Groeien: dat is durven! van Riet De Sadeleer (Expeditie O) is een boek dat ondernemers handvaten aanreikt om hun groei te bekijken in het totaalplaatje van de onderneming. Maar ook een boek dat hen prikkelt om in meerdere opzichten te durven: durven zichzelf in vraag stellen, medewerkers ownership geven en zekerheden loslaten. “Groeien is een expeditie: je weet niet wat je onderweg zal tegenkomen, maar het uitzicht op het einde zal fantastisch zijn.”

“Met Expeditie O begeleid ik al bijna 10 jaar ondernemers heel concreet en praktisch bij het realiseren van hun groeiambitie”, begint Riet De Sadeleer. “Maar noem me geen bedrijfscoach, want dat klinkt alsof ik HR-diensten verleen. En liefst ook geen businesspartner, want dan lijkt het alsof ik financieel advies geef. Ik doe namelijk geen van beide (lacht). Wat ik doe, is bekijken hoe groei kan gerealiseerd worden door verbetering van de vooral interne communicatie, door optimaliseren van de samenwerking en door meer flexibiliteit.”

“Heel concreet begeleid ik organisaties doorheen drie fases. De eerste is de verhelderingsfase: ik kijk samen met de ondernemer naar zijn huidige organisatie en naar wat hij wil bereiken. Daarna volgt de transformatiefase: welke bestaande zaken moeten afgeschaft en welke geoptimaliseerd worden, en welke nieuwe elementen geïmplementeerd? Ten slotte is er de implementatiefase: de rust waarin nieuwe routines en gewoontes kunnen worden opgebouwd en ingewerkt.”

Uiteraard is meer verkopen een evidente stap naar groei, maar mij gaat het om groeien op de juiste manier

Riet De Sadeleer bekijkt groei ook ruimer dan louter sales en definieert het als ‘tot een ander resultaat komen’. “Uiteraard is meer verkopen een evidente stap naar groei, maar mij gaat het om groeien op de juiste manier. Daarbij zijn communicatie, flexibiliteit en samenwerking essentieel: je moet namelijk je mensen meekrijgen in die omvorming naar dat ander resultaat, en hen de verantwoordelijkheid geven om dat mee te realiseren.”

Verliefd op de organisatie

Medewerkers meekrijgen in een groeitraject is vaak niet evident, aangezien groei altijd met een factor van onzekerheid gepaard gaat, en daar houden mensen niet van. Of medewerkers associëren groei enkel met mogelijk meer werk. Riet De Sadeleer: “Einstein zei: ‘waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten’. Als je iets anders wil realiseren, zal je gewoontes moeten loslaten en in het onbekende stappen, zonder de garantie op succes – daarom spreek ik ook niet graag van verandermanagement, omdat het insinueert dat je die verandering en onzekere factor kunt managen, wat nooit een zekerheid is.”

Als je iets anders wil realiseren, zal je gewoontes moeten loslaten en in het onbekende stappen, zonder de garantie op succes

“Bijkomende moeilijkheid is dat de meeste ondernemers al zolang in hun onderneming zitten dat ze zelf niet meer zien wat ze verkeerd doen en hoe ze kunnen veranderen – misschien dat Covid-19 ondernemers de kans geeft nu wel kritisch en vanop afstand naar hun bedrijf te kijken. Ik merk in elk geval bij klanten dat er heel veel nieuwe en creatieve ideeën ontstaan door die noodgedwongen stop of pauze.”

De foie gras-benadering

Volgens Riet De Sadeleer krijg je medewerkers gemakkelijker mee in groeitrajecten als ze verliefd zijn op de organisatie. Maar hoe kom je tot zo’n romance, vragen we ons af. “Ik ga er altijd van uit dat er een basis van goesting is als je voor iemand gaat werken”, antwoordt ze. “Meer nog, volgens mij wordt iedereen geboren met een hart vol goesting en motivatie. Maar dat komt misschien omdat ik van nature positief ingesteld ben (lacht).”

“Het komt erop neer die goesting en motivatie aan te wakkeren door je medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij de drie fases van het groeitraject die ik hierboven beschreef. Maak ze wild van je plannen, inspireer ze, doe ze erin geloven, vraag ze om eigen ideeën, wees altijd transparant en laat ze meebouwen aan het groeitraject. Creëer met andere woorden de ingesteldheid dat ze blij zijn mee te mogen werken.

“Mijn slogan is niet voor niets ‘het succes van morgen zit in je mensen vandaag’. Focus dus niet alleen op klantenretentie, maar beschouw ook je medewerkers als klanten die je wil behouden. Vandaar mijn nadruk op het belang van communicatie: blijf altijd in dialoog met je mensen en beperk die échte, constructieve gesprekken niet tot de aanwerving of de jaarlijkse evaluatiegesprekken.”

“Stel ook de juiste vragen en luister naar de antwoorden, want communicatie is eigenlijk vooral luisteren. Op die manier vermijd je de foie gras-benadering, waarin je eenmalig alles in je medewerkers propt, die dat dan gewoon moeten ondergaan.”

Gigantisch mooi uitzicht

“Of medewerkers meekrijgen gemakkelijker gaat in een bescheiden kmo dan in een multinational? Eigenlijk niet, veeleer is het zelfs omgekeerd. Hoewel multinationals inderdaad vaak focussen op processen, zien de verantwoordelijken wel het nut in van die betrokkenheid van hun medewerkers – dat stel ik toch vast bij een grote klant als Unilin, dat heel goed beseft dat de antwoorden om groei mogelijk te maken net in die medewerkers zit, omdat ze de gang van zaken in het bedrijf door en door kennen.”

In een kmo, waar niet zelden een vriendschappelijke, informele sfeer heerst, zal men die soms schurende gesprekken om tot groei te komen net vermijden. Omdat in die gesprekken vaak naar bovenkomt dat mensen onbewust de zaken doen die ze goed doen, terwijl ze meer bewust zouden moeten worden van de zaken die ze beter kunnen. Want pas dan kan je beginnen transformeren. Die vaststelling kan pijn doen.”

In een kmo, waar niet zelden een vriendschappelijke, informele sfeer heerst, zal men die soms schurende gesprekken om tot groei te komen net vermijden

Over pijn gesproken: transformeren gaat niet zelden met ongemak en groeipijn gepaard. Wat zijn de pijnen die Riet De Sadeleer in de praktijk het vaakst tegenkomt? “Voor de kleine bedrijven is dat loslaten: Ondernemers durven zich wel eens zien als een superheld met een cape en gelijk hebben ze! In de eerste groeifase beseffen ze pas dat ze het niet meer alleen aankunnen dus ze moeten mensen aannemen die in iets beter zijn dan zijzelf. En dat is vaak de moeilijkheid.”

“De tweede groeipijn is dan wanneer je die mensen moet meekrijgen in het groeitraject door je eigen verantwoordelijkheid af te staan en aan hen door te geven. Men vindt het vaak vanzelfsprekend dat een medewerker op net dezelfde manier denkt en actie onderneemt zonder onderling te overleggen wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Vandaar ook Expeditie O als naam van mijn bedrijf: groeien is spannend, het kost moeite, het doet soms pijn en je zal op je tocht doorheen je organisatie dingen meemaken die je op voorhand niet had ingeschat. Maar op het einde zal je wél een gigantisch mooi uitzicht hebben.”


Heb je zelf groeiplannen met je onderneming of wil je meer inzicht in groeitrajecten? Bestel hier het boek ‘Groeien: dat is Durven!’ van Riet De Sadeleer of plan hier jouw gratis Expeditie O sessie van een half uur om je uitdaging te pitchen.