Hoe breng je de talenten en de ambities van 1.200 bijzonder diverse medewerkers in beeld? Met die vraag worstelde talent placement bedrijf Accent al een tijdje. Het antwoord kwam van Huapii, een digitaal platform dat de manier van werken in bedrijven transformeert door medewerkers radicaal in de driver’s seat te zetten. Ellen Neirynck, talent manager bij Accent, en Huapii-oprichter Bruce Fecheyr-Lippens vertellen hoe de samenwerking een geslaagde successieplanning mogelijk maakt. “We maken het onzichtbare zichtbaar. Medewerkers worden zich meer dan ooit bewust van hun talenten, wij krijgen als organisatie een totaalbeeld van de talenten die we al aan boord hebben en die we nog missen.”

De organisatie futureproof maken, dat is volgens Ellen Neirynck de essentie van haar rol als talent manager bij Accent. “Eigenlijk zijn we bezig met successieplanning. We moeten in kaart brengen welke skills en talenten we nodig hebben om gewapend te zijn voor de toekomst, we moeten nagaan of we die skills en talenten in huis hebben. Is dat niet het geval, dan moeten we medewerkers opleiden, omscholen of aanwerven.”

“We hebben 1.200 medewerkers. De meeste daarvan zitten verspreid over ons netwerk van zo’n 250 kantoren. Veel van onze medewerkers, zoals onze consultants en onze accountmanagers, hebben geen typisch functieprofiel. Ze hebben vaak enorm uiteenlopende opleidingen, ervaringen en achtergronden. Hun talenten zijn dan ook bijzonder divers. Het is voor Accent als werkgever heel moeilijk om zo’n heterogene groep in beeld te brengen. Welke skills en talenten hebben we in huis? Waar liggen de gaten nog? In welke opleidingen moeten we met onze eigen Accent Business School extra investeren?”

We geloven heel sterk dat medewerkers ownership moeten krijgen over hun eigen loopbaan

“Er speelt nog een ander aspect. Binnen onze organisatie krijgen mensen heel veel kansen om te groeien. We geloven heel sterk dat medewerkers ownership moeten krijgen over hun eigen loopbaan. Maar we misten nog een platform waarmee ze zelf hun carrière in handen kunnen nemen. Een tool waarmee ze hun eigen ambities, hun eigen talenten, hun eigen ontwikkelingsnoden in kaart kunnen brengen. Huapii verzoent de twee: medewerkers worden baas over hun eigen loopbaan, Accent krijgt een totaalbeeld van de talenten en de skills waar we organisatiebreed allemaal over beschikken en die we nog missen.”

“Onze medewerkers groeien niet altijd verticaal. Ze proberen nieuwe dingen uit, ze maken de gekste sprongen. Veel tools die we gebruikten of die we uittesten, waren vooral afgestemd op klassieke doorgroeitrajecten. Wij waren niets met een plug and play tool, wij hadden maatwerk nodig. Geen twee loopbanen verlopen identiek in onze organisatie. We moeten élk talent kennen. Zo zijn we via onze CEO Anouk Lagae uiteindelijk uitgekomen bij Huapii.”

Huapii-oprichter Bruce Fecheyr-Lippens en Ellen Neirynck, talent manager bij Accent

Co-creatie met 25.000 mensen

“Huapii is gebouwd om nieuwe manieren van werken te ondersteunen”, legt oprichter Fecheyr-Lippens uit. “Ons platform is ontstaan binnen een grote industriële onderneming. Het is het resultaat van co-creatie met 25.000 mensen. Het zit in ons DNA om het volle potentieel van medewerkers te laten floreren. We dichten de kloof tussen HR en IT. Het is mijn persoonlijke missie om HR-collega’s te helpen. De HR-wereld is soms nog een beetje conservatief, maar er is een grote nieuwsgierigheid en een grote honger om te innoveren en te experimenteren. Met onze technologie willen we al die gepassioneerde HR-mensen helpen om de sprong te wagen.”

De HR-wereld is soms nog een beetje conservatief, maar er is een grote nieuwsgierigheid en een grote honger om te innoveren en te experimenteren

“Ons platform draait de klassieke rolverdeling radicaal om. De medewerkers zitten in de driver’s seat. Ze mappen hun eigen talenten, ze geven hun eigen ambities en carrièreplannen aan, ze vragen zelfs hun collega’s rechtstreeks om feedback. Als bedrijven willen meevechten in de war on talent is dat de toekomst, maar niet elke organisatie is daar vandaag al klaar voor. Accent is een beetje een atypische klant voor Huapii. Het is zelf een talent placement bedrijf, we moeten hen natuurlijk niet gaan vertellen hoe ze HR moeten aanpakken. Dat doen ze beter dan eender wie. Onze rol is dus anders. We zijn meer dan anders een sparring partner en een klankbord.

Elk talent in kaart brengen

Ondertussen hebben Accent en Huapii er al een hele weg opzitten, vertelt Neirynck. “We hebben My Talent Journey, zoals we de toepassing van Huapii intern hebben gedoopt, in co-creatie met onze medewerkers gebouwd. Onze missie luidt: ‘We embrace every talent and spark joy in their lives.’ We zijn samen met onze medewerkers op zoek gegaan naar wat die droom nog in de weg staat. Daaruit kwam tevoorschijn dat het platform vier dingen moet doen: talenten zichtbaar maken, feedback verzamelen om die talenten en ontwikkelingspunten te ontdekken, doelen in kaart brengen en meetbaar maken, en tenslotte toekomstambities uitstippelen.”

“We rollen My Talent Journey nu over de hele organisatie uit. Iedereen is volop bezig om een profiel aan te maken. In een volgende fase kunnen we dan zowel op organisatieniveau als op individueel niveau de juiste ontwikkelingsnoden identificeren. Als we erin slagen om dankzij het digitale platform het onzichtbare zichtbaar te maken, dan kunnen we ook voor elke medewerker kijken wat er nog ontbreekt om te groeien. Voor de ene zal dat een opleiding zijn, voor de andere een mentor.”

“We gaan ver in het zichtbaar maken van het onzichtbare. Alle talenten zijn waardevol. Als medewerkers in hun vrije tijd een tennistornooi organiseren, dan wil ik dat ook graag weten. Want dan zijn het misschien wel organisatietalenten, een skill die wij heel goed kunnen gebruiken. Het platform evolueert ook voortdurend. Mensen leren nieuwe dingen, ontwikkelen nieuwe interesses en talenten. Die evolutie vat je niet in een spreadsheet of een klassieke matrix. Op het platform houden medewerkers zelf hun profiel up to date, zodat we snel kunnen inspelen op veranderingen.”

Het Huapii team

Het gesprek op gang brengen

“Ook collega’s helpen veel meer dan we denken om het onzichtbare zichtbaar te maken”, benadrukt Fecheyr-Lippens. “We willen met het platform het signaal geven dat feedback goéd is. Nu is het te vaak nog iets dat mensen ten onrechte afschrikt, omdat de feedback zich beperkt tot één of twee formele evaluatiemomenten. Stel dat jij een paar keer een compliment krijgt van een collega over één specifiek talent. Vaak is dat het ene oor in, het andere oor uit. Als je in het platform ziet dat collega’s je op een half jaar tijd tien keer hetzelfde compliment hebben gegeven, dan legt dat een talent of een skill bloot waar je je zelf misschien niet eens van bewust was.”

Technologie is voor ons altijd een middel geweest, nooit een doel

We hebben een digitale tool gebouwd, maar wel een tool die bruggen bouwt met de offline wereld. Huapii brengt gesprekken op gang. We verlagen in twee richtingen de drempel om bepaalde noden en wensen op tafel te gooien en bespreekbaar te maken. Technologie is voor ons altijd een middel geweest, nooit een doel.”

Neirynck vult aan: “Ik hoor nu al collega’s tijdens de lunch tegen elkaar zeggen: ‘Ik zal je straks een feedbackje sturen.’ We hebben het voordeel dat Accent een open, transparante bedrijfscultuur heeft. Alles kan en mag gezegd worden, we zijn daar redelijk straight forward in. Dat creëert vertrouwen tussen medewerkers, over teams en kantoren en rollen heen. Ik kan me voorstellen dat in meer gesloten, meer hiërarchisch georganiseerde bedrijven mensen zich minder snel kwetsbaar durven opstellen. Met die houding staat of valt het platform.”