Sven Nachtergaele

West-Vlaanderen wil zijn kustgebied uitbouwen tot topregio voor de dronesector. Daartoe werd in maart 2020 het samenwerkingsverband Drone Port West-Vlaanderen opgericht, dat alle bestaande en toekomstige West-Vlaamse initiatieven op gebied van vliegende, varende en rijdende drones in kaart brengt. Heel concreet gaan start-ups, scale-ups, kennisinstellingen en overheden er aan de slag om dronetechnologieën en -toepassingen te onderzoeken, te ontwikkelen en te testen.

Binnen Drone Port West-Vlaanderen worden o.a. de te bouwen Drone Hub in Oostende, de al aanwezige activiteiten in Zeebrugge en de toekomstige opportuniteiten in Koksijde – eens de voltijdse militaire activiteit daar stopt - bij elkaar gebracht, met als doel samen de West-Vlaamse kustregio als een hotspot voor de dronesector uit te bouwen. Een eerste mijlpaal is de bouw van een Drone Hub in Oostende, een realisatie voortvloeiend uit het Europees project Drone Innovations.

Om de recentste dronetechnologieën en -technieken in de kijker te plaatsen, wordt op 23 juni Drone West ‘22 georganiseerd, hét dronesevent en -netwerkmoment van West-Vlaanderen. Op het programma staan inspirerende demo’s van toestellen te land, ter zee en in de lucht, boeiende sprekers en een beurs waar zo’n 20 toonaangevende bedrijven als standhouders aan deelnemen.

Toegangsportaal en testlocatie

Sven Nachtergaele is binnen POM West-Vlaanderen bijna twee jaar actief als clustermanager drones. “Het is mijn taak om West-Vlaanderen als droneregio op de kaart te zetten”, vertelt hij. “In de eerste plaats binnen Vlaanderen, maar vervolgens ook in de Benelux en wie weet op termijn nog verder internationaal. Vandaar dus het overkoepelende samenwerkingsverband Drone Port West-Vlaanderen, waar POM een van de partners in is, samen met VOKA, Haven Antwerpen-Brugge, Haven Oostende, skeyes en TUA West.

“Er waren verschillende initiatieven in onze provincie rond drones, maar die bestonden los van elkaar. Onder meer bij Defensie in Lombardsijde, bij ECA en Vives in Oostende (Drone Lab), en bij een cluster van private bedrijven in Zeebrugge, waar ook de haven een 5G-netwerk faciliteert. Er bewoog dus heel wat, maar iedereen zat op zijn eigen eilandje. Waarom al die spelers niet samenbrengen en kijken hoe die elkaar economische meerwaarde kunnen bieden? Lokale initiatieven zijn altijd mooi, maar kunnen elkaar op provinciaal niveau versterken wat betreft expertise. Ook de onderlinge communicatie kan op die manier geoptimaliseerd worden, net als de communicatie naar de publieke opinie toe: wanneer mensen vandaag een drone zien passeren, is dit vaak nog argwanend. Maar dit kan in de meeste gevallen weggenomen worden door ook naar de burger goed te communiceren over wie er vliegt, en waarom. Rond die bewustmaking is er een belangrijke taak voor ons weggelegd.”

Wanneer mensen vandaag een drone zien passeren, is dit vaak nog argwanend. Maar dit kan in de meeste gevallen weggenomen worden door ook naar de burger goed te communiceren over wie er vliegt, en waarom

Ontmijningsdrones

Drone Port West-Vlaanderen heeft daarnaast nog verschillende ambities, zoals projecten ondersteunen van partijen die met drones willen starten, en een toegangsportaal creëren voor en een veilige testlocatie bieden aan bedrijven die al bezig zijn met drones. “Daarnaast willen we vooral de community versterken van alle partijen die met drones bezig zijn. Verder zijn we in constant overleg met de bevoegde instanties rond de wetgeving van onbemand vliegen – die heel complex is in ons land – en kijken we naar de mogelijkheden van 5G, of van de aansluiting op het gegeven van autonoom varen, of van waterstof als energiebron.”

“Waarom wij per se de West-Vlaamse kust als droneregio willen boosten? Ten eerste omdat we onze troeven moeten uitspelen: we zijn de enige Vlaamse provincie die grenst aan de zee. En ten tweede omdat de offshore sector zich nu eenmaal heel goed leent voor dronetoepassingen. Zowel met varende – zo hebben we een project met ontmijningsdrones lopen – als duikende drones – denk maar aan de offshore windparken die regelmatig geïnspecteerd moeten worden, of de aanleg van zeeboerderijen. We leggen dus in eerste instantie de nadruk op het maritieme, op die manier zijn we ook complementair aan Drone Port in Sint-Truiden. Zo kunnen we samen België als ruimere droneregio promoten.

Waarom wij per se de West-Vlaamse kust als droneregio willen boosten? Ten eerste omdat we onze troeven moeten uitspelen: we zijn de enige Vlaamse provincie die grenst aan de zee

Autonome tractors

“Dat gezegd zijnde, kijken we ook verder dan de kustlijn: zo test Inagro bijvoorbeeld in Koksijde met toestellen voor akkerbouw. In Nederland staan ze trouwens al een stuk verder op gebied van smart farming: daar hebben ze vliegende drones die in kaart brengen waar gesproeid moet worden, waarop een taakkaart wordt gegenereerd die wordt geüpload in een tractor die vervolgens autonoom aan de slag gaat. Heel gericht en dus kostenbesparend. De landbouwers in Nederland zitten trouwens zélf aan de knoppen, een insijpeling die in West-Vlaanderen nog moet plaatsvinden. De landbouwers hier weten dat het bestaat, het moet alleen nog praktisch inzetbaar worden gemaakt. Dat is ook een taak van Drone Port West-Vlaanderen: nieuwe technologieën introduceren in klassiekere sectoren, zoals de landbouw. Maar als startpunt hadden we een duidelijke focus en een narratief nodig, en daarom dus de keuze voor het maritieme. Hoe meer body we echter krijgen, hoe meer we ook op andere sectoren kunnen focussen.

Als West-Vlaanderen zijn kustregio wil uitbouwen tot dé drone hotspot, waar zitten dan de grootste commerciële mogelijkheden, willen we weten. “In de eerste plaats binnen transport en inspectie”, antwoordt Sven Nachtergaele. “Niet dat in de eerstvolgende jaren al pizza’s aan de voordeur geleverd zullen worden met drones, maar de sector onbemande (en autonome) cargotransporten biedt een van de meest voor de hand liggende commerciële kansen. Heel wat klassieke transporten – op de weg, met de auto – zouden door onbemande vliegtuigen en (binnen)vaart overbodig gemaakt worden. We hebben ook al de landbouw genoemd, en verder zijn er heel wat mogelijkheden binnen logistiek (stocktellingen, bestellingen…) en de inspectie van infrastructuur op land en zee.”

Smart mobility

“Ik zie ook een nauwe samenwerking tussen die autonome binnenvaart en autonome drones: ik ben er zelfs van overtuigd dat, in het kader van duurzaamheid en het oplossen van de verkeerscongestie, heel wat transportsystemen met elkaar zullen gecombineerd worden. Ten slotte vermeld ik nog de sector veiligheid: door de Brexit is onze provincie van de ene op de andere dag een Europese buitengrens geworden, wat ongelooflijk veel opportuniteiten biedt naar operaties op de Noordzee. Eigenlijk kan bijna elke sector en beroepsgroep wel iets doen met drones om bepaalde taken ofwel sneller, gemakkelijker of goedkoper uit te voeren.”

Eigenlijk kan bijna elke sector en beroepsgroep wel iets doen met drones om bepaalde taken ofwel sneller, gemakkelijker of goedkoper uit te voeren

“Bovendien staan we ook nog maar aan het begin, als je ziet wat er vandaag allemaal mogelijk wordt op vlak van datacaptatie, A.I., 3D en 4D-visualisatie, VR en AR, het concept van smart mobility binnen heuse smart cities – iedereen binnen de sector is ervan overtuigd dat ook menselijke transporten op termijn mogelijk zullen zijn, eenmaal het reglementair kader hiervoor helemaal op punt staat. De sky is dus letterlijk de limit voor onze provincie, en dat willen wij met Drone Port West-Vlaanderen allemaal faciliteren. Onze ultieme ambitie is dan ook om een drone-vriendelijk klimaat te creëren in de provincie. Zodat iedereen die met drones bezig is of bezig wil zijn, dat in de best mogelijke omstandigheden kan doen.