Welke trends zullen de jobwereld in 2020 vormgeven? In deze podcast van Bloovi en VDAB, met als titel ‘Koplopers in HR’, komen enkele Vlaamse ondernemers met radicaal vernieuwende concepten aan het woord. Zij delen hun visie op werken in het nieuwe decennium.

“Soms connecteer je de dots, en dan weet je dat je ervoor moet gaan.” Aan het woord is Ad Geudens van Parlangi, een organisatie die verschillende generaties bij elkaar brengt om een nieuwe taal te leren. “Een eerste trigger waren mijn collega’s, vurige taalleerkrachten met ontzettend veel ervaring, die met pensioen gingen en in een zwart gat vielen. Een tweede element was de frustratie over de manier waarop we op school talen leren, die niet echt het gewenste effect hebben. Een ontmoeting met een Braziliaanse vrouw op een onderwijsbeurs in Berlijn was de derde ‘dot’: zij vertelde over haar studenten die via online chat met Amerikaanse en Canadese senioren Engels leerden. Toen heb ik mijn job opgezegd en richtte ik samen met Hans Parlangi op.” Geudens is één van de innoverende ondernemers in de podcast ‘Koplopers in HR’ van VDAB en Bloovi, opgenomen tijdens het gelijknamige VDAB kerstevent eind december.

Innovatie is meer dan tech

Wat alle stemmen in deze podcast bindt, zijn de radicaal vernieuwende bedrijven en organisaties die ze opstarten. Innovatie staat hier dus niet gelijk met de nieuwste technologische snufjes of datatools, maar over de impact die deze ideeën hebben op onze maatschappij en manier van werken/leven. Welke van deze concepten op het snijpunt van ondernemerschap, educatie en HR, bieden inspiratie voor de manier waarop we binnen bedrijven en binnen onze maatschappij werk organiseren?

Job carving

Er zijn drie trends waar we op inspelen: remote working, job carving en social profit.” Geert Pauwels, in een vorig leven CEO binnen bedrijven met 300 medewerkers, startte recent met Autimatic, dat getalenteerde mensen met autisme koppelt aan gevestigde bedrijven. “Het kost tijd om een nieuw concept uit te leggen”, vertelt hij. “Bedrijven houden ervan om vacatures één op één in te vullen, maar wat wij aanbieden is job carving: we bundelen elementen van bestaande jobs en nemen die over zodat er meer echt gewerkt kan worden.”

“Stel dat je een pak administratieve taken weghaalt bij een aantal van je werknemers, dan hebben zij meer tijd om zich bezig te houden met het creëren van meerwaarde voor je bedrijf. Wij kennen die administratieve taken toe aan één van onze talenten die juist heel veel energie krijgt van dit soort werk, en daar heel goed in is. De meeste van onze mensen werken graag van thuis uit, net zoals heel veel andere mensen dat vandaag en in de nabije toekomst zullen doen.”

Autimatic is gegroeid vanuit de moeilijkheid van Geert Pauwels’ zoon om een geschikte job te vinden. “Ik dacht: we draaien de rollen om, we brengen het werk naar hem in plaats van omgekeerd.”

Kruisbestuiving van ideeën

Bij elk van de bedrijven die in de podcast aan het woord komen, komt de kruisbestuiving tussen verschillende trends terug, ze gaan verder dan modewoorden. Er is ‘De creatieve STEM’ uit Drongen dat jongeren via stem-workshops nieuwe skills aanleert, zoals kritisch denken, hulp durven vragen en samenwerken met anderen. Er is Benjamin Gérard en zijn project ‘Rising You’, dat laaggeschoolde nieuwkomers opleidt en hen matcht met bedrijven op zoek naar technische profielen. En er is ‘Hack Belgium’, dat diverse groepen mensen samenbrengt om nieuwe oplossingen te bedenken voor nieuwe problemen.

Het begint met durven. Durven zeggen: deze job is niets voor mij en ik ga iets anders doen

De visie en missie van deze ondernemers, de noden waar zij op inspelen, de manier waarop ze hun ondernemingen organiseren, biedt inspiratie voor zowel gevestigde waarden als start-ups en eenmanszaken. “Het begint met durven”, zegt Tjorven Denorme van Hack Belgium. “Durven zeggen: deze job is niets voor mij en ik ga iets anders doen.”

“Als je een idee hebt om iets te veranderen, ga dan zo snel mogelijk de markt op. Ga testen, probeer, leer uit je fouten en ontwikkel verder”, luidt het advies van Benjamin Gérard van Rising You. “Zelfs als je nog maar een klein stukje van je oplossing kan uitwerken, zullen je klanten en je gebruikers daarmee iets kunnen doen, en zij helpen je op hun beurt om het product of je dienst nog beter te maken.”

Meer over jobcrafting en jobcarving, over autonomie en structuur op de werkvloer, over wat happiness op het werk betekent, en wat het verschil is tussen social profit en total profit, hoor je in de podcast ‘Koplopers in HR-innovatie’.