De tijd dat je afstudeerde en nadien nooit meer hoefde te studeren is voorbij. Levenslang leren is niet alleen ‘in’, het is ook een must in een maatschappij die aan een recordtempo de vernieuwingen en veranderingen aan elkaar rijgt. Nieuwe trends, technologieën en toenemende verwachtingen van consumenten vragen om nieuwe skills. “Wie paraat wil blijven op de arbeidsmarkt moet zich dus blijven verdiepen in z’n vakgebied”, klinkt het bij Ingrid Verbanck van de Arteveldehogeschool.

Studiedagen, bijscholingen of een postgraduaat: de Artevelde Academy bundelt sinds maart van dit jaar alles wat buiten het gewone curriculum van de hogeschool valt. Voor de net afgestudeerde studenten die hun kennis willen verdiepen én voor de professionals die al een tijdje op de arbeidsmarkt vertoeven en extra skills willen verwerven. Vanuit zeven expertisedomeinen — zoals Business & Management, HR & Leiderschap of Communicatie, Media & Design, bijvoorbeeld — ondersteunt de Arteveldehogeschool de nood aan levenslang leren.

Want dat is nodig, zo blijkt steeds meer. “Wie sterk wil blijven staan op de arbeidsmarkt, die moet zich blijven verdiepen in zijn vakgebied. De veranderingen gaan tegenwoordig zo snel, zeker op vlak van digitale communicatie en media”, zegt Ingrid Verbanck. Als diensthoofd ‘Levenslang leren’ van het expertisenetwerk Communicatie, Media & Design weet Verbanck als geen ander hoe hard deze sector in beweging is. “Nieuwe platformen en mogelijkheden vragen steeds weer om nieuwe vaardigheden en een frisse mindset.”

Ingrid Verbanck - Arteveldehogeschool

Nieuwe noden op de arbeidsmarkt

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de sociale media. Je kan ze niet meer wegdenken uit communicatie - of marketingplannen. Nu is het logisch dat deze tools worden ingezet, maar je doelpubliek bereiken met de juiste boodschappen ging er enkele jaren geleden een stukje anders aan toe. “We merken dat heel wat mensen die pakweg tien of vijftien jaar geleden zijn afgestuurd en nu een communicatie - of marketingfunctie hebben de nood hebben om bij te leren over hoe ze, bijvoorbeeld, juist kunnen adverteren op sociale media.”

Daarom heeft de Artevelde Academy bijvoorbeeld het postgraduaat Digitale Marketing Communicatie, waar onder andere in de praktijk wordt geleerd hoe je kan adverteren op Google, Facebook, Instagram en andere kanalen. Maar niet alleen communiceren met de buitenwereld vraagt nieuwe skills, ook interne communicatie wordt belangrijker. “In tijden waarin werken vanop afstand deel uitmaakt van het nieuwe normaal is interne communicatie extreem belangrijk geworden. Vaak zijn het medewerkers van de dienst HR of marketing die deze taak op zich nemen. Maar uit onderzoek van de ledenorganisatie Vonk blijkt toch dat veel professionals zich in deze allround-functie niet altijd even comfortabel voelen en aangeven een aantal skills te missen. Ze moeten vertrouwd zijn met de principes van UX/UI, bijvoorbeeld, zodat ze weten waar ze moeten op letten bij de implementatie van een intranet.”

Levenslang leren moet natuurlijk ook gewoon tof blijven

Uit die gewaarwording is de lessenreeks ‘Meesterschap Interne Communicatie’ in nauwe samenwerking met Vonk ontwikkeld. “We hebben bij Artevelde Academy altijd de traditie gehad om heel dicht bij de arbeidsmarkt te staan. Niet alleen staan onze lesgevers of gastsprekers vaak zelf ook nog met beide benen in het werkveld, we onderhouden ook contacten met bedrijven of organisaties zodat we de noden van de arbeidsmarkt snel kunnen oppikken en we ons programma hierop kunnen afstemmen.”

Andere carrières dan vroeger

De nood aan nieuwe skills komt trouwens niet alleen vanuit de werkgevers, merkt Ingrid Verbanck nog op. “Mensen zijn ook meer dan vroeger geneigd om zich om te scholen met het oog op een nieuwe carrière. De tijd dat men een heel leven in dezelfde loopbaan blijft hangen, is voorbij. Nu zie je vaker dat mensen vooral voldoening willen halen uit hun werk en sneller een carrièreswitch durven maken naar een nieuwe job of sector als ze die voldoening niet meer voelen. Of ze hebben meerdere interesses en willen verschillende jobs combineren. Een stukje ondernemerschap uitbouwen door zelfstandige in bijberoep te worden en ondertussen een kantoorjob te houden, bijvoorbeeld. De carrières die we vroeger kenden, bestaan eigenlijk niet meer”, aldus Verbanck.

Voor wie al een tijdje geleden is afgestudeerd, moet die nieuwe kijk op ‘levenslang leren’ misschien nog wat doorsijpelen. Maar de generatie die nu op de schoolbanken van de Arteveldehogeschool zit, beseft meer en meer dat ze enkele jaren na het afstuderen waarschijnlijk opnieuw de campus zullen betreden. “We merken dat zij die filosofie van levenslang leren al voor een stuk meedragen. Het is ook een generatie die enorm wendbaar is hé. Ze zijn heel flexibel en passen zich snel aan aan nieuwe trends, technologieën of carrièremogelijkheden.”

Levenslang leren tof houden

Maar het is volgens Verbanck niet de bedoeling van de Artevelde Academy om mensen louter te zien als een vat dat moet vol geduwd worden met nieuwe skills. “Dat mag niet de bedoeling zijn”, klinkt het. Ze verduidelijkt: “Ja, we luisteren naar de werkgevers. We willen ervoor zorgen dat de vaardigheden van onze studenten voldoen aan wat er nodig is op de arbeidsmarkt. Maar we luisteren vooral ook naar de mensen die bij ons lessen komen volgen. We willen hen helpen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en ervoor zorgen dat ze voldoende gewapend zijn om hun eigen ambities waar te maken. En levenslang leren moet natuurlijk ook gewoon tof blijven”, zegt ze. Verbanck voegt er lachend aan toe: “Op het moment dat je moet blokken of een presentatie voorbereiden, is het misschien minder plezant. Maar nieuwe dingen bijleren is wél een leuk proces, toch?”

Wie sterk wil blijven staan op de arbeidsmarkt, die moet zich blijven verdiepen in zijn vakgebied

Veel mensen doen meer kennis op door boeken of bepaalde trendmagazines te lezen, anderen volgen bekende koppen waar ze naar opkijken en iets van kunnen opsteken. Een manier van bijleren die Verbanck zeker aanmoedigt, maar ze merkt op dat “op een bepaald moment ook dat niet meer voldoende is”. “Uiteindelijk groeit bij heel wat mensen toch de nood naar een soort stoomcursus in een meer formele leeromgeving”, zegt ze. “Onderzoek toont aan dat leren in groep en met de begeleiding van een ervaren docent sneller tot blijvende resultaten zal leiden. Medestudenten hebben die even gemotiveerd zijn om kennis te verwerven, is meteen ook een extra stimulans.”

Een partner tijdens de loopbaan

Verbanck steekt de ambitie van de Artevelde Academy om mensen doorheen hun hele carrière te begeleiden niet onder stoelen of (school)banken. De Artevelde Academy moet een plek worden waar pasafgestudeerden en professionals zich kunnen voorbereiden op de wereld van nu én morgen. “We willen hen met onze opleidingen en cursussen in elke fase of stap van hun carrière op weg helpen. Onze Academy is een partner tijdens hun volledige loopbaan. De sterkte van de Arteveldehogeschool is ook dat ze lessen en cursussen snel kunnen aanpassen wanneer nieuwe trends opduiken. Want vandaag is het al TikTok dat de klok slaat, maar wat is het morgen?”