“Als het over Artificiële Intelligentie gaat, zien we vandaag een gebrek aan kennis en een overschot aan angst.” Daar willen de HOGENT en de Martech-experts van GrowthAgent iets aan doen met hun allereerste AI Masterclass serie. Een select groepje van ondernemers, bedrijfsleiders en beslissingsnemers krijgt de kans om zich te verdiepen in de mogelijkheden van AI en onderzoekt hoe de technologie hun onderneming kan helpen groeien. “AI is exponentiële technologie”, zegt GrowthAgent-oprichter Renout van Hove, die samen met Karin Bruyr en Katrien Meert van de HOGENT de masterclass uitdokterde. “Wie AI nu omarmt, krijgt binnen drie tot vijf jaar ook een exponentieel voordeel - of nadeel - op de concurrentie.”

AI is niet nieuw voor de HOGENT, benadrukt Karin Bruyr. “We hebben bijvoorbeeld met Vlaamse Tetra-subsidies een project opgezet om te onderzoeken hoe Artificiële Intelligentie de zwaar geplaagde eventsector kan helpen. We werken daar ook al samen met experts uit de bedrijfswereld, zoals Renout. Zo is het idee gegroeid om dieper in te zoomen op AI, en de academische kijk te combineren met de ondernemersblik. We zijn ervan overtuigd dat één plus één meer dan twee is.”

Karin Bruyr, coordinator Academy bij HOGENT

Katrien Meert merkt dat vele bedrijven wel op de hoogte zijn van nieuwe technologieën, maar niet goed weten wat ze daar nu zélf mee kunnen doen. “Wij willen die abstracte technologie concreet maken en dichterbij brengen. Bedrijven lezen en horen voortdurend over AI, ze zien al die tools op hen afkomen, maar ze zien door het bos de bomen niet meer. Om deze masterclass vorm te geven, hebben we met heel wat mensen uit de bedrijfswereld gepraat. In elk gesprek kwam dezelfde vraag terug: hoe halen we return uit AI?”

Als het over AI gaat, zien we vandaag een gebrek aan kennis en een overschot aan angst

“Als het over AI gaat, zien we vandaag een gebrek aan kennis en een overschot aan angst”, zegt Renout van Hove. “Er is vandaag een overaanbod aan opleidingen en er wordt heel wat gebakken lucht verkocht over technologie. Ondernemers en bedrijfsleiders hebben het moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. De HOGENT is als academische instelling een autoriteit. Alles wat ze doet, heeft een stevige wetenschappelijke onderbouw. Met deze masterclass willen we de deelnemers helpen om het onderscheid te maken tussen wat echt is en wat fake is.

Behapbaar en betaalbaar

Van Hove ziet nog veel ondernemingen die hun kop in het zand steken voor nieuwe, disruptieve technologie. “Dat heeft te maken met onwetendheid, maar ze krijgen ook niet de juiste praktijkvoorbeelden te zien. Ze denken dat AI iets is voor Google of Amazon, voor de happy few in Silicon Valley. Ten onrechte, want België speelt op wereldschaal best een prominente rol in de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie. Maar onbekend maakt onbemind.”

AI is een exponentiële technologie, die binnen drie tot vijf jaar een exponentieel voordeel zal opleveren

“Artificiële Intelligentie is geen verre toekomstmuziek. AI is vandaag al overal. Het is geen losstaande technologie, bij heel wat andere technologieën zit AI onder de motorkap. Het is een exponentiële technologie, die binnen drie tot vijf jaar een exponentieel voordeel zal opleveren. Wie tot dan wacht om mee aan boord te springen, zal de boot missen. We hebben bij COVID-19 gezien dat ook slimme mensen het heel moeilijk hebben om te begrijpen wat exponentiële groei precies is. Wij, mensen, denken lineair. Maar net zoals een virus zich niet lineair verspreidt, doet technologie dat ook niet.”

Katrien Meert, Opleidingshoofd Marketing bij HOGENT

“Voor veel bedrijven is AI nog een ver-van-hun-bed-show. Maar exponentiële groei betekent ook dat AI razendsnel behapbaar én betaalbaar wordt. Ook voor bedrijven en kmo’s hier. AI is volop aan het democratiseren. Als mensen aan recommendation engines denken, dan denken ze aan Netflix en Spotify. Dat is natuurlijk het neusje van de zalm. Maar tools als Shopify hebben ook al behoorlijk sterke recommendation engines, die voor weinig geld relatief snel mooie resultaten opleveren. Een paar jaar geleden betaalde je 100.000 euro voor een echte conversationele bot op je website, vandaag bouw je die zelf voor een fractie van de prijs.”

Mysterie rond AI wegwerken

“Met deze masterclass willen we Artificiële Intelligentie demystificeren”, verduidelijkt Bruyr. “Vandaag zijn het mysterie en de mythe rond AI onnodig groot. Daarom beginnen we onze masterclass met de vraag: ‘Wat is Artificiële Intelligentie nu eigenlijk?’ Een doodeenvoudige en tegelijkertijd blijkbaar ook nog altijd bijzonder moeilijke vraag.”

AI vervangt geen mensen, AI versterkt mensen. Die realistische kijk is cruciaal als we willen dat bedrijven AI omarmen

Het is een hardnekkig misverstand dat AI alle menselijke taken zal overnemen”, vult Meert aan. “We besteden in de masterclass veel aandacht aan het menselijk aspect. We tonen dat AI een samenspel is tussen mens en machine, dat de technologie ons leven en onze jobs aangenamer en gemakkelijker kan maken, maar dat het een fabeltje is dat AI mensen zal vervangen. AI vervangt geen mensen, AI versterkt mensen. Die realistische kijk is cruciaal als we willen dat bedrijven AI omarmen.”

GrowthAgent-oprichter Renout van Hove

Webinars, een conferentie en een bootcamp

De AI Masterclass zal bestaan uit twee modules, elke module bestaat uit twee (voorlopig, zolang het moet) online sessies van een halve dag. Na de interactieve online webinars trekken de deelnemers samen op bootcamp naar de Ardennen. De masterclass wordt afgesloten met de 5th Conference on Growth die Duval Union, het moederbedrijf van GrowthAgent, in oktober organiseert.

“We laten maximaal 15 deelnemers toe tot de masterclass”, legt Meert uit. “We willen echt een kleine community creëren. Daarom trekken we ook naar de Ardennen. Iedereen zit al een jaar achter de computer, we zijn Zoom en Teams zo beu als koude pap. De verandering van omgeving zal de creativiteit stimuleren, maar ze zal ook voor een echt groepsgevoel zorgen. Het is de bedoeling dat niet alleen de experts advies en feedback geven, ook de ondernemers kunnen vanuit hun eigen ervaringen oplossingen aanreiken voor elkaars uitdagingen.

De experts die de deelnemers begeleiden, zijn zowel lectoren van de HOGENT als ervaringsdeskundigen uit de bedrijfswereld. Zoals van Hove. “Mijn werkdomein is vooral marketing en sales. Daar is AI een bijzonder doeltreffend instrument om in de gunst van je doelgroep te komen. Iemand als Jonathan Berte, de oprichter van Robovision, komt in de masterclass uitleggen hoe je volledig nieuwe businessmodellen kan bouwen op AI. Het volledige spectrum komt aan bod. We willen een menukaart voorschotelen waar de deelnemers zelf uit kunnen kiezen wat toegevoegde waarde kan creëren voor hun onderneming.”


Wil je ook ontdekken wat AI voor jouw business kan betekenen? Schrijf je hier in voor de AI Masterclass serie van HOGENT in samenwerking met GrowthAgent.