Covid-19 heeft ons in een recordtijd geleerd om anders te gaan werken, namelijk remote en online. Daar zijn bijgevolg disruptieve tools voor nodig die dat mogelijk maken. Het platform 2imagine laat toe om met verschillende partijen tegelijkertijd aan en in projecten te werken. Bovendien is het op die manier niet meer nodig voortdurend terug te koppelen naar externe designers. “Zo kan onze oplossing ook bottlenecks helpen wegwerken bij die designers.

Jo Heylen ontmoette in 2000 Jos Claes, zaakvoerder van 2imagine, dat het mogelijk maakt om wat voor complexe documenten dan ook te printen. “Dat leek me aanvankelijk een wat vreemde bewering”, vertelt Heylen over die ontmoeting. “Mogelijk maken? Printen was toch helemaal niet zo complex en technisch? Tot ik het proces van naderbij leerde kennen en dat inderdaad moest beamen.”

Gestroomlijnde workflow

“Het moment dat destijds mijn ogen opende en tot onze huidige, disruptieve oplossing zou leiden, was de opdracht om een groothandel-catalogus te drukken. Het klinkt wat oneerbiedig, maar dat was echt gesukkel: tientallen pdf’s die heen en weer werden gemaild ter controle, pdf’s die werden uitgeprint, met stift van aanpassingen voorzien en vervolgens weer ingescand … Kortom, het overzicht was compleet zoek en niemand wist in hoeverre de catalogus al klaar was. Toen ben ik met Jos Claes gaan samenzitten en heb ik hem gevraagd of we niet een manier konden zoeken die klanten zou toelaten om rechtstreeks, online en gelijktijdig met ons in InDesign op documenten te werken, zelfs al kenden ze dat programma niet? Dat zou het hele proces aanzienlijk stroomlijnen en overzichtelijker maken.”

Dat onze oplossing écht innovatief was, mag blijken uit het feit dat we er in 2009 een internationale erkenning van Adobe voor kregen

“Dat idee mondde uiteindelijk in 2007 uit in ons onlineplatform, waardoor het meteen ook één van de eerste in België was. De voordelen ervan waren navenant: klanten die het gebruikten om hun projecten aan te pakken, hadden de garantie van meer tijdsefficiëntie, helderder taakomschrijvingen voor alle betrokken partijen, een gestroomlijnde workflow. Bovendien hadden ze toegang tot het platform via een gewone webbrowser, waardoor ze geen dure InDesign-licenties nodig hadden. Dat onze oplossing écht innovatief was, mag blijken uit het feit dat we er in 2009 een internationale erkenning van Adobe voor kregen.”

Geen punten en komma’s meer aanpassen

“Wat het platform concreet doet, is het voor iedereen mogelijk te maken zijn of haar job in het opmaakproces te doen, zonder dat iemand rekening moet houden met enige techniciteit en complexiteit. Die hordes nemen wij allemaal weg”, aldus Thibaut Santermans, marketingmanager en content creator bij 2imagine. “We willen met andere woorden zoveel mogelijk mensen, dus ook zij die weinig of zelfs niets van InDesign kennen, rechtstreeks in het proces betrekken.”

“Dat het allemaal online gebeurt, laat ten eerste toe heel gedecentraliseerd te werken – wat in de huidige crisis een groot voordeel kan zijn – en ten tweede wordt de brand consistency beter gegarandeerd omdat alles veel overzichtelijker is. Onze oplossing laat een bedrijf of marketeer met andere woorden toe om tijdens elke stap in het proces volledig in control te blijven.”

We willen zoveel mogelijk mensen, dus ook zij die weinig of zelfs niets van InDesign kennen, rechtstreeks in het proces betrekken

“Wat we op die manier ook voor onze klanten vermijden”, vult Heylen aan, “is dat ze voor een aanpassing of kleine correctie te snel een beroep moeten doen op een extern en duur design agency. Dankzij ons kunnen die aanpassingen nu inhouse gebeuren. En inderdaad, sommige agencies zien ons daarom niet zo graag komen. Vergeet echter niet dat onze oplossing hen ook kan helpen door hun bottlenecks weg te werken: want het zijn net die kleine aanpassingen en correcties die designers er altijd en overal tussen moeten nemen, zodat ze telkens weer verstoord worden in de grotere opdrachten waar ze op dat moment aan werken. Bovendien hebben die tweaks ook weinig met design te maken en gaat het letterlijk om punten en komma’s aanpassen. Mentaal niet echt een opkikker voor een designer (lacht).”

Disruptief met Production Information Management (PIM)

COVID-19 verplicht bedrijven en hun verschillende stakeholders vandaag om online samen te werken. Dat mogen we zelfs een globale tendens noemen. “Hierin is 2imagine voortrekker, omdat dit nét is wat ons platform doet: retailers de mogelijkheid geven snel promofolders aan te maken vanuit de sterkte en kennis van de buyers & marketers”, aldus Jo Heylen. “Een ander belangrijk aspect van ons succes is automatisatie. Het is namelijk niet voldoende dat mensen kunnen samenwerken: een nog grotere win is de verschillende data silo’s te laten samenwerken. Dat is met andere woorden de grote sterkte en dé disruptieve kracht van het 2imagine-platform: de promobrochure wordt (automatisch) samengesteld met alle productinfo uit de reeds aanwezige PIM-/CMS-systemen. Wanneer dan een prijs wordt aangepast in de ERP, worden niet alleen de website, maar ook automatisch de promofolders en alle POS-materiaal in de winkels geüpdatete. Tel uit je winst ...”

Branding, communicatie en marketing moeten vandaag een mix van offline en online zijn

Uit de oplossing van 2imagine en de vraag van winkels en groothandel naar overtuigende POS-materialen en andere offlineproducten mag wél blijken dat print vandaag nog altijd niet dood is. “Absoluut”, beaamt Heylen, “maar het heeft even niet veel gescheeld. En dat had twee redenen: ten eerste is het effect van print, in tegenstelling tot onlinecampagnes, niet meet- of zichtbaar: je krijgt er geen likes of clicks voor. En ten tweede is print één van de oudste kanalen, dat daarom vaak werkte met verouderde en vaak hopeloos technische processen. Toen kwam opeens die digitale, wendbare en efficiënte trein daar op inbeuken, waardoor iedereen dacht dat print definitief van de rails zou gaan. Maar onder die zware druk heeft print grote sprongen vooruit gemaakt.

“Bovendien blijft het enorme voordeel dat print tactiel is: het kan in de brievenbus van de mensen worden gestopt, die het kunnen vastpakken en doorbladeren. Geen enkel ander medium kan een dergelijke blijvende indruk maken op mensen. Maar voor alle duidelijkheid: branding, communicatie en marketing moeten vandaag een mix van offline en online zijn.”


Onder ‘druk’ om efficiënter te gaan werken? Neem vrijblijvend contact op met 2imagine om te kijken of één van hun experts iets kan betekenen voor je organisatie in termen van workflow-optimalisatie, templating, automatisering, integratie of tijdefficiëntie.