Medewerkers die niet goed in hun vel zitten op het werk, presteren minder goed of zijn vaker ziek. Een jaarlijks personeelsfeestje kan de motivatie of goeie sfeer weer aanwakkeren, maar het effect is van korte duur. Wie het engagement van zijn werknemers langdurig wil vasthouden, moet inzetten op beleving, menen ze bij Hallelujah. En omdat geluk in de kleine dingen zit, heeft het bedrijf ‘shots of happiness’ ontwikkeld, voor regelmatig gebruik in je bedrijf. Niet gewoon fun and games, maar wetenschappelijk onderbouwde geluksshotjes, belooft founder Dieter De Vos.

De filosofie van Hallelujah is simpel: mensen gelukkig maken. De Vos beseft dat dit fluffy klinkt — “en een beetje idealistisch misschien” — maar voor hem is dat het mooiste wat je kan doen in het leven. Met Hallelujah doet hij dat al sinds 2017 voor heel wat kmo’s en grote bedrijven. “Ik heb als eventorganisator heel wat bedrijfsfeesten georganiseerd. Ik merkte almaar vaker dat we erg ons best moesten doen om medewerkers te motiveren om te komen. Mensen zagen op tegen zo’n feest, voelden te weinig engagement voor het bedrijf om ’s avonds nog eens te komen opdagen voor een drink of een feestje. Dat kan beter, dacht ik.”

De Vos hield Hallelujah boven de doopvont en zette met zijn team in op ‘wonderbrekingen’: “Kleine werkonderbrekingen tijdens de middagpauze of in de namiddag, om de betrokkenheid van mensen te stimuleren”. Hij geeft toe: “We zijn daar redelijk rock’n roll mee begonnen, maar wat we deden sloeg aan. We merkten dat mensen meer gemotiveerd waren, dat ze zich beter voelden en met goesting verder aan de slag gingen.”

Kleine overwinningen

Om die bemerkingen ook te kunnen staven en er op verder te bouwen, is De Vos bij universiteiten gaan aankloppen. Professoren Lieven Annemans (UGent) en Elke Van Hoof (VUB), en dokter Karolien Hendrickx helpen sindsdien mee aan de ontwikkeling van trajecten en geven feedback. Samen met dokter Hendrickx bouwde Hallelujah ook verder op het bestaande Job Demands-Resources Model, dat bij heel wat HR-medewerkers ongetwijfeld een belletje doet rinkelen.

Voor de anderen: “De resources zijn alles wat energie oplevert: een goede relatie met collega’s of leidinggevenden, autonomie in de job, toekomstperspectief, etcetera. Demands kosten energie: niet overeenkomen met collega’s, geen feedback krijgen of mogen geven, dat soort zaken. Wanneer er meer resources zijn dan demands, gaat het engagement omhoog, wat op zijn beurt leidt tot meer productiviteit, minder afwezigheid en grotere klantentevredenheid”, legt De Vos uit.

Bij Hallelujah hebben ze drie zaken toegevoegd en zo hun eigen Happiness-model ontwikkeld: the power of small wins, the power of psychological safety en the power of fun. “Uit verschillende wetenschappelijke tests is al gebleken dat als je twee groepen dezelfde rekenoefeningen geeft, de groep die vooraf een kort maar tof belevingsmoment heeft gekregen tot 12% beter scoort. Beleving is dus een belangrijke factor. Daarnaast moeten mensen zich natuurlijk ook veilig voelen op de werkvloer. Ze moeten vragen kunnen stellen zonder afgebroken te worden, feedback kunnen geven zonder problemen, of weten wat er van hen verwacht wordt. En dan is er nog de kracht van die small wins. Als je op regelmatige basis mensen kleine overwinningen geeft, dan heeft dat een groter effect op lange termijn.”

Economische voordelen

Kleine gelukskes, dus. Want die leveren een reeks positieve emoties op - denk aan enthousiasme, inspiratie en energie. “Die positieve emoties hebben dan weer een enorme impact op je werk”, legt De Vos verder uit. “Ze helpen de blik verruimen en geven een duw in de rug. Wie net even heeft gelachen, vindt opeens oplossingen voor lastige problemen. Die positieve emoties zorgen dus voor meerdere succeservaringen op het werk, en laat nu net de som van al die successen zijn wat het bedrijfsresultaat bepaalt. Hoe hoger die som, hoe beter dus.”

Om dat te bereiken zet het creatieve team achter Hallelujah in op tastbare belevingen. “Wij noemen het shots of happiness. We geven kleine prikkels, die we naar werkplekken brengen — op kantoor, in de home office, op de werf of in het magazijn. Altijd belevingsgericht.” De Vos geeft een voorbeeld: “We hebben voor enkele klanten de actie viral smile ontwikkeld. Aan de hand van simpele challenges laat je een glimlach van collega tot collega gaan.”

Onze ‘shots of happiness’, kleine prikkels die we naar werkplekken brengen, zorgen voor een stijging van 12% in de productiviteit

Sommige prikkels zijn pure fun, anderen geven ontwikkelingsmogelijkheden. Maar beide hebben als doel om verbinding te creëren met het bedrijf en de mensen onderling. Volgens De Vos is het duidelijk in de resultaten van de bedrijven waarmee Hallelujah samenwerkt dat het écht werkt: “Als je het engagement van een medewerker in een grafiek giet, dan fluctueert dat. Dat is normaal: niemand is op elk moment even gelukkig of gemotiveerd. Maar door die regelmatige kleine prikkels zien we wel dat de algemene betrokkenheid hoger ligt en dat er minder dalen zijn.”

Bedrijven scoren economische voordelen als hun werknemers gelukkig zijn. Al mag dat niet de hoofdreden zijn, want het voornaamste is dat je een goede werkplek creëert voor de mensen die veel tijd in jouw bedrijf doorbrengen

Of om het met cijfers te zeggen: een stijging van 12% in de productiviteit. Of nog: 50% meer klantentevredenheid — want geluk straal je uit naar anderen. Ook het absenteïsme en personeelsverloop daalt opvallend: respectievelijk tot 41 en 24 procent. Het geluk van medewerkers is dus goud waard, figuurlijk maar zeker ook letterlijk. “Bedrijven scoren economische voordelen als hun werknemers gelukkig zijn. Dat mag niet de hoofdreden zijn, want het voornaamste is dat je een goede werkplek creëert voor de mensen die veel tijd in jouw bedrijf doorbrengen. Maar je kan de cijfers ook niet links laten liggen: het heeft wel degelijk zijn nut voor je organisatie.”

Vriendelijkheid als superpower

Hallelujah gaat op maat gemaakte trajecten van een jaar aan met klanten, maar verschillende opdrachten zijn al een aantal keer verlengd. De combinatie ‘games and brains’ is wat het zo interessant maakt voor bedrijven, meent De Vos. “We zijn niet gewoon de fluffy partner die medewerkers eventjes wat fun komt brengen, we meten ook het resultaat van die fun. Dat is belangrijk”, zegt de founder van Hallelujah.

We zijn niet gewoon de fluffy partner die medewerkers eventjes wat fun komt brengen, we meten ook het resultaat van die fun

Door de coronacrisis lijken bedrijven die fun belangrijker te vinden, want in de tweede helft van 2020 zijn de aanvragen voor de shots of happiness-trajecten van Hallelujah enorm gestegen. En ook 2021 ziet er goed uit: “HR-afdelingen waren voor de crisis al heel hard bezig met de beleving en betrokkenheid naar omhoog te duwen, maar nu hebben ze ook CEO’s en andere leidinggevenden achter zich die het nut er van snappen.”

Een positieve evolutie, en eentje die De Vos ook vanuit zijn persoonlijke filosofie graag ziet gebeuren. “Ik zeg dikwijls: ‘kindness is my superpower’. Vriendelijk zijn tegen elkaar, zorg dragen voor elkaar; dat is geen overbodige luxe. Er zijn bedrijven zijn heel goed zijn in marketing, sales of digitalisering. Maar in die kindness kunnen ze nog zoveel meer doen, zonder zware investeringen. Je kan er enorm veel mee bereiken.”


Meer happiness brengen bij jouw medewerkers op een wetenschappelijk onderbouwde manier? Ontdek wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.