Bert Vanaken, oprichter en CEO van WMW

Belgiums best kept secret? Dat zou wel eens WMW kunnen zijn, een softwarebedrijf in Hasselt dat zijn Internet of Things-platform overal ter wereld verkoopt aan topbedrijven en overheden. Van Myanmar tot Australië, van Litouwen tot Japan en van de VS tot Qatar. De vraag is zo groot dat WMW nu op zoek gaat naar nieuwe investeerders én extra medewerkers.

Bij het Internet of Things (IoT) denk je misschien aan een koelkast die zelf boodschappen bestelt. In dat geval lijkt het alsof we nog altijd niet echt in het IoT-tijdperk zijn beland. Maar eigenlijk is het Internet of Things al langer realiteit, vooral voor toepassingen bij bedrijven en overheden. Zij kunnen via sensoren en draadloze connectiviteit allerlei gegevens verzamelen en gebruiken om diensten te leveren of om toestellen of eigendommen te monitoren.

Het softwareplatform van WMW kan daarbij dienstdoen als de hub waar operationele gegevens gecombineerd worden met de informatie die afkomstig is van sensoren en toestellen. Het platform kan draaien op eender welke server ter wereld. Zelfs de veiligheidsdiensten van de Amerikaanse Overheid zijn klant – uiteraard in een heel sterk beveiligde eigen serveromgeving.

Vooravond van IoT-explosie

We staan aan de vooravond van een versnelde IoT-evolutie”, vertelt Bert Vanaken, oprichter en CEO van WMW. “De huidige technologie stelt ons namelijk in staat om echt àlles online te verbinden. Vroeger kwamen alleen duurdere ‘assets’ in aanmerking en werden batterijslurpende simkaarten gebruikt voor het dataverkeer. Nu zijn er nieuwe netwerktechnologieën en goedkope sensoren, die alles veel toegankelijker maken.

De huidige technologie stelt ons in staat om echt àlles online te verbinden

Daardoor kunnen bedrijven vandaag elke pallet connecteren en tracken, terwijl dat vroeger alleen de vrachtwagen was. ‘Meten is weten’, dat is cruciaal in de digitale transformatie die elke organisatie nu doormaakt. Via het IoT krijg je extra inzichten en kan je belangrijke processen optimaliseren.”

De technologie van WMW vindt dan ook zijn weg in allerlei sectoren, de mogelijkheden zijn eindeloos. Bert Vanaken: “Een stad kan de openbare vuilnisbakken uitrusten met sensoren zodat de ophaaldiensten een melding krijgen wanneer een vuilnisbak vol is. Maar in diezelfde stad kan je net evengoed er de straatverlichting aansturen en dimmen als er geen volk passeert, de luchtkwaliteit meten, de parkeerplaatsen in de gaten houden, het afvalwater in de riolering live in kaart brengen, en de staat van bruggen en wegen monitoren.

Van veestapel tot kunstcollectie

Er zijn allerlei sensoren: lichtsensoren, bewegingssensoren, kantelsensoren, vochtsensoren, warmtesensoren, CO2-sensoren... “Zo ontwikkelden we 30 toepassingen voor ambassades wereldwijd. Een mooi voorbeeld: in zo één ambassade hangen waardevolle kunstwerken. Daar wordt met lichtsensoren gemeten wanneer er UV impact zou zijn op de kunst en kan alsgevolg de zonwering aangestuurd worden.”

We maakten van Kiev een ‘smart city’ en we faciliteren het monitoren van de luchtkwaliteit in Qatar (onder meer voor de Fifa Worldcup in 2022)

“Ook in grote landbouwbedrijven in Australië gebruiken ze ons systeem voor het verwerken van gegevens uit sensoren die de vochtigheidsgraad van de bodem opvolgen. Zo komen de automatische watersproeiers in werking als de planten water nodig hebben. Er zijn ook veehouders die hun dieren monitoren: waar ze lopen, of ze voldoende grazen en water drinken, …

We maakten van Kiev een ‘smart city’ en we faciliteren het monitoren van de luchtkwaliteit in Qatar (onder meer voor de Fifa Worldcup in 2022). In Servië zijn er dan weer tiltsensoren geïnstalleerd op openbare putdeksels om diefstal van ondergrondse koperkabels tegen te gaan. Intussen zijn er heel wat verschillende types sensoren en ongeveer 260 soorten toestellen op ons platform aangesloten, zelfs dendrometers, die de groei van bomen bijhouden.”

Buitenbeentje

Het Internet of Things heeft vier componenten nodig om te functioneren: een voorwerp (of een mens of dier), een toestel óp een voorwerp, een netwerk om de data van het toestel te versturen en een applicatielaag. WMW is dus de leverancier van die applicatielaag, maar het is een buitenbeentje tussen de andere aanbieders in de markt. In de meeste gevallen is IoT een end-to-end oplossing waarbij hardware en een software applicatie samen aangeboden worden. Maar die zijn dan gefocussed op 1 specifiek probleem. WMW is meer holistisch en kan echt alle applicaties aanbieden, in 1 interface.

Dankzij ons holistisch IoT-platform zijn we er in geslaagd om op vijf dagen een oplossing te bouwen voor social distancing

“Andere holistische IoT-platformen zijn ofwel modulair ofwel puur gebaseerd op eigen programmatie”, legt Bert Vanaken uit. “In het eerste geval kan je snel een toepassing uitwerken maar blijf je beperkt tot de beschikbare onderdelen. Zelf programmeren biedt je alle mogelijkheden maar is duur en tijdrovend. Wij werken met een eigen ontwikkelde software library waarbij we wel elke applicatie zelf schrijven maar stukjes code uit andere projecten hergebruiken. Dat maakt onze aanpak flexibel, snel en kostenefficiënt. Zo zijn we er in geslaagd om op vijf dagen een oplossing te bouwen voor social distancing waarbij we enkele Fortune 500 bedrijven konden helpen snel terug op te starten tijdens de pandemie.”

Resellermodel

Hoe het dan komt dat WMW in ons land voorlopig niet bekend is bij het grote publiek? Twee oorzaken: de Hasseltse onderneming is vooral actief in het buitenland – interessanter vanwege de schaalgrootte - en de verkoop gebeurt niet onder de eigen naam maar via resellers.

“Dat resellermodel betekent voor ons vooral een voordeel”, vindt Bert Vanaken. “Elke reseller heeft namelijk zijn eigen expertise van een bepaalde markt, bijvoorbeeld landbouw, transport of smart cities. Zij weten dus als de beste hoe ze hun markt kunnen benaderen om IoT-oplossingen voor te stellen. Een aantal applicaties hebben we op eigen initiatief gebouwd maar in de meeste gevallen werken we op vraag van de markt, via system integrators, telecomoperatoren en hardwareproducenten. Maar die hebben soms te weinig oog voor de UX (user experience, nvdr) van de verschillende types eindgebruikers of missen expertise over de vele verschillende manieren hoe een probleem aan te pakken en op te lossen via IoT actoren.

Bij het bouwen van de applicatie houden wij rekening met de manier waarop het systeem gebruikt zal worden, wie eigenlijk écht 'de user' is. Als we bijvoorbeeld een IoT-toepassing bouwen waardoor schoonmakers op de luchthaven een melding krijgen wanneer een toilet een poetsbeurt nodig heeft, dan moet het systeem handig zijn voor de poetsdienst maar ook voor de data scientist. Die laatste volgt achter de schermen de gegevens van de sensoren over het toiletgebruik op zodat de organisatie van de poetsdienst indien nodig wordt bijgestuurd.”

Inleven in het verhaal van elke klant

Gebruiksvriendelijkheid is cruciaal, daar weet Bert Vanaken alles van. “Ik ben eigenlijk grafisch ontwerper van opleiding en aanvankelijk maakten we apps en games”, zegt hij. “Als designer heb ik geleerd dat je eerst een duidelijke briefing moet krijgen. Zo kan je je inleven in het verhaal van de klant om daarna een goede oplossing uit te werken. En aangezien de IoT markt behoorlijk nieuw is, is de eindklant meestal niet in staat de echte rootcause van zijn probleem vast te stellen, laat staan de creativiteit op te brengen om het op verschillende manieren op te lossen. Dat is nu net de kracht van WMW, het is niet (enkel) een shelf met oplossingen, het is een technologie om de volgende oplossingen te bouwen.”

Gezien de IoT markt behoorlijk nieuw is, is de eindklant meestal niet in staat de echte rootcause van zijn probleem vast te stellen

Met de herbruikbare features die WMW in zijn codebibliotheek bijhoudt, kunnen de programmeurs van het bedrijf snel en doelgericht innovatieve toepassingen bouwen. Intussen heeft WMW er al ongeveer 160 in zijn apps-cataloog zitten. “Daardoor kunnen we steeds meer ‘micromodules’ hergebruiken in nieuwe IoT-toepassingen”, legt Bert Vanaken uit. “Het gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid om een punt op een kaart te zetten op de plaats waar een voertuig zich bevindt, of de popup erbij met extra info, of de notificatie die uitgestuurd wordt, ...”

Recurring inkomstenmodel

Bijzonder is ook het inkomstenmodel van WMW: de resellers krijgen de technologie gratis, en WMW ontvangt een vergoeding per geconnecteerd device.

We werken zelf niet rechtstreeks voor eindklanten maar we bouwen ons netwerk van resellers steeds verder uit als een ecosysteem van partners. Alle problemen en vragen van hun markt worden naar ons vertaald en wij bouwen er oplossingen voor. Dankzij dat inkomstenmodel blijft de code altijd van ons. Precies daardoor is het geen probleem dat we die hergebruiken voor andere projecten.” zegt Bert Vanaken.

Hoog tijd voor uitbreiding van het team

Nu WMW de mogelijkheden en vragen ziet toenemen, is het hoog tijd om het team uit te breiden. Bert Vanaken: “Vandaag zijn we met tien, van wie de helft ontwikkelaars. We plannen een nieuwe investeringsronde om dan in twee jaar tijd te groeien naar 25 à 30 medewerkers. We mikken op mensen die geboeid zijn door innovatieve technologie.

We plannen een nieuwe investeringsronde om dan in twee jaar tijd te groeien naar 25 à 30 medewerkers

Afwisseling is er genoeg: heel veel verschillende klanten, markten en toepassingen. De mensen met commerciële functies en projectmanagers reizen ook de hele wereld rond. Daarnaast zoeken we ook nog extra developers. Belangrijk is dat je goed kan luisteren en meedenken met de klant, en dat je ook ‘out of the box’ kan denken om zelf oplossingen aan te dragen.”