Dankzij business angels krijgen ambitieuze ondernemingen de kans zélf hun vleugels uit te slaan. Zo ook MobieTrain, dat in 2017 via Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) business angels aan boord nam. Vier jaar later telt de organisatie ruim 30 mensen, opende het na de eerste uitvalsbasis in Antwerpen, kantoren in Genk en in Lissabon (waar zich de software development hub bevindt) en haalde het in mei van dit jaar (2021) nog vier miljoen euro vers groeikapitaal op.

Guy Van Neck heeft een verleden in mystery shopping en audits. Door zijn werk stelde hij vast dat er vaak heel wat basiskennis ontbrak bij winkelmedewerkers. Dat bracht hem in 2015 op het idee van een mobile first en microlearning platform, dat specifiek gericht is op bedrijven met veel mensen in deze zogenaamde frontlinie. Maar om van een idee tot effectief een platform te komen, had Guy Van Neck natuurlijk kapitaal nodig.

Als founder kijk je eerst naar eigen geld en dat van friends, family and fools, maar al snel volstaan die bijdrages niet: je hebt ook echt professionele early believers nodig, die willen meegaan in je verhaal op basis van de weinige milestones die je dan al hebt bereikt. Investeerders die je willen steunen in die early stage of ambitiefase, zoals ik die noem. Zo zijn we in 2017 ook in contact gekomen met BAN Vlaanderen.”

“Ons eerste verkennende gesprek vond plaats in maart 2017, in december van dat jaar hebben we in de eerste ronde 40K euro kapitaal opgehaald. Dankzij een een goede financieringsmix - in ons geval investeerders, bank en co-financiering - hebben we zo 100.000 euro 'funding' opgehaald. De zoektocht naar die goede mix is iets wat ik elke founder aanraad. Zo kan je met een bescheiden kapitaalinjectie toch tot een heel mooie ronde komen. Maar dat is mijn kijk op het verhaal, want ook daar zijn risico’s aan verbonden: je wil ook niet té veel aandeelhouders hebben.”

Het MobieTrain team met centraal op de foto CEO Guy Van Neck

Hulp uit het netwerk

Guy Van Neck was vooral op zoek naar financiering, maar de matchmaking die hij bij BAN Vlaanderen ervoer, betekende eveneens een grote meerwaarde. “Als founder zoek je aanvankelijk gewoon kapitaal, maar gaandeweg besef je dat je eigenlijk vooral wise money wil: kapitaal van investeerders met heel wat expertise en knowhow die in jouw verhaal geloven. Bij BAN Vlaanderen krijg je die kans, omdat je geniet van een gedegen begeleiding, omdat je businessplan en financieel plan met de regiocoördinator onder de loep worden genomen en omdat je met de hulp van dealguides gematcht wordt met business angels waarmee je echt een klik hebt én die je business verder kunnen helpen. Niet alleen dankzij hun kapitaal, maar ook door hun netwerk waar je gebruik van kan maken. Als founder is dat echt een meerwaarde: wij hebben MobieTrain zelfs ontwikkeld in co-creatie met mensen uit dat netwerk.”

Gaandeweg besef je dat je eigenlijk vooral wise money wil: kapitaal van investeerders met heel wat expertise en knowhow die in jouw verhaal geloven

“De business angels uit de eerste ronde hebben ook deelgenomen in de tweede kapitaalronde: toen hebben we bij BAN Vlaanderen zelfs 100k euro opgehaald, aangevuld met enkele eigen investeerders en een co-financiering van 205K euro door BAN Vlaanderen en PMV, die nauw met elkaar samenwerken.”

“Hoe verder in het traject, hoe meer datapunten je begint te krijgen en hoe sneller het kapitaal komt”, zegt Guy Van Neck daar nog over. “Als founder moet je er echter rekening mee houden dat je kapitaal niet binnen twee à drie maanden al op de rekening staat – werken met business angels kost nu eenmaal tijd, omdat je niet kan bouwen op KPI’s niet hebt. Maar op het einde, als je een mooi verhaal aan het schrijven bent, komen investeerders zowaar zelf naar je toe ‘om eens te praten’ (lacht).”

“Business angels gaan op zoek naar beloftevolle dossiers die toch nog een zeker risico in zich dragen”, vult Bart Jorissen aan, regiocoördinator Antwerpen voor BAN Vlaanderen en begeleider van MobieTrain in die eerste fase. “Dossiers waarvan de business angels weten dat ze er inhoudelijk toe kunnen bijdragen op basis van hun knowhow, zodat die bedrijven kunnen groeien en dat het geïnvesteerde kapitaal een rendement kan genereren. Want als investeerder wil je altijd een beloning voor het risico dat je loopt. Voor de banken en een speler als PMV is het daarom altijd dankbaar als er business angels mee in een project stappen. Dat creëert mogelijkheden, omdat dit het risico voor hen vermindert.”

Bart Jorissen, regiocoördinator Antwerpen voor BAN Vlaanderen

Tips & tricks rond de pitch

Voor founders die op zoek zijn naar de eerste funding bij BAN Vlaanderen is vooral één ding cruciaal: de pitch die de investeerders moet overtuigen. “Daar hebben we met Bart grondig aan gewerkt”, verduidelijkt Guy Van Neck. “Hij heeft ons de nodige tips & tricks gegeven. Want hoewel we onze pitch in het verleden al vaak hebben gebracht, kan je hem altijd scherper krijgen.

Dat is nog een tip naar founders toe: probeer je pitch zo vaak mogelijk te brengen en er feedback op te krijgen. Zo zal je pitch alleen maar beter worden. De eerste versie had ik al klaar in 2014, en vanaf dan heb ik mijn pitch door zoveel mogelijk mentoren laten challengen. Dus toen we aanklopten bij BAN Vlaanderen was die pitch al van een bepaald niveau, maar daar is hij nog scherper gemaakt. Een pitch ‘by the way’ is een never-ending story, want een sessie waarin je tien minuten hebt zal helemaal anders zijn dan eentje van twaalf minuten of twee minuten. Er is dus altijd een specifieke voorbereiding nodig, en in het geval van BAN Vlaanderen is regiocoördinator Bart Jorissen daarin een goede ondersteuning geweest.”

“Een goede ondernemer brengt zijn pitch als een verhaal”, aldus Bart Jorissen. “Je moet het bijgevolg heel vaak vertellen als je het echt in de vingers wil krijgen. Gewoon je presentie voorlezen is not done, hoewel we dat nog te vaak zien gebeuren. Zij die hun pitch vlot en gestructureerd brengen, hebben eigenlijk zelfs geen presentatie nodig. Mijn bijdrage aan de pitch van MobieTrain was vooral: hen erop wijzen dat een investeringspitch voor business angels ook een financieel luik moet hebben, en dat je het niet alleen over je product of ideale klant mag hebben.

Een goede ondernemer brengt zijn pitch als een verhaal

Ik raad dan ook aan slides te integreren met het verwachte groeipad van de organisatie en de beoogde financieringsmix met daarin het aandeel van de business angels, alsook een beschrijving van welke inhoudelijke bijdrage je verwacht van de 'ideale' business angel. Dat gezegd zijnde zat dat bij Guy en zijn pitch al heel goed (lacht). Zijn geluk was dat hij dankzij zijn professionele ervaring de markt al heel goed kende. Hij wist perfect waarover hij bezig was.”

Zelf business angel worden

Ook na de pitch worden ondernemers bij BAN Vlaanderen ondersteund. BAN voorziet after care door de BAN dealguide. “Op die manier vermijden we dat de gesprekken verzanden tot een ‘praatbarak’”, aldus Bart Jorissen, “omdat de dealguide rond de tafel gaat zitten met de betrokkenen en concreet vraagt wie van de business angels effectief gaat investeren en over welke bedragen het dan gaat. Een BAN-traject kan altijd mislopen, maar het mag voor niemand te lang aanslepen. We moeten steeds gefocust blijven op het resultaat: de investering.

Ten slotte willen we nog weten of Guy Van Neck zelf zou overwegen business angel te worden en kapitaal en expertise ter beschikking te stellen. “Ik ben eigenlijk al business angel”, lacht hij. “Ik heb een tijdje geleden een investering gedaan, binnen het netwerk van de MBA die ik heb gevolgd. Een heel leuk bedrijf, dat satellieten ontwikkelt waarmee internet in de Pacific wordt voorzien. Ik vind het sowieso heel belangrijk om – op het moment dat je in de fase zit dat je je bedrijf succesvol hebt uitgebouwd – zaken terug te geven en anderen tot ondernemen aan te zetten.”

“Dat is voor veel business angels een belangrijke beweegreden”, vult Bart Jorissen aan. “Ze beseffen maar al te goed dat hun ondernemerscarrière in de lift zat omdat ze de kans hebben gekregen om te starten. Dit van mensen die in hun verhaal geloofden en bereid waren er geld in te steken, hoewel er nog maar weinig tastbare elementen waren om dat te doen.”