Matthias Feys - CTO ML6

Bedrijven worstelen met zeer veel vragen als het gaat over artificiële intelligentie. Daar willen we met onze community iets aan doen. Tijdens de AI4 Your Business conferentie willen we hen inspireren, het enorme potentieel van AI in tal van sectoren tonen en de laatste evoluties en trends delen”, vertelt Benjamin Vandermarliere, managing partner van Boltzmann. Samen met Jonathan Berte (Robovision), Matthias Feys (ML6) en dr. Wouter Haerick (UGent) vormt hij de drijvende kracht achter de AI-community AI4Growth die op 9 december de AI4 Your Business conferentie organiseert.

Leren uit concrete ervaringen

“We geloven heel sterk in de complementariteit van industrie en de academische wereld. En het is belangrijk dat er fora bestaan waar ze elkaar ontmoeten, kunnen afstemmen met elkaar en zo elkaar versterken”, getuigt Jonathan Berte, founder en CEO van Robovision. Vanuit die insteek is AI4Growth in 2019 opgericht. Twee jaar later zijn al meer dan 20 bedrijven lid van deze AI community, en hebben ze al tientallen evenementen opgezet om Vlaamse kmo’s bewust te maken van het belang van AI voor hun bedrijf. “Met deze conferentie willen we bedrijven de nodige tools, contacten en inzichten geven om een AI-project op te starten.

We geloven heel sterk in de complementariteit van industrie en de academische wereld

“Er bestaan heel wat misvattingen over AI en de toepassingen of de mogelijkheden ervan. Tijdens deze conferentie willen we bedrijven de nodige handvaten aanreiken om de juiste keuzes te maken als het gaat over artificiële intelligentie. Dat doen we door zowel experts, gebruikers als onderzoekers aan bod te laten komen. We laten hen in gesprek gaan over cruciale thema’s als de meerwaarde en de return van AI, financiering waar kmo’s een beroep op kunnen doen om hun eerste stappen te zetten op vlak van AI, … maar ook over uitdagingen voor de sector zelf, zoals de nieuwe EU-regelgeving. Door alle stakeholders samen te brengen, zowel AI-suppliers als gebruikers, studenten en onderzoekers, creëer je een unieke hotspot,” verduidelijkt Matthias Feys, CTO van ML6.

“We willen mensen inspireren én informeren door AI vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Met concrete getuigenissen van bedrijfsleiders geven we inzicht in het potentieel en de mogelijke hindernissen van AI in tal van sectoren. Zij vertellen to the point wat allemaal komt kijken bij het opzetten van AI-projecten, wat zij hieruit geleerd hebben, en vooral waarom ze gekozen hebben om in te zetten op AI. We geloven heel sterk dat je door ervaringen te delen, te netwerken en contacten te leggen sneller vooruitgaat. Maar we bekijken het ook top down. Wat is de visie van de overheid op AI? We zijn vereerd dat Mathieu Michel, staatssecretaris voor digitalisering, de tijd neemt om tijdens de conferentie hierover met ons van gedachten te wisselen,” getuigt Vandermarliere.

“Ook technische mensen met de ambitie om meer in te zetten op AI vinden hun gading tijdens de AI 4 Your Business Conferentie. We reiken de laatste state-of-the-art technieken aan. Er bestaan heel veel nieuwe tactieken om AI-systemen ook zelflerend te maken, zodat je minder afhankelijk wordt van programmeurs. Internationale AI-experts en academici zullen de laatste ontwikkelingen op technisch vlak presenteren en de nodige AI-bouwblokken aanreiken om zelf mee aan de slag te gaan of verder te onderzoeken,” licht Wouter Haerick, director research valorisation IDlab-imec-UGent, toe.

The big shift

Inzetten op AI is duidelijk een keuze voor de toekomst. “Je ziet vaak dat als één speler beweegt op AI-vlak al snel de volledige sector volgt. Artificiële intelligentie wordt dan een nieuwe standaard, een nieuwe tool, waar je, als je die op een goede manier inzet, veel voordeel kunt uithalen. Doe je dat niet, dan kun je snel achterop hinken,” legt Matthias Feys uit. “Je kunt het vergelijken met tal van andere innovaties. Die hebben vaak een lange aanlooptijd, maar eens ze door een brede groep gedragen worden, gaat het razendsnel en wordt het moeilijk om bij te benen.”

Dr. Wouter Haerick - Director Research Valorization UGent

Momenteel staan we aan de vooravond van de grote doorbraak van AI,” volgens Wouter Haerick. ‘Voor veel bedrijven staat AI gelijk aan intelligentie toevoegen aan data. Maar je moet een onderscheid maken tussen eenvoudige intelligente algoritmes die snelle quick wins kunnen betekenen en het structureren en loslaten van algoritmes op data die door een heel bedrijf verweven zitten. Dat laatste biedt het grootste potentieel, maar het is een groots project om al die data samen te leggen en er een data strategie rond te bouwen.’

Momenteel staan we aan de vooravond van de grote doorbraak van AI

“Als AI supplier of consultant is het makkelijk te zien wat effectief waarde toevoegt aan een bedrijf. Een manager kan moeilijker die inschatting maken, of onderschat wat nodig is om AI goed te ontplooien. Bij gewone IT- of digitalisatieprojecten is dat meestal geen probleem; AI gaat een stap verder. We geloven dat dit binnen vijf jaar ook de normaalste zaak van de wereld wordt,” zegt Benjamin Vandermarliere overtuigend.

De essentie van AI

Wat is dan juist de essentie van AI? “Het automatiseren van processen die door pure IT niet te optimaliseren zijn, maar wel door artificiële intelligentie en machine learning,” definieert Benjamin Vandermarliere. “Het biedt mogelijkheden om systemen zelf voorstellen te laten doen. Niet om werk af te nemen, zoals vaak wordt gesuggereerd, maar juist om medewerkers te ondersteunen,” vult Feys aan. “Als bedrijf zit je op een berg data die je een hoop inzichten kunnen geven. Het is een kwestie van systemen op te zetten om die data te laten renderen, ze te gebruiken om bedrijfsprocessen te optimaliseren en kosten te besparen, potentieel zelfs andere markten aan te boren of compleet nieuwe businessmodellen op te zetten. AI omarmen biedt als bedrijf tal van opportuniteiten. Je zet computers in om intelligentie toe te voegen aan wat anders dode materie is. Door AI toe te passen breng je je data tot leven.”

Jonathan Berte, founder van Robovision

“Juist omdat er zo veel misverstanden bestaan over artificiële intelligentie, en omdat we als sector voor zoveel uitdagingen staan, was het belangrijk voor ons om een eigen AI community op te richten. Zodat we met AI4Growth als een stem naar buiten konden treden, sneller konden schakelen. We staan allemaal voor dezelfde challenges. GDPR, de juiste mensen aantrekken, bedrijven overtuigen van het potentieel van AI … Om die aan te pakken is het veel beter om met gelijkgestemden samen te zitten en af te stemmen dan eenzaam in de woestijn je mening uit te schreeuwen,” vertelt Jonathan Berte. “De kruisbestuiving tussen academici, AI suppliers en bedrijven die volop aan het kijken zijn om AI te absorberen werkt hierin versterkend. Evoluties gaan razendsnel. We geloven heel sterk dat we door de kennis uit onderzoek en bedrijven te bundelen veel sneller vooruitgaan,” besluit Berte.