Gelukkige medewerkers, gelukkige klanten, gelukkige samenleving. Die drietrapsraket vat de missie van het 360° communicatiebureau Marbles heel mooi samen. Vandaag werken er een twintigtal mensen, binnen drie jaar wil COO Tim Berghmans – die samen met CEO Tom Herrijgers het Antwerpse bedrijf leidt – groeien naar een team van 70 mensen. Maar wie alleen maar afkomt op het onbeperkte aantal verlofdagen bij Marbles is eraan voor de moeite. “Kandidaten moeten doordrongen zijn van onze missie, ze moeten geluk willen creëren. Daar sluiten we geen compromissen over.”

Even geen tijd voor de klant

Wanneer we Berghmans spreken, heeft hij met Marbles net één van de driemaandelijkse innovatieweken achter de rug. “Elk kwartaal – vier keer per jaar dus – werken we één volledige week niet voor onze klanten. Dan werken we aan ons bedrijf en aan onszelf. We nemen onze manier van werken onder de loep, kijken waar we nog beter kunnen worden, zetten experimenten op, geven ons kantoor een make-over,… Al in ons allereerste gesprek met potentiële klanten vertellen we hen dat we vier keer per jaar zo’n innovatieweek hebben. Ze staan daar volledig achter.”

We willen van Marbles het coolste bedrijf ter wereld maken. Maar je kan geen bedrijfscultuur opleggen, die kan alleen maar van je mensen zelf komen

De innovatieweken zijn maar een van de radicale keuzes die Marbles een paar jaar geleden maakte. “We hadden een echt rotjaar in 2015. Eén van de oprichters verliet het bedrijf, een paar goeie mensen vertrokken, de cijfers vielen tegen. We moesten een beslissing nemen: ofwel gooiden we de handdoek in de ring, ofwel moesten we onszelf opnieuw uitvinden”, vertelt Tim Berghmans.

“We hebben besloten om het helemaal anders aan te pakken. Te beginnen met onze purpose. Marbles is een 360° communicatiebureau. Maar de websites die we bouwen of de campagnes die we bedenken, zijn maar een middel. Ons doel is even eenvoudig als ambitieus: we willen geluk creëren. Gelukkige klanten, die voor werkgelegenheid zorgen en die producten maken waar mensen écht nood aan hebben. Zodat ook de samenleving als geheel gelukkiger wordt. Dat kunnen we in 2020 wel gebruiken.”

CEO Tom Herrijgers (links) en COO Tim Berghmans

“Onze missie staat of valt met gelukkige werknemers. Hoe ga je klanten gelukkig maken als je zelf niet gelukkig bent met je job? We willen van Marbles het coolste bedrijf ter wereld maken. Maar je kan geen bedrijfscultuur opleggen, die kan alleen maar van je mensen zelf komen. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze medewerkers zo veel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Zij maken Marbles, zij geven het bedrijf vorm. Als ik vergelijk met andere bedrijven merk ik dat we daar heel ver in gaan.”

Pionieren met onbeperkte verlofdagen

Marbles haalde het nieuws door medewerkers een onbeperkt aantal verlofdagen te geven. Een idee dat in meerdere bedrijven navolging kreeg, maar Marbles was de pionier. “Dat is echt een idee dat uit het team kwam”, aldus Berghmans. “Twintigers willen reizen, jonge moeders en vaders willen vaker bij hun kinderen kunnen zijn. ‘Waarom schaffen we die twintig vakantiedagen niet gewoon af?’ Toen klonk dat revolutionair, maar eigenlijk is het niet meer dan logisch. Als je kind ziek is, maar je moet toch komen werken omdat je vakantiedagen op zijn, ga je dan je hoofd bij je werk kunnen houden? Natuurlijk niet. Wij willen het hoofd van onze mensen vullen met creativiteit, niet met zorgen.”

“Vorig jaar heeft ons team gemiddeld 28 vakantiedagen opgenomen. Er zijn mensen die 40 dagen opnemen, er zijn er ook die minder behoefte hebben aan vakantie en er maar 20 opnemen. Geen probleem. Een vakantievoorstel is eigenlijk per definitie in orde. De teamleden waken zelf over het evenwicht. Zoiets vraagt een cultuur van vertrouwen.”

Het Marbles team tijdens innovation week

Cultuur laten groeien

Zo’n cultuur kan je niet van bovenaf opleggen, benadrukt Berghmans. “Uit een onderzoek van Google kwamen vijf voorwaarden voor effectieve teams. Op nummer één stond psychologische veiligheid. Binnen een team moet iedereen feedback kunnen geven. Positieve en aanmoedigende feedback, maar ook feedback die gevoeliger ligt. Als jij het niet fijn vindt dat je collega zoveel vakantie neemt, dan moet je dat kunnen uitspreken zonder dat het voor die collega aanvoelt als een veroordeling. Psychologische veiligheid gaat ook over jezelf kunnen zijn. Vijf dagen per week een rol spelen, dat houdt niemand vol.”

Psychologische veiligheid gaat ook over jezelf kunnen zijn. Vijf dagen per week een rol spelen, dat houdt niemand vol

“Zo’n cultuur moet groeien. ‘Beste mensen, vanaf nu krijgen jullie allemaal psychologische veiligheid’, zo werkt het natuurlijk niet. Het begint met mensen die zich kwetsbaar durven opstellen. Emotie is in veel bedrijven totaal afwezig. Tom en ik durven tonen dat we het ook niet allemaal weten, dat we ook wel eens botsen op persoonlijke issues die ons werkgeluk in de weg staan. Als wij dat niet durven delen, dan gaat ons team dat ook niet doen. Ik ben trots als ik zie hoe nieuwe mensen die hier amper twee weken werken feedback geven aan ervaren collega’s.”

Extreem schaalbaar model

Vandaag telt Marbles net geen 20 medewerkers. Binnen drie jaar wil Berghmans groeien naar een team van 70 mensen. Meer dan drie keer zoveel. “We hebben een model uitgewerkt dat extreem schaalbaar is. Vandaag werken we met twee operationele teams. Die staan elk in voor hun eigen planning, hun eigen sales, hun eigen klantencontacten,… Het zijn eigenlijk twee mini-bedrijfjes. Tom en ik proberen hen zo goed mogelijk te coachen en te inspireren. We bewaken de langetermijnvisie van Marbles en creëren een labo waar nieuwe ideeën kunnen groeien. We herinneren de teams constant aan ons doel als bedrijf: bouwen aan geluk in de wereld. Maar de twee teams zijn dus volledig zelfsturend. Ze evalueren elkaar en ze mogen zelf nieuwe mensen aanwerven. Worden die teams te groot, dan splitsen we ze gewoon op en ontstaan nieuwe teams.”

Hoe groot de groeiambities ook zijn, Berghmans benadrukt dat Marbles geen compromissen zal sluiten bij het aanwerven van nieuwe mensen. “In het eerste gesprek met kandidaten hebben we het zelfs niet over functies en skills. Het gaat enkel en alleen over de cultuur: ben je doordrongen van onze missie? Wil je echt geluk creëren? En ook: heb je voldoende ondernemerszin voor onze zelfsturende teams? Als je uit een hiërarchische omgeving komt en je daar goed voelde, kan de stap naar Marbles wel heel erg groot zijn.

Tim Berghmans

“Als de match er is, komt er een tweede gesprek. Finaal vragen we aan kandidaten om al een dag mee te draaien. Die inloopdag geeft ons nog beter de kans om in te schatten of iemand bij Marbles past, maar geeft kandidaten ook de kans om aan te voelen of Marbles wel echt iets voor hen is.”

“Het vraagt wel wat geduld en doorzettingsvermogen om bij Marbles aan de slag te gaan”, lacht Berghmans. “Maar eens je hier begint, krijg je ook vanaf dag één ons volle vertrouwen. Bedrijven die nieuwe mensen op hun eerste dag zeggen ‘en nu moet je jezelf bewijzen’, dat is de wereld op zijn kop. Zo maak je mensen niet gelukkig op het werk.”


Vind jij als bedrijf of werknemer geluk op en naast de werkvloer ook zo belangrijk? Contacteer ons vrijblijvend om te weten te komen hoe wij dat bij Marbles aanpakken. En wie weet, worden we binnenkort partners in crime.