Als je een nieuw product of dienst op de markt wilt brengen, dan weet je graag wat je doelgroep erover denkt voor je het op de wereld loslaat. Lost het wel degelijk een probleem op? Is het een verbetering tegenover de huidige stand van zaken? Om dat te achterhalen is een marktonderzoek nodig. In de meeste gevallen duurt het even eer je de resultaten hebt, maar niet met het Mechelse BUFFL. Agile-believers en oprichters Dennis De Clercq en Seppe Stroo bedienen intussen klanten zoals ENGIE tijdens hun innovatieprocessen.

De Clercq en Stroo hebben allebei een achtergrond in innovatieprocessen. Ze begrijpen dus maar al te goed dat een organisatie veel vragen heeft voor de doelgroep die het product of de dienst zal gebruiken. “Maar het is moeilijk om consumenten te strikken voor een marktonderzoek”, zegt Stroo. “Bedrijven hebben veel vragen, maar mensen zitten niet te wachten op lange vragenlijsten.” Omdat marktonderzoek efficiënter moet kunnen, bedachten de ondernemers een survey tool die bedrijven in staat stelt de consument snel en laagdrempelig aan te spreken. “Met korte vragen die makkelijk beantwoord kunnen worden door mensen uit onze community krijgen bedrijven snel de informatie die ze op dat ogenblik nodig hebben.”

Mensen die autonomie geven om zelf aan de slag laten gaan, is één van de pijlers van de agile filosofie waar wij ons op baseren

Omdat een goede survey tool alleen niet voldoende is voor een goed innovatieproces, maar het vooral ook belangrijk is om te weten wélke vragen je wanneer moet stellen, zette BUFFL een framework op om klanten hierin te begeleiden. Stroo: “Marktonderzoeksteams binnen bedrijven krijgen vaak zoveel vragen uit verschillende hoeken dat het moeilijk wordt om die allemaal vlot te verwerken. Door hun kennis te delen en mensen buiten het marktonderzoeksteam ook makkelijke surveys te laten opzetten, kunnen meer en snellere onderzoeken gebeuren. Mensen die autonomie geven om zelf aan de slag laten gaan, is één van de pijlers van de agile filosofie waar wij ons op baseren.”

Naar een agile organisatie

Die flexibele manier van werken past energiebedrijf ENGIE sinds kort ook toen in zijn marketing- en salesteam. “De marktcontext is de laatste jaren enorm veranderd”, steekt Jessica Hellings (customer & competitive insights manager bij ENGIE) van wal. “Energieleveranciers moeten zichzelf allemaal een beetje heruitvinden. Niet alleen omdat nieuwe producten en diensten elkaar almaar sneller opvolgen, maar ook omdat de markt ruimer wordt en er dus nieuwe concurrenten bijkomen. Agile werken helpt ons om hier sneller en beter op in te spelen.”

Waar vroeger marktonderzoek pas gebeurde wanneer een product of dienst zo goed als klaar was, worden consumenten nu sneller bevraagd en wordt er ook meteen iets gedaan met die feedback. “Vroeger kon je hier en daar nog wat finetunen, maar dat was het dan ook”, zegt Jurgen Vertommen, customer insights expert bij ENGIE. “In een agile organisatie wordt er gewerkt in stappen. Je werkt voort op de data die je uit de ene stap haalt en past indien nodig aan voor je naar de volgende stap gaat. Die data heb je trouwens snel, omdat je enkel de vragen stelt waar je voor die bepaalde fase een antwoord van de consumenten voor nodig hebt.”

Jessica Hellings, customer & competitive insights manager bij ENGIE

In die agile manier van werken staat de consument altijd centraal. Daarom wordt ook sneller naar zijn mening gevraagd — vaak al van bij de opstart van de innovatie. En daar komt BUFFL goed van pas voor ENGIE. “Een groter onderzoek heeft als voordeel dat je een representatievere steekproef kan doen, het nadeel is dat het langer duurt eer je een innovatie op de markt kan brengen. Voor sommige innovatieprocessen zijn zulke uitgebreide studies nog altijd nodig, maar als je aan het begin van je innovatieproces zit, met een idee dat echt nog in de kinderschoenen staat, dan is het heel handig dat je al eens kleine vragen kan stellen om snel te achterhalen of je er verder mee kan of niet”, getuigt Vertommen.

Verkeerde innovaties vallen sneller af

Zo testten ENGIE en BUFFL onlangs een idee over elektrische auto’s opladen. “In een eerste fase hebben we gepeild naar de noden die er daaromtrent bestaan, om vervolgens te kijken of er concrete oplossingen zijn die we kunnen aanbieden. Op basis van de resultaten zijn we telkens concreter gegaan”, legt Hellings uit.

Producten die niet aan de noden van klanten beantwoorden, vallen veel sneller af. Dat bespaart het bedrijf uiteraard tijd en kosten

Het voordeel voor ENGIE? “We kunnen heel snel opleveren. Je kan op een week tijd voldoende antwoorden hebben om over te gaan naar de volgende fase in het innovatieproces”, zegt Hellings. “Je komt dus niet op de markt met iets waarvan je moet vaststellen dat niemand er iets aan heeft.” Collega Vertommen vult aan: “Producten die niet aan de noden van klanten beantwoorden, vallen inderdaad veel sneller af. Dat bespaart het bedrijf uiteraard tijd en kosten.”

Nog een voordeel van deze manier van marktonderzoek voeren, volgens BUFFL founder Stroo: “Er is geen discussie meer nodig. Als verschillende teams samenwerken aan één project, dan heb je ook verschillende meningen. Maar als je zo vroeg in het innovatieproces duidelijke antwoorden krijgt van de consument, dan hoef je geen eindeloze meetings te houden om te bespreken of je er wel of niet mee doorgaat. Over cijfers valt niet te discussiëren, toch?”

Drempel verlagen

BUFFL is een belangrijk stukje geworden in de marktonderzoekspuzzel van ENGIE. “Voor andere soorten onderzoeken gebruiken we andere tools, maar voor korte bevragingen en snelle resultaten is BUFFL the way to go voor ons”, klinkt het. ENGIE gebruikt de tool niet enkel om innovaties te testen, trouwens. “We hebben ook al communicatieboodschappen afgetoetst met BUFFL”, zegt Vertommen. “Korte video’s die we op sociale media willen plaatsen in het kader van een campagne laten we in ruwe versie zien aan onze doelgroep bij BUFFL om snel te achterhalen of mensen mee zijn met onze boodschap.”

Voor korte bevragingen en snelle resultaten is BUFFL the way to go voor ons

Sinds de transformatie naar een agile organisatie is het marketing- en salesteam ook omgevormd naar multidisciplinaire teams, of squads, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en autonomie. “Hoewel Jurgen en ik het kenniscentrum blijven voor alles wat met marktonderzoek te maken heeft, kunnen deze teams ook voor een groot stuk zelf aan de slag met kleine surveys”, vertelt Hellings. “Ze bellen klanten op of sturen hen een korte bevraging door om hun mening te vragen. Dankzij de trainingen van BUFFL, waar niet alleen de technologische kant van de tool aan bod kwam, maar ook de theorie achter de agile way of working, kunnen mensen uit verschillende teams ook daarmee werken.”

Hellings en Vertommen merken dat BUFFL de drempel voor marktonderzoek verlaagd heeft bij collega’s. “Ze weten dat ze snel een antwoord krijgen op hun vraag, dat werkt heel overtuigend om zo’n survey in gang te steken. Het legt de verwachtingen wel hoger: iedereen wil nu na een week al zijn resultaten”, lachen de twee. “Maar dat enthousiasme voor de mening van klanten komt onze innovatieprocessen alleen meer ten goede”, besluiten Hellings en Vertommen.


Wil je net als ENGIE jouw innovatieprocessen agile aanpakken? Ontdek hier wat BUFFL voor jouw onderneming kan betekenen.