naar hun omgang met geld te kijken. Om een gedragsverandering te realiseren. Een snelle slag slaan op de beurs, dat is totaal niet wat ik doe. Winst op korte termijn interesseert me niet, ik wil een duurzame impact hebben. Een architect tekent ook een huis dat gemakkelijk tientallen jaren moet meegaan.

No cure, no pay

Er zijn mensen die met een heel specifieke vraag aankloppen bij Uw Geldarchitect. Ze gaan bijvoorbeeld scheiden, ze willen hun ex uitkopen en ze willen weten hoe ze dat het best aanpakken. Maar voor de meeste klanten stelt Horemans een persoonlijk financieel groeiplan op. “We kijken naar zes pijlers: het dagdagelijkse betalingsverkeer, verzekeringen, kredieten, onroerend goed, pensioen en beleggingen, en het passief inkomen. Ik geloof niet in one size fits all: iedereen heeft een andere financiële situatie en andere financiële doelstellingen. Er kruipt veel tijd in gesprekken en in research, maar het uiteindelijke financiële groeiplan is één overzichtelijke spreadsheet met de zes cruciale pijlers.”

De financiële meerwaarde die het groeiplan oplevert, moét altijd groter zijn dan wat klanten ervoor betalen

Elk plan moet voor mij aan drie voorwaarden beantwoorden: het moet bruikbaar zijn, het moet inzetbaar zijn en het moet tastbaar zijn. Vooral dat laatste ontbreekt vaak, je kan coaching moeilijk tastbaar of meetbaar maken. Bij financiële coaching kan dat wel. Ik drijf dat behoorlijk ver door bij Uw Geldarchitect en ik hanteer het ‘no cure, no pay’-principe. De financiële meerwaarde die het groeiplan oplevert, moét altijd groter zijn dan wat klanten ervoor betalen.”

Financieel dwarsdenken

Horemans vat zijn benadering samen als ‘financieel dwarsdenken’. “Dat gaat over kritisch naar je financiële huishouding kijken, over de platgetreden paden verlaten. Moet je pensioensparen omdat iedereen het doet? Misschien heb je dat niet nodig of zijn er, afhankelijk van je persoonlijke situatie, wel betere manieren om geld te sparen voor je oude dag. Moet je een investeringskrediet bij je bank afsluiten als je je onderneming wil uitbreiden? Misschien heb je wel kapitaalkrachtige vrienden die een win-winlening willen afsluiten. Financieel dwarsdenken wil zeggen dat je niet zomaar meegaat in het verhaal van je bankier. Maar dan moet je natuurlijk wel weten welke alternatieven je hebt.

Een financiële basiskennis is het eerste fundament voor elk financieel plan

“Ik teken een financieel groeiplan uit, ik sluit geen kredieten of polissen af. Maar ik wapen mensen wel om het gesprek met hun bank of hun verzekeringsagent aan te gaan, en om kritisch te kijken naar wat die hen voorschotelen. Als jij een woonlening afsluit bij de bank ben je even een echte specialist. Na het derde bankkantoor dat je bezoekt, ben je een echte specialist als het over hypotheken gaat. Maar vijf jaar later ben je dat allemaal weer vergeten. Elke architect begint zijn plan met stevige fundamenten, dat doe ik ook. Een financiële basiskennis is het eerste fundament voor elk financieel plan.”

Mensentaal

Voor veel mensen is het financiële jargon Chinees, beseft Horemans. “Bankiers zijn getraind in het zo ingewikkeld mogelijk uitleggen van producten. Mijn missie is net het omgekeerde: complexe, ingewikkelde producten zo helder mogelijk uitleggen. Ik heb geleerd dat het enorm belangrijk is om mensentaal te spreken. Als kantoorhouder kreeg ik mensen van allerlei verschillende pluimages over de vloer. ’s Ochtends de advocaat, na de middag de duivenmelker. Financiële materie is voor veel mensen saai, moeilijk, tijdrovend,… Je helpt hen alleen maar over die drempel als je een taal spreekt die ze verstaan.”

Bankiers zijn getraind in het zo ingewikkeld mogelijk uitleggen van producten. Mijn missie is net het omgekeerde: complexe, ingewikkelde producten zo helder mogelijk uitleggen

Vertrouwen speelt een ongelooflijk belangrijke rol in wat ik doe. Geld ligt sowieso al gevoelig, zeker bij Vlamingen, en ik krijg dan ook nog eens een inkijk in hun persoonlijk leven. De geboorte van een kind, een eerste job, een eigen huis, een huwelijk, misschien later een echtscheiding, een pensioen, een overlijden: bij veel klanten ben ik er op elke mijlpaal in hun leven – én die van hun familie – bij om de financiële huishouding te bekijken. Bij de goeie momenten en bij de slechte momenten. Dat werkt alleen als je erin slaagt om een persoonlijke vertrouwensband op te bouwen.”

Academie

Horemans gelooft zo sterk in zijn model van financiële coaching dat hij er nu al van droomt om het in de toekomst veel breder te verspreiden. “Ik denk dat veel bankiers niet zo gelukkig zijn in hun job, maar hun kennis niet verloren willen laten gaan. De combinatie van financiële expertise en coaching laat hen toe om een impact op lange termijn te hebben. Een Uw Geldarchitect Academie zou ervoor zorgen dat we met dat nieuwe model van financiële dienstverlening nog veel meer mensen kunnen bereiken.”

Wil jij ook een financieel perspectief dat nog zoveel gezonder en productiever is? Neem dan zeker contact op met Tom Horemans van Uw Geldarchitect.