Wat als je nooit meer administratie hoefde te vervullen, en je je enkel kon concentreren op je core business? Die droom maakt AI-specialist Metamaze waar, en met indrukwekkende resultaten: “Sinds een Belgische Retail Bank Metamaze gebruikt, hebben ze naar eigen zeggen de helft minder tijd nodig om hetzelfde aantal kredieten en dossiers te verwerken”, zegt CEO Niels Van Weereld met niet weinig trots.

Metamaze is een veelbelovend platform voor Intelligent Document Processing of IDP op basis van artificiële intelligentie. Aan de hand van automatische data-extractie en verwerking helpt het platform bedrijven hun documentverwerking te automatiseren. “Intelligent Document Processing is eigenlijk een subdomein in de wereld van artificiële intelligentie”, licht CEO Niels Van Weereld toe. “Als mensen een document voor ogen krijgen, gaan ze het document mentaal analyseren: waar dient dit document voor, en welke informatie kan ik er uit halen? Ons platform gaat dat ook doen, maar dan met artificiële intelligentie en machine learning.”

Verhoogde efficiëntie

De voordelen van zo’n automatisering zijn volgens Jo Cijnsmans, Business Development Manager, legio: “Het voornaamste gewin is uiteraard een verhoogde efficiëntie. Iedereen heeft de mond vol over digitalisering en het zoveel mogelijk digitaal uitwisselen van informatie. Maar in werkelijkheid bestaan er tal van redenen waarom dat nog altijd niet mogelijk is.”

Wereldwijd wordt er vandaag nog altijd 400 miljard dollar gespendeerd aan werknemers die documenten moeten lezen, terwijl technologie zoals de onze dat perfect kan opvangen

“Denk maar aan regulering, aan het feit dat je van de overheid met bepaalde templates moet werken, of dat je verplicht over compliance traces moet beschikken. Of gewoon ook omdat bepaalde doelgroepen nog altijd niet zo digital savy zijn. Wereldwijd wordt er vandaag nog altijd 400 miljard dollar gespendeerd aan werknemers die documenten moeten lezen, terwijl technologie zoals de onze dat perfect kan opvangen.”

Blije klanten, betere data

Naast die efficiëntie is er volgens Van Weereld steeds meer aandacht voor het geluk van werknemers. “Documenten interpreteren is niet de corebusiness van een bedrijf. Het is geen waardevol werk. Dag in dag uit documenten lezen en de informatie overtypen in een ander systeem is helemaal geen leuk werk, daar haalt niemand voldoening uit. Het draagt niet bij tot de persoonlijke groei van mensen. Maar het moet wel gebeuren.”

Naast de toenemende efficiëntie is de verbetering van die employee satisfaction een van onze grootste drijfveren. Ook de customer experience verbetert trouwens als je Intelligent Document Processing gebruikt, want onze oplossing werkt veel sneller dan een menselijke documentverwerking. Ik hoef je niet te vertellen dat we vandaag in een maatschappij zitten waarin mensen instant feedback verlangen. Als een eindklant documenten uploadt naar een van onze klanten, verwerkt onze oplossing die meteen in de backend en krijgt de eindklant meteen een gedeeltelijke feedback: we hebben uw documenten goed ontvangen, alles ziet er goed uit.”

Metamaze CEO Niels Van Weereld

Een ander groot voordeel schuilt volgens Van Weereld in de extra datavergaring: “Er is een inschatting gemaakt dat er tegen 2025 ongeveer een 175 zettabytes (1 zettabyte is 1 miljoen terabytes; nvdr) aan ongestructureerde data binnen bedrijven zullen rondgaan op wereldniveau. Ook op bedrijfsniveau zijn dat enorme volumes. Een bedrijf kan onmogelijk alle data uit alle documenten halen die binnen zijn organisatie rondgaan. Die data blijft vandaag dus nog verborgen, terwijl je er vaak wel waardevolle insights uit kan halen waar je strategische beslissingen op kan baseren.”

"”Zo werken we momenteel op een project voor Kone. Zij zullen dankzij IDP niet enkel hun interne processen optimaler en efficiënter kunnen maken, maar ze gebruiken onze technologie eveneens om nieuwe up-sell opportuniteiten te spotten die ze anders waarschijnlijk zouden missen. Bottom-line efficientie, gecombineerd met extra top-line revenue dus, de droom van elke organisatie.”

Met dank aan een Belgische Retail Bank

Metamaze is een spin-off van de wereldwijd gereputeerde AI-expert Faktion, die eerder ook al de succesvolle AI-chatbotplatform Chatlayer incubeerde. De spin-off kwam er naar aanleiding van een opdracht voor een bank, legt Van Weereld uit: “Deze bank wou zijn teams bevrijden van al het papierwerk. Hun core business is kredietbeslissingen nemen, niet de hele papiermolen daarrond.”

“Maar door toenemende regulering in de financiële sector nam het papierwerk juist toe. Daardoor steeg de werkdruk, en bovendien met niet al te leuk administratief werk. Deze bank heeft het papierwerk eerst zelf proberen te automatiseren met templates, maar zagen al snel in dat dit niet zou volstaan. Een kredietproces vereist een twintigtal verschillende documenttypes die zich niet zomaar laten vastleggen in een structuur. Geen enkel compromis is hetzelfde, elk sociaal secretariaat hanteert een andere structuur voor zijn loonfiches…”

Naar aanleiding van een opdracht voor een Belgische Retail Bank hebben wij geïnvesteerd om van deze use case een echt product te maken

“Dus vroegen ze Faktion om een oplossing voor Intelligent Document Processing te ontwikkelen omdat IDP net wél goed is in het automatisch verwerken van ongestructureerde documenten, of documenten waarvan de layout telkens verandert. Net als bij Chatlayer destijds hebben we toen beslist om die oplossing te productizen.

We hebben met andere woorden meteen een product ontwikkeld dat ook andere bedrijven zouden kunnen gebruiken. Want als elk bedrijf telkens zelf zo’n oplossing from scratch moet bouwen met een heel legertje data scientists, dat kost teveel geld en vooral heel veel tijd. Tegen dat je iets hebt dat je kan gebruiken, ben je jaren verder. Daarom hebben wij geïnvesteerd om van deze use case een echt product te maken.”

60 tot 70 % groei

Zo zag Metamaze eind vorig jaar het levenslicht. “We hebben op die paar maanden tijd al een twintigtal grote klanten weten aan te trekken, waaronder onder meer liftfabrikant Kone, Borealis, P&V Verzekeringen, Vandersanden, een partij in Singapore Trade Flow Capital,…”, somt Van Weereld met zichtbare trots op. “De vraag is groot, de markt voor IDP groeit met 60 tot 70% per jaar. Tegen eind volgend jaar zouden we aan een markt van twee miljard dollar moeten zitten. De voordelen zijn dan ook overduidelijk.”

“De bank heeft zelf de resultaten van het project gepubliceerd, en die liegen er niet om. Sinds ze Metamaze gebruiken, hebben ze de helft minder tijd nodig om hetzelfde aantal kredieten en dossiers te verwerken. En dat met een accuraatheid van 96%. Alle data die we vinden is met andere woorden voor 96% correct. In de wereld van de artificiële intelligentie is dat een enorm hoog cijfer.”

“Je mag bovendien niet vergeten dat mensen ook fouten maken en dus een foutmarge hebben, al wordt die minder makkelijk gemeten. Maar het grootste voordeel is natuurlijk dat zo’n algoritme 24/7 blijft werken. Het wordt niet moe, het hoeft niet op vakantie en het vindt het helemaal niet erg om zo’n documenten te verwerken. Dat is bij mensen net iets anders.”

Jo Cijnsmans, Business Development Manager bij Metamaze

De omgekeerde wereld

Metamaze heeft die grote namen naar eigen zeggen weten te strikken omdat hun product gebouwd is op een realiteit van een klant. “Je ziet startups heel vaak starten vanuit een idee”, legt Van Weereld uit.

“Ze bouwen eerst iets, dan brengen ze het naar de markt en daarna sturen ze hun idee bij. Wij zijn net omgekeerd gestart. We zijn begonnen bij een klant, een Belgische Retail Bank, en hebben ons product samen met die klant ontwikkeld. We hebben echt goed geluisterd naar wat zij juist nodig hadden. Hoe moet het volgens hen gebouwd worden, wat vinden zij gebruiksvriendelijk? Ons product is dus gebouwd vanuit de markt en niet vanuit onszelf.”

Google-vrij

“Daarnaast waarderen klanten het dat we geen third party elementen gebruiken, wat bij anderen vaak wel het geval is. Je zou perfect een IDP-oplossing kunnen bouwen op basis van componenten van Google, maar dan ga je bij veel grote bedrijven tegen een muur aanlopen omwille van het veiligheidsaspect en compliancy. Bedrijven willen hun data niet met Google delen.”

“Tot slot zijn we een pak matuurder dan andere oplossingen. We kunnen alle types documenten aan, zonder het daarom ingewikkeld te maken voor onze klanten. Ze hoeven zelfs niets te coderen. Vroeger zat zo’n project vast binnen IT of het Data Science team. Onze technologie is veel volgroeider, waardoor echte leken in artificiële intelligentie ze ook kunnen gebruiken. Het enige wat we nodig hebben, is historische data van het bedrijf waarmee we de artificiële intelligentie kunnen opleiden zodat die het bedrijf en zijn documenten leert kennen. Die voorbereidende stap duurt maar enkele dagen. Bovendien is het letterlijk gewoon een druk op de knop, ‘Train now’, en de AI gaat zelfstandig aan de slag.”