Ondernemers willen in de eerste plaats ondernemen. Maar kijken ze daarbij ook verder dan de periodieke rapportering en cashflowprognoses van hun bedrijf? Met andere woorden: maken ze werk van hun persoonlijke vermogensplanning? VGD, al veertig jaar full-service financieel adviesverlener en kennispartner van ondernemingen, wijst op de noodzaak van estate planning en onderstreept hierbij ook de opportuniteiten die digitalisering biedt op dit vlak.

Estate planning is slechts één van de diensten die wij ondernemers en bedrijven aanbieden”, zegt vermogensplanner Frederic Dedeurwaerdere. “Maar het is wel een belangrijke. Je kan je als ondernemer je hele leven de naad uit de broek werken om je bedrijf te laten groeien, maar als je niet tijdig nadenkt over het moment waarop je het bedrijf idealiter verkoopt of naar de volgende generatie overdraagt, dan zou het wel eens kunnen – als zich een onverwacht probleem voordoet – dat die onderneming voor één derde wordt weg belast in het kader van de erfbelasting. Dan zijn al die inspanningen bij wijze van spreken voor niets geweest. Tijdig nadenken over opvolging en successie is met andere woorden een must als je de continuïteit van je bedrijf wil garanderen.

Corona als eyeopener

Er zijn echter nog verschillende andere sleutelmomenten in het leven waarbij vermogensplanning belangrijk blijkt”, vult vermogensplanner Evert Huyghe aan. “Denk maar aan de aankoop van onroerend goed, verdere investeringen in bedrijfsgebouwen of een tweede verblijf in het buitenland, schenkingen, pensioen, huwelijk, kinderen, afdekkingen van bepaalde schulden, enzovoort. Al die momenten zouden eigenlijk een trigger moeten zijn om na te denken over waar je met je bedrijf naartoe wil. Daar komen wij met VGD in het verhaal: wij willen dat de ondernemer zorgeloos kan ondernemen door hem of haar in te dekken tegen alle worstcasescenario’s die bij die opvolging, schenkingen, continuïteit, ziekte,… kunnen komen kijken.”

Ik denk dat corona in dat opzicht de ogen van veel ondernemers geopend heeft”, gaat Frederic Dedeurwaerdere verder. “Er kunnen zich altijd onverwachte drama’s voordoen. Je mag dus nooit zitten wachten tot er iets gebeurt om in actie te komen, de voorzorg en bescherming zouden eigenlijk al lang in orde moeten zijn als je zorgeloos wil blijven ondernemen.”

Kleinere vermogens vaak complexer

Vermogensplanning is overigens geen ‘luxeprobleem’ voor grote vermogens, of iets dat alleen belangrijk wordt eenmaal men een bepaalde leeftijd heeft bereikt. “Toch worden wij nog dagelijks met die misverstanden geconfronteerd”, aldus Frederic Dedeurwaerdere. “Maar een vermogen van pakweg een miljoen euro kan veel complexer zijn dan een vermogen van tien miljoen euro, hoe gek dit misschien ook klinkt.”

Vermogensplanning is geen ‘luxeprobleem’ voor grote vermogens

“Denk alleen al aan nieuw samengestelde gezinnen en je ziet in hoe moeilijk vermogensplanning kan worden als je daar niet bewust mee bezig bent, of – nog erger – als je het verwaarloosd hebt. Je moet, kortom, naar verschillende parameters kijken, waarvan vermogen vaak zelfs de minder relevante is in de grootorde. Zo kunnen bepaalde aanpassingen in de juridische documenten van een onderneming al een wereld van verschil maken wat vermogensplanning betreft. Het gaat dus om veel meer dan een cijfer op een vermogen plakken.”

Digitalisering: efficiënter en veiliger

De uitdaging is dat bij ondernemende families alle energie doorgaans naar de uitbouw van het bedrijf gaat en dat bijgevolg het persoonlijk vermogen en vermogensplanning niet hoog op de agenda staat. Met als gevolg dat de papierwinkel vaak een boeltje is, of onvolledig. Dan kan een digitaal platform en dashboard als VGD Pax Familia goed van pas komen om een en ander in kaart te brengen.

Als ondernemer heb je op die manier ook een beter overzicht en kan je gemakkelijker vermogens-, pensioen- en cashflowplanning bekijken of simulaties maken. Bovendien komen actiepunten beter bloot te liggen en kan de ondernemer – op basis van de pro’s en contra’s van verschillende scenario’s – gerichter en meer gefundeerd beslissingen nemen, zoals de aankoop van onroerend goed of de overdracht van bepaalde vermogens aan de kinderen.

Het digitaal platform en dashboard VGD Pax Familia

“Ik vergelijk ons daarom graag met architecten”, vertelt Frederic Dedeurwaerdere daarover. “Die neem je ook eerst onder de arm als je een huis bouwt, en pas daarna de aannemers. Je moet met andere woorden eerst zicht hebben op het grote geheel om de juiste verdere stappen te kunnen zetten.

“Wij zijn de architect die het plan opstelt, waarna de bouwheer – onze ondernemende klant – er sleutel-op-de-deur mee aan de slag kan. Daarbij is communicatie cruciaal: alle medewerkers van VGD worden als adviseurs beschouwd en opgeleid, die als vertrouwenspersoon voor de klant werken. Ons motto is niet voor niets let’s talk. Ook bij vermogensplanning is dat héél belangrijk.”

Up and running in de lockdown

De bereidheid om de stap naar digitalisering te zetten, wordt gelukkig groter”, aldus Evert Huyghe. “Niet evident bij vermogensplanning aangezien het vaak om gevoelige documenten gaat zoals huwelijkscontracten, zorgvolmachten, testamenten, schenkingsdocumenten en financiële prognoses. Corona heeft die bereidheid versneld.”

“Klanten merken trouwens dat digitalisering vaak een efficiëntieslag betekent én perfect veiligheid garandeert. Niet toevallig heeft ons platform een dubbele aanmeldingsprocedure. Ook het feit dat documenten van de overheid, zoals belastingaangiftes, steeds vaker digitaal zijn, verplicht ondernemers in die richting op te schuiven. Dat gezegd zijnde, was VGD al lang voor de coronacrisis volop bezig met digitalisering: toen op vrijdag 13 maart 2020 de eerste lockdown in ging, waren wij de maandag daarop digitaal up and running.”

Klanten merken dat digitalisering vaak een efficiëntieslag betekent én perfect veiligheid garandeert

VGD bestaat in 2021 welgeteld veertig jaar, maar is het gezien de omstandigheden dan ook een verjaardag in mineur? “Goh, het is natuurlijk wat vervelend dat we die verjaardag niet met alle collega’s en klanten kunnen vieren”, antwoordt Frederic Dedeurwaerdere. “En het is jammer dat we nu we al drie jaar op rij het label Great Place to Work verdiend hebben maar momenteel nog steeds aangewezen zijn op telewerk.

“Maar anderzijds groeien we sterk, hebben we nieuwe werkplekken geopend en staan er nog enkele op de planning waardoor we ook blijven groeien in enthousiaste adviseurs. Het vreugdedansje moeten we voorlopig echter online doen (lacht).”


Wil je ook weten hoe je de continuïteit van jouw onderneming kan garanderen? Download dan hier het gratis e-book rond vermogensplanning of boek hier jouw afspraak met de VGD adviseurs.