Als manager of HR-verantwoordelijke heb je ongetwijfeld al eens gepeild naar het welzijn van je medewerkers. Misschien werd je enquête gretig ingevuld, misschien maar half, maar de kans is groot dat heel wat mensen ze links lieten liggen. Gevolg? Je hebt weinig relevante data van hoe werknemers zich écht voelen, wat je goed doet en wat beter kan. Wenite, het Wellbeing managementplatform van Jasper Dezwaef en Robin Vannieuwenhuijse, brengt daar verandering in: “We zijn de vinger aan de pols voor kmo’s”, klinkt het.

Dezwaef en Vannieuwenhuijse hebben zelf ondervonden welke impact stress kan hebben. En ze waren niet de enigen. “In een bedrijf van ongeveer vijftig werknemers zat op een bepaald moment 10% thuis door stressgerelateerde problemen”, beginnen de twee hun verhaal. “Nochtans was onze werkgever écht begaan met de medewerkers. Dat is toch belangrijk om te onderstrepen: de leidinggevende deed heel wat om mensen te helpen. Alleen werden de verkeerde acties ondernomen.”

Dat is geen uitzondering, weten Dezwaef en Vannieuwenhuijse. Nog te weinig bedrijven hebben goeie data. “Er wordt jaarlijks eens een enquête uitgestuurd, maar hoe moet je de resultaten van nu met die van vorig jaar vergelijken? De data van een jaar geleden is niet relevant genoeg meer om er nog inzichten uit te halen”, zegt Dezwaef. “En dan moet je nog hopen dat genoeg mensen de enquête hebben ingevuld, want als maar 20% van je werknemers dat doet, heb je geen volledig beeld. Bovendien kost het heel wat tijd en energie om de enquêtes op te maken.”

Veel bedrijfsleiders of HR-teams gaan dan maar af op hun buikgevoel, weten de heren. “Maar je kan niet alles zien of weten van wat er speelt in je bedrijf. En in een grotere kmo kan je niet iedereen even goed kennen. Nu de meeste mensen thuis werken door corona, is het nog moeilijker om je buikgevoel te volgen. Een video call is handig, je kan een goed gesprek voeren, maar je mist toch veel nuances.”

Jasper Dezwaef en Robin Vannieuwenhuijse, founders van Wenite

Acties en reacties meten

Met buikgevoel of slechte data kunnen bedrijven geen goed welzijnsbeleid uitwerken. Met het platform van Wenite lukt dat wél. “We sturen surveys uit die wetenschappelijk onderbouwd zijn”, zegt Dezwaef, die een doctoraat heeft in de psychologie. “We gebruiken een hollistisch model dat alle facetten van wellbeing in kaart brengt. Onze technologie automatiseert het verzamelen van data en helpt bij de interpretatie ervan.”

Met buikgevoel of slechte data kunnen bedrijven geen goed welzijnsbeleid uitwerken

Dat wil niet zeggen dat de werkgever nu alles moet weten van zijn medewerkers. De antwoorden worden anoniem verwerkt vanaf een groep van minimum 15 personen. Het platform geeft daarna inzichten in teams. “Dat wil zeggen dat de werkgever een beter zicht heeft op hoe mensen zich voelen en dus gerichter kan inspelen op wat er leeft in zijn teams”, aldus Dezwaef. Blijkt de ene groep zich wat meer zorgen te maken over hun financiële situatie of kampt de andere met een algemeen gevoel van stress, dan kan de manager voor elk van die teams aparte initiatieven opzetten.

Via Wenite kunnen bedrijven in duidelijke dashboards aangeven welke acties ze al ondernomen hebben. Door de herhaaldelijke pulse surveys — Wenite stuurt medewerkers wekelijks een korte vragenlijst die maximum 1 minuut tijd vraagt — hebben ze snel een zicht op hoe die initiatieven zijn onthaald. “Zo zie je meteen of die coach, mediatie-app of teambuilding een effect heeft op het welzijn van je medewerkers. Is dat niet zo? Dan kan je snel ingrijpen en geld steken in een ander initiatief”, klinkt het. Dezwaef en Vannieuwenhuijse gaan zelfs nog een stapje verder: “Onze technologie werkt ook proactief en kan problemen voorspellen. Het platform moedigt werkgevers dan aan om iets te doen voor de situatie escaleert. Een digitale preventie-adviseur dus, die overigens met evenveel respect voor privacy werkt als een menselijke.”

Employee experience

Achter Wenite schuilt slimme technologie. En dat is vooral het werk van Vannieuwenhuijse, die continu verder bouwt aan het platform. “Het algoritme leert nu ook wanneer het beste moment is om mensen een enquête te sturen. Als het systeem merkt dat een bepaalde persoon de vragen enkel beantwoordt op een vrijdag, dan zal die de survey enkel op vrijdag krijgen”, klinkt het. “Dat allemaal om de werknemers zo weinig mogelijk te frustreren met surveys en tegelijk zoveel mogelijk antwoorden te krijgen.”

Die werknemers staan dan ook centraal voor Wenite. “Voor ons draait het allemaal rond een goede employee experience. We bieden werknemers niet alleen meerwaarde door ervoor te zorgen dat hun werkgever een beter welzijnsbeleid kan voeren, maar ook door hen individueel stimulansen te geven.” Dat doet Wenite op twee manieren: op korte én lange termijn. “In het eerste geval geven we hen een krediet per vraag die ze beantwoorden. Met dat krediet krijgen ze korting bij één van onze partners, zoals food delivery services of babysitapps. Per jaar kunnen ze 200 euro aan kortingen verdienen door de surveys te beantwoorden.”

De Wenite app voor werknemers

De bedoeling van die incentives? “Werknemers het leven meteen al een stukje makkelijker maken”, legt Dezwaef uit. “Maar we werken ook samen met partners die meer toekomstgericht werken. Denk maar aan consultancybedrijven die gespecialiseerd zijn in strategische wellbeing of coachingbedrijven die mensen voor langere tijd begeleiden.”

Een vereiste voor werknemers

Als Dezwaef en Vannieuwenhuijse hun ambitie mogen uitspreken dan wordt Wenite een vereiste van werknemers om ergens te willen werken. “Het toont aan dat een werkgever écht bezig is met hoe je je voelt. Het zijn niet gewoon woorden en nu en dan een kleine daad. Nee, met Wenite zetten bedrijven een holistisch wellbeing programma op waar elke werknemer baat bij heeft. Vooral voor de jongere generaties wordt het een must om ergens te werken waar een gevoel voor welzijn leeft.”

Vooral voor de jongere generaties wordt het een must om ergens te werken waar een gevoel voor welzijn leeft

Voor HR-diensten en managers biedt Wenite dan weer wat gemoedsrust. “Ze krijgen meer respons op de enquêtes dankzij de incentives en hebben dus relevante data en inzichten. Wenite neemt hen ook manueel werk uit handen, want veel verloopt automatisch. Om nog maar te zwijgen over de voordelen van een goed welzijnsbeleid: minder absenteïsme en verloop, en vooral werknemers die goed in hun vel zitten. What’s not to like?”


Wil je realtime inzicht in het employee wellbeing van jouw bedrijf? Ontdek hier hoe je dankzij de digitale oplossing van Wenite jouw welzijnsbeleid met data onderbouwt en optimaliseert.