Andre Buysse, Nikolai Stevens en Dieter Verherstraeten

Voorspellen en voorkomen: dat is in een notendop wat de gecertificeerde wearables van Watcherr (zullen) doen. Op basis van geavanceerde algoritmes en data-analyse wordt de bewoner/patiënt opgevolgd en krijgt de zorgprofessional melding wanneer er vroegtijdige signalen zijn van gezondheidsrisico's als valgevaar, afwijkingen in slaappatroon, urine- en maag-darmproblemen, enzovoort. Nikolai Stevens kwam tot de oplossing op basis van praktijkervaringen in zijn eigen residentie. “Voorkom dat iemand valt in plaats van te reageren op een val.”

Met zijn economische studieachtergrond ging Nikolai Stevens aanvankelijk aan de slag in de verzekeringswereld. Maar zijn hart lag bij de zorgsector, waardoor hij in 2013 besliste om onder de naam Bellevue een eigen residentie met assistentieflats op te starten en verpleegkunde bij te studeren om de markt door en door te leren kennen.

“De aannemer had in mijn residentie een bestaand noodoproepsysteem geïnstalleerd, maar dat leek eerlijk gezegd nergens op”, valt Nikolai Stevens met de deur in huis. “Zo kreeg op een bepaald moment iemand een hartaanval in dezelfde gang als waarin ik nietsvermoedend aan het verplegen was. Die nochtans vitale parameters werden dus niet eens door het systeem geregistreerd, waardoor de persoon in kwestie ook effectief gestorven is. Op een andere keer kwam iemand naar mij toe met een resident aan de arm, die al twee uur op de parking op de grond lag zonder dat iemand hem te hulp kwam. Die persoon had weliswaar ons noodoproepbandje aan en had non-stop op het knopje geduwd, maar het radiofrequentiesignaal ging niet door de muren!

Concurrentie met Apple en Google

“Ik ben toen overal in Europa beginnen zoeken naar betere systemen, maar vond er gewoon geen. Bijgevolg heb ik beslist om het dan maar zelf te ontwikkelen, expliciet vanuit het standpunt van verpleegkundigen of residentiehouders. In 2016 heb ik het bedrijf Tequinity opgericht, met de wearables van Watcher als brand. Voorlopig ligt de focus op de B2B-markt, en dan heel concreet residenties, ziekenhuizen en privé-initiatieven. Maar de bedoeling is wel om in de toekomst ook op de B2C-markt te gaan. Dat is nog niet voor morgen, want als we het doen, gaan we rechtstreeks de concurrentie aan met de Googles en Apples van deze wereld. Dus moeten we helemaal klaar zijn als we aan de start komen en impact willen maken die de zorg écht verbetert – zowel aan de kant van de zorgverlener als van de bewoners en patiënten.”

Op welke manier verbetert Watcherr dan écht de zorg? Waarin is het met andere woorden verschillend van alle andere noodoproepsystemen? Volgens Nikolai Stevens is daar meer dan één antwoord op. “Ten eerste is dit systeem zoals gezegd ontwikkeld vanuit de sector zelf: ik als verpleegkundige én residentie-eigenaar weet perfect wat onze bewoners nodig hebben, omdat ik het dagelijks aan den lijve ondervind. Ik heb geredeneerd: wat als ik een wearable zou dragen als ik een residentiebewoner was, wat zou ik daarvan verwachten en wat zou mij dat opleveren?

Vakkennis is namelijk zo belangrijk, maar wordt ook zo vaak onderschat: het is namelijk vaak in de hele kleine dingetjes dat de grootste innovatie zit

“Kijk, Apple heeft in 2016 iets gelijkaardigs proberen te ontwikkelen, maar dat het niet is gelukt. En waarom niet? Ze hadden weliswaar residentiebewoners bevraagd, maar die redeneerden vanuit de bestaande systemen, terwijl ik volledig nieuwe technologie heb ontwikkeld op basis van de problemen en uitdagingen die ik dagelijks rondom mij zie en mij ’s nachts letterlijk wakker houden. Daarom heb ik ook verpleegkunde bijgestudeerd. Vakkennis is namelijk zo belangrijk, maar wordt ook zo vaak onderschat: het is namelijk vaak in de hele kleine dingetjes dat de grootste innovatie zit.”

Contract getekend voor product klaar is

“Ten tweede wordt de drager continu gemonitord, en dat zowel binnen – via Bluetooth – als buiten de residentie – via Simkaart en GPS. Bij een signaal kan de zorgverlener meteen de patiënt lokaliseren en hem of haar bellen. Dat was daarvoor niet evident, want als de zorgverlener een signaal kreeg, haastte die zich doorgaans naar de kamer van de drager, die zich misschien op dat moment op het gemeenschappelijk toilet op een andere verdieping bevond. Met enorm veel tijdverlies tot gevolg.”

Op termijn zal die signalisatie overigens allemaal geautomatiseerd worden

“Ook wanneer de drager niet kan reageren, bijvoorbeeld bij een hartaanval of hartslagdeviatie, zullen ze weten wat er aan de hand is en dankzij het GPS-systeem adequaat kunnen reageren, bijvoorbeeld door de nooddiensten te verwittigen. Op termijn zal die signalisatie overigens allemaal geautomatiseerd worden, maar daar staan we vandaag nog niet omdat de klinische studies errond nog lopen. Maar zelfs in deze fase erkent iedereen in de zorgsector de nood aan een product als het onze. Orpea was bijvoorbeeld onze eerste klant, een beursgenoteerd bedrijf dat ongeveer zes miljard euro waard is en rond de 1000 residenties in portefeuille heeft. Ook de CuraCare groep heeft gekozen om Watcherr te installeren in zes residenties. Dit zijn enkele voorbeelden van klanten die kwaliteit in de zorg hoog in het vaandel dragen en goed begrijpen dat technologie de brug is naar succes.”

Opvolging mits toestemming

“Maar hét grote verschil met andere noodoproepsystemen is dat Watcherr op termijn niet reactief, maar proactief zal werken. Dat wordt mogelijk omdat wij de normale parameters – hartslag, tijdstip van eten, slapen, tandenpoetsen … – capteren en vervolgens afwijkingen in die patronen kunnen detecteren. Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand ’s nachts tien keer in plaats van één keer naar het toilet is geweest, of een hele dag niet gegeten heeft, kunnen we daar een verhoogd valrisico aan koppelen en de zorgverleners daarvan op de hoogte stellen, zodat die dat in het achterhoofd hebben.”

“We vertrekken dus niet meer vanuit de benadering van ‘iemand ligt op de grond, ga helpen’, maar wel van ‘iemand kan vandaag op de grond terechtkomen, houd daar rekening mee’. Zo’n proactieve benadering bestond en bestaat in de sector nog niet. Ook de drager profiteert trouwens maximaal, want die kan op zijn device bijvoorbeeld zelf zijn hartslag monitoren en stappen bijhouden. Op termijn willen we daarom ook naar de B2C-markt, zodat mensen bijvoorbeeld hun ouders kunnen opvolgen, of kinesisten hun patiënten. Mits toestemming uiteraard!”

Op termijn willen we daarom ook naar de B2C-markt, zodat mensen bijvoorbeeld hun ouders kunnen opvolgen

Watcherr wordt op termijn niet enkel hardware (de devices zelf), maar ook een SaaS-platform – het aansturen van de zorgprofessionals – én een DaaS-platform waar alle data samenkomen en in processen omgezet kunnen worden.“Die SaaS en DaaS vormen de échte kracht van ons bedrijf – de kracht van voorspelbaarheid – want het device zelfs is maar een wearable”, aldus Nikolai Stevens.

“Dat maakt wat wij doen natuurlijk een stuk complexer: er komt enorm veel bij kijken in termen van algoritmes, data analytics, deep machine learning, kunstmatige intelligentie, data mining, gateways en beacons … Gelukkig moet de eindgebruiker zich daar niets van aantrekken, want voor hem of haar is het enorm gebruiksvriendelijk. Terwijl achter de schermen een enorm groot dossier over de drager wordt bijgehouden en non-stop geüpdatet.”