Zie jij nog door de bomen het bos in online marketing? Die vraag staat prominent te lezen op het online platform Marketingkompas, en wellicht voelen veel kleine en middelgrote ondernemers er zich door aangesproken. Daarom dat Marketingkompas er meteen ook het antwoord op formuleert, in de vorm van videotrainingen rond online marketing.

Vier belangrijke windrichtingen

Luc Bonnaerens, de drijvende kracht achter Marketingkompas, heeft in elk geval recht van spreken: al twintig jaar is hij als ondernemer actief in de communicatiesector, eerst tien jaar met een grafisch productiebureau, vervolgens tien jaar als specialist online marketing binnen zijn eigen web agency. De knowhow die hij zo opbouwde, wil hij nu delen met andere ondernemers via online videotrainingen die heel up-to-date zijn.

“Het Marketingkompas waarvan sprake kan op twee manieren geïnterpreteerd worden”, zegt Bonnaerens. “Ten eerste wil ik ondernemers letterlijk wegwijs maken in online marketing, omdat ze vaak het noorden wat kwijt zijn of nog nooit een bepaald pad hebben bewandeld: moeten ze per se iets doen met Facebook, en zo ja, wat dan? Of wat met nieuwe social mediakanalen zoals TikTok – moeten ze meteen op die kar springen?”

“Maar ten tweede wijs ik zo op de vier belangrijkste ‘windrichtingen’ van waaruit potentiële klanten kunnen komen: sociale media, Google, e-mail en de eigen website. Onder sociale media versta ik vooral LinkedIn, waarover ik een training geef hoe het medium slimmer te gebruiken, en Facebook en Instagram, waarop je als ondernemer succesvol kan leren adverteren. Bij Google komt het er vooral op neer SEO-gewijs beter te scoren.”
“Die twee ‘windrichtingen’ brengen mensen tot op je website, waar je er vervolgens leads van moet zien te maken. Daarom geef ik wat het aspect ‘conversie-optimalisatie’ betreft een training over hoe je van bezoekers kopers maakt: hoe iemand online beïnvloeden met beelden, kleuren, de juiste tekst, wat is een krachtige CTA, enzovoort.”

“En eenmaal je de naam en het e-mailadres van een lead hebt, is het belangrijk werk te maken van goede e-mailmarketing en e-mailmarketingautomatisatie: campagnes in je huisstijl, salesfunnels bouwen, dat soort zaken.”

Dat alles doe ik op basis van eigen ervaring, aangezien ik zoals gezegd twintig jaar op de werkvloer heb gestaan. Want ik durf toch te stellen dat de realiteit anders is dan wat veel Amerikaanse online-marketinggoeroes heel catchy en tsjakaa vertellen over hoe je snel geld kunt verdienen. Ik ga voor nuchter, Vlaams marketingadvies”, lacht Bonnaerens.

Het belang van consistentie

Uit de fysieke marketingtrainingen die hij gaf, bleek vooral dat heel wat ondernemers erg begaan waren met hun vak, maar het marketinggegeven er niet meer willen of kunnen bijnemen – terwijl dat net zo belangrijk is. “Dat is de fout die ik het vaakst tegenkom: ondernemers hebben ooit een Facebook-pagina aangemaakt of een website laten bouwen, om daar vervolgens niets mee te doen”, aldus Bonnaerens. “Met enkele kleine aanpassingen en automatisering kan je daar al een wereld van verschil maken – zeker vandaag, nu COVID-19 het online gegeven nog belangrijker heeft gemaakt.”

Consistentie is heel belangrijk als je werk wil maken van een langetermijnverhaal: begin met te focussen op één medium om leads uit te halen, en bouw vandaar een solide verhaal uit

“Alleen mogen ondernemers niet uit het oog verliezen om daar een langetermijnverhaal van te maken – die aanpassingen mogen geen one-shoots zijn, er moet een systeem rond gebouwd worden. Consistentie is in deze heel belangrijk: begin bijvoorbeeld met te focussen op één medium om leads uit te halen, en bouw vandaar een solide verhaal uit. Zet met andere woorden niet meteen op alles tegelijk in, maar start bij één en betrek er vervolgens de andere bij. Want waarom zou je met je luchthaven meer vliegtuigen aantrekken als je slechts één goede landingsbaan hebt liggen?”

“Vergeet ook niet dat mensen gemiddeld zeven contactmomenten nodig hebben vooraleer te kiezen met een bedrijf in zee te gaan. Verander daarom ook niet te snel van stijl en logo, omdat je de vorige beu bent. Uiteindelijk is Luc Wyns ook al bijna dertig jaar met succes het uithangbord van doe-het-zelfketen Gamma. Herhaling en consistentie wérken.”

Lucht verkopen in een webinar

“Ook waardevolle, persoonlijke content is belangrijk”, gaat Luc Bonnaerens verder. “Probeer mensen vanuit een zekere betrokkenheid te helpen, in plaats van een boodschap te brengen die neerkomt op ‘2+1 gratis’. Hoeveel webinars beginnen niet met een half uur lucht verkopen, om vervolgens op een verkooppraatje over te gaan? Waar hebben de deelnemers daarin waarde gekregen?”

“Het voordeel van sociale media is groot, omdat iedere ondernemer ze gratis én meetbaar kan gebruiken – het hoogtepunt van dure postorderbrochures en CIM-cijfers van kranten ligt nu toch echt wel achter ons. Maar de verleiding om er nietszeggende content op te plaats is even groot. Als je er energie in steekt, zorg dan dat er resultaten uit komen”, aldus Bonnaerens.


Wil je als ondernemer meer te weten komen over online marketing? Maak op Marketingkompas zelf je keuze uit het gevarieerde opleidingsaanbod. Wie één-op-één-begeleiding wenst, kan ook altijd een beroep doen op Webmentor van Luc Bonnaerens.