Dat innovatie vandaag dé motor is voor groei en concurrentievoordeel, is genoegzaam bekend. Net als het feit dat innovatie van mensen komt en niet van de organisatie zelf. Alleen struggelen veel van die organisaties met de vraag waar ze die innovatieve krachten dan wel moeten vinden. INNDUCE.me is ‘s werelds eerste en enige research-gebaseerde assessment tool die op objectieve manier innovatietalent binnen organisaties blootlegt.

“Innovatie is meer dan ooit de enige weg vooruit richting een succesvolle toekomst met je bedrijf”, begint Jef Vandenberghe, co-founder van INNDUCE.me. “Het is ook een noodzaak, want doordat de grenzen zijn wegvallen en technologie en digitalisering alleen maar versnellen, is er constant het risico dat ergens iemand met een betere oplossing op de markt komt. Kijk naar Uber, dat met zijn disruptief en innovatief businessmodel de hele taximarkt voorbij heeft gestoken zonder zelf ook maar één taxi te bezitten.”

Ik vergelijk disruptieve innovatie graag met de Fosbury Flop in het hoogspringen: Fosbury sprong destijds als eerste radicaal anders – want rugwaarts – en won goud. Iedereen toeterde dat het niet eerlijk was, maar er stond nergens in de regels dat Forsbury zo niet mocht springen. Dus heeft hij het gewoon gedaan. Net zoals er in de markt geen regels bestaan en niemand die zegt dat je niet mag beginnen met iets disruptief als Uber, Spotify of Airbnb. Je moet dus non-stop met innovatie bezig zijn. Het hoeft uiteraard niet altijd disruptief te zijn. Je differentiëren in je eigen markt bijvoorbeeld zal ook je marges vergroten.”

INNDUCE.me co-founder Jef Vandenberghe

Innovatie als complexe discipline

“Succesvolle innovatie hangt af van vier factoren” vult managing director Peter Daels aan. “Ten eerste moet het leadership ervan overtuigd zijn en anderen meetrekken in dat bad. Minder evident dan het klinkt, want people like progress but they hate changes, en het feit dat 60 procent van de jobs van 2030 vandaag nog niet bestaat, kan afschrikkend werken. Ten tweede is een innovatiecultuur cruciaal, waarin alles in vraag mag gesteld worden en mislukken is toegestaan. Ten derde moeten de strategie en visie helder zijn: waar moet innovatie ons bedrijf heen brengen en welke middelen gaan we daarvoor inzetten?”

“Het is de vierde factor waarin onze tool een belangrijke rol speelt”, aldus Jef Vandenberghe. “Wie ga je inzetten om succesvol innovatie te genereren en zo voorsprong te nemen en je te distantiëren in de markt? Innovatie is namelijk een complexe discipline op zich die specifieke competenties vraagt.”

Daar gaan organisaties nog te vaak in de fout: ze scholen voor hun innovatieprojecten iemand binnen het bedrijf om die toe is aan een nieuwe uitdaging en maken van bijvoorbeeld de R&D-verantwoordelijke opeens de innovatiemanager. Zo werkt het natuurlijk niet – zelfs niet als die persoon heel gemotiveerd is. Je moet écht een innovatieprofiel hebben. Bijkomende moeilijkheid is dat innovatietalent zich heel goed kan verstoppen: mensen beseffen vaak niet van zichzelf dat ze het hebben.”

20201002 - Spaces, Gare Maritime, Brussel - portret van Peter Daels, managing director van Innduce #ZigZagHR; Ann Witters; Brussel; Caroline Dupont Photography; Claeys & Engels; Gare Maritime; Innduce; Innduce.me; Lesley Arens; Managing Director; Peter Daels; Sofie Peeters; Spaces; Toreador; Tour & Taxis; ZigZagHR magazine; coworking; opnames; peter s'jongers; podcast; protime 20201002142339 ID/ Caroline Dupont
INNDUCE.me managing director Peter Daels

Racecircuit om te testen

Zo ontstond het idee van INNDUCE.me, een research-gebaseerde assessment tool die via gerichte situatietests het innovatiepotentieel en -profiel van de tester objectief blootlegt. Jef Vandenberghe: “INDDUCE.me is geïnspireerd door ons werk met Creax, waarmee we bedrijven in de brede maakindustrie innovatieadvies geven. Sommige van die bedrijven bleken succesvol met dat advies aan de slag te kunnen, terwijl het voor anderen een echte struggle was.”

“Dat deed ons de vraag stellen: kan een persoon of team innovatiever zijn dan een ander, en zo ja, hoe komt dat? Met die vraag zijn we naar professor Frederik Anseel gestapt, toen professor werkpsychologie en gedragseconomie aan UGent (sinds november 2019 professor management aan de UNSW Business School in Sydney, red.). Zijn vaststelling was dat hier heel weinig wetenschappelijk materiaal rond bestond: de literatuur draaide vooral om procedures en C-level management, niét om de uitvoerende mensen waar het ons om te doen was.

Kan een persoon of team innovatiever zijn dan een ander, en zo ja, hoe komt dat?

Dus zijn we, samen met UGent, zelf een wetenschappelijk onderzoek gestart, op basis van diepte-interviews met CEO’s en managers waarvan we wisten dat ze al geslaagd waren én gefaald hadden in innovatieprojecten. Uit die ruim vijftig interviews hebben we drie competenties gedistilleerd die je als mens nodig hebt om innovatie tot een goed einde te brengen. En om die te identificeren, hebben we objectieve, op wetenschap en research gebaseerde situatietests ontwikkeld.”

Eigenlijk kan je INNDUCE.me nog het best vergelijken met een racecircuit. Net zoals mensen die zichzelf als een goed chauffeur beschouwen daar kunnen testen over welke rijcapaciteiten ze écht beschikken, toont onze assessment tool heel objectief het innovatiepotentieel van de tester.”

Drie basiscompetenties van innovatie

De innovatieprofielen die uit INNDUCE.me komen zijn heel specifiek en kunnen dus niet zomaar door iemand kunnen worden ingevuld. Jef Vandenberghe: “In totaal hebben we twintig specifieke vaardigheden geïdentificeerd, zoals onder andere nieuwsgierigheid en creativiteit.”

“Die komen samen in de drie basiscompetenties van innovatie: ideation, zijnde problemen detecteren, maar ook mogelijke oplossingen aanbieden, prototypes maken en prioriteren; implementation of uitvoering; en het al te vaak over het hoofd geziene championing: binnen de organisatie draagvlak creëren voor innovatie en innovatieve projecten door coalities met medestanders te vormen, sponsors te zoeken en ervoor te zorgen dat er middelen en resources beschikbaar worden gemaakt en beslissingen genomen worden op beleidsniveau. Ideation is kenniscreatie en implementation het uitrollen van die kennis naar de markt, maar de stap ertussen wordt vaak vergeten.”

De innovatieprofielen die uit INNDUCE.me komen

Die drie competenties zijn zelden in één en dezelfde persoon te vinden”, aldus Peter Daels. “Meer nog: vaak zijn die zelfs verspreid over teams of zelfs departementen heen. Het is zaak die complementaire competenties in teams samen te brengen die dedicated zijn en van start tot finish aan innovatie werken. Alleen op die manier is innovatie-acceleratie mogelijk en kan je sneller nieuwe producten in de markt zetten, nieuwe bedrijfsmodellen testen en ontwikkelen.”

“Let wel, innovatie moet niet per se altijd om de next big thing draaien, om iets dat alles radicaal omslaat. Het gaat in de eerste plaats om nieuwe en creatieve ideeën omzetten in waarde voor de organisatie. Zo kan je door een boekhoudkundige procedure te verbeteren geld en tijd winnen. Ook dat is innovatie, zij het vrij incrementele en niet-disruptief.”

Cash cows van de organisatie

Vooral de nadruk op ‘dedicated en van start tot finish’ vindt Peter Daels belangrijk. “Wat innovatie vaak belemmert, is het gebrek aan organizational ambidexterity: tegelijkertijd en zonder verlies van kwaliteit kunnen focussen op operational excellence én exploratieve innovatie. Bedrijven kijken doorgaans alleen naar dat eerste, zodat je er in die dagelijkse werking heel moeilijk een innovatiecultuur bij krijgt geduwd – de structuur is er niet op voorzien en de waan van de dag krijgt meestal prioriteit, niet de toekomst.”

Innovatie moet niet per se altijd om de next big thing draaien, om iets dat alles radicaal omslaat. Het gaat in de eerste plaats om nieuwe en creatieve ideeën omzetten in waarde voor de organisatie

“En dat terwijl innovatie net de cash cows van morgen genereert die op hun beurt de innovatiewerking van de organisatie financieren, zodat een continue wisselwerking ontstaat. Bedrijven kunnen dan wel barsten van creatieve ideeën, ze slagen er vaak niet in om van daar tot een innovatief product of concept te komen omdat ze te veel focussen op operational excellence.”

Bedrijven die bekendstaan om hun succesvolle innovatie werken in 79 procent van de gevallen met dedicated innovation teams, die heel gericht innovatie weghalen uit die operationele sfeer. Binnen die teams kan dan een échte innovatiecultuur ontstaan van trial and error, van fail fast, van dingen in vraag te kunnen stellen. Dat is veel moeilijker in een omgeving die alleen op operational excellence focust. Een mooi voorbeeld is Barco, dat het innovatieve ClickShare ontwikkelde op een andere locatie dan waar ze hun dagelijkse operaties uitvoeren.

Jef Vandenberghe vult aan: “Die dedicated innovation teams worden vaak over departementen heen gevormd. Je moet R&D, marketing, sales … samenbrengen, want anders gaan die er apart aan werken, als een soort extra taak, dus niet dedicated. Dat leidt enkel tot een aanpak zonder focus. En als de innovatie opdracht faalt, wordt het niet opnieuw gedaan, vanuit de redenering dat het toch niet lukt. Breng dat innovatiepotentieel over de departementen heen samen in een core team, en je zal zien hoeveel innovatie er binnen handbereik ligt binnen de organisatie. Mensen hoeven zich niet fulltime met die innovatie bezig te houden, maar het moet wel dedicated time voor innovatie zijn.”

Innovation master gevonden

De assessment tool kan gebruikt worden om nieuwe profielen te rekruteren, maar kan ook (en misschien zelfs vooral) dienen om intern innovatiepotentieel bloot te leggen zodat je in tijden van herstructureringen bijvoorbeeld niet onbewust afscheid neemt van je sterke innovatoren. “Uit élke assessment die wij doen, komt verborgen innovatietalent tevoorschijn”, benadrukt Peter Daels. “Zo heeft Vivisol, een klant van ons die zijn marktvoorsprong tegen 2030 wil vrijwaren door sterk in te zetten op innovatie, via onze test een innovation master gevonden tussen haar huidige medewerkers, die heel sterk scoort op ideation, championing en implementation.”

Uit élke assessment die wij doen, komt verborgen innovatietalent tevoorschijn

Innovatieskills kunnen trouwens ook getraind worden”, besluit Jef Vandenbergh. Om de innovatievaardigheden van mensen verder te ontwikkelen, komt er later dit jaar ook een volledig online trainingsmodule van INNDUCE.me op de markt. “Je moet dus niet per se geboren zijn als innovator, want die skills kunnen ook aangeleerd en ontwikkeld worden, door mensen in een innovatieomgeving te plaatsen zodat er spiegelgedrag kan ontstaan. Maar het helpt natuurlijk als je al bepaalde vaardigheden van nature hebt. En die vaardigheden detecteert INNDUCE.me.”


Wil je het ware innovatiepotentieel van je medewerkers kennen? Of zoekt je organisatie iemand met het juiste innovatieprofiel om dedicated in te zetten voor innovatieprojecten? Of wil je net vermijden dat je onbewust of ongewild je sterkste innovatieprofielen verliest? Bekijk de video over INNDUCE.me of beoordeel zelf 1 case van het assessment via de gratis demo