Steven De Haes, Decaan van Antwerp Management School

Levenslang leren: ja, maar hoe het te organiseren? Heel wat bedrijven worstelen met die vraag, waar de Antwerp Management School (AMS) met zijn aanbod van fulltime masters, executive masters, masterclasses en leiderschapstrajecten een antwoord op hoopt te geven. Vooral ook omdat brains veruit de belangrijkste grondstof zijn die onze regio rijk is. “Uiteraard zijn cognitieve skills belangrijk, maar als je écht positieve impact wil genereren, moet je de persoon zelf ontwikkelen.”

“Vlaanderen telt, naast enkele kleinere spelers, twee belangrijke business schools”, vertelt decaan Steven De Haes. “Antwerp Management School en Vlerick Business School. Dat is mooi, want het betekent dat een relatief kleine regio de rijkdom en welvarende economie heeft om maar liefst twee internationale topspelers op dat gebied te huisvesten.

Het is echter wel belangrijk om onze eigen, differentiërende troeven als business school uit te spelen. Een daarvan is ons internationaal en globaal denken, dat mee gestimuleerd wordt door ons partnership met Universiteit Antwerpen en uiteraard ook door onze inbedding in het Antwerpse eco-systeem van wereldhaven en internationale industrie.

Zo heeft onze Executive MBA een uitgesproken internationaal karakter, wat de rijkdom, inclusie en diversiteit van zo’n brede kijk onderstreept. Daarvoor hebben we ook internationale erkenning gekregen, het is het enige en bovendien hoogst ooit gerangschikte Belgische EMBA-programma in de wereldwijde EMBA Financial Times rankings.

“Het andere kenmerk is de focus op duurzame transformatie. Dat is vandaag, gezien de klimaatproblematiek, de veranderde kijk op leiderschap als gevolg van corona, de digitalisering … brandend actueel. We gaan als maatschappij de komende jaren en decennia door gigantische veranderingen en transities moeten gaan. Noem dus globaal denken en duurzame transformatie gerust de twee differentiërende pijlers van onze school.

Wij zijn als business school mee bepalend hoe we als maatschappij die transformatie vorm gaan geven en in welke richting we die zullen sturen. Een privilege, maar ook een gigantische uitdaging

We hebben als business school de enorme verantwoordelijkheid om de toekomstige leiders en managers van bedrijven in die veranderende en veranderde wereld op te leiden en klaar te stomen. We doen dit door hen te stimuleren een global, critical and sustainable mindset te ontwikkelen en door met hen te werken vanuit systeemdenken en door hen te doen inzien dat ze niet zozeer moeten kijken vanuit het shareholder-, maar het multi-stakeholder perspectief. Wij zijn als business school mee bepalend hoe we als maatschappij die transformatie vorm gaan geven en in welke richting we die zullen sturen. Een privilege, maar ook een gigantische uitdaging.”

Omgaan met conflicterende visies

“Bovendien hebben wij heel veel aandacht voor personal development. Uiteraard is het cognitieve luik belangrijk, zeker omdat we voor de leiders niets minder dan state of the art input rond organisatiemanagement, economie, HR, finance … willen voorzien. Maar als je écht positieve impact wil realiseren, moet je de leider als persoon ontwikkelen.”

“Ik zeg altijd dat we met Antwerp Management School niet de beste leiders van de wereld, maar voor de wereld willen creëren. Dat komt ook terug in de baseline van onze school: opening minds to impact the world.”

“Om die reden zetten we bijvoorbeeld sterk in op peer learning: als onze studenten, over hun disciplines en vakgebieden heen, van elkaar leren en met elkaars vaak conflicterende visies kunnen omgaan, zullen ze een veel bredere kijk op de maatschappij ontwikkelen, omdat ze in staat zullen zijn tot meer creatieve en innovatieve oplossingen met een bredere reikwijdte. Daarom proberen we in al onze opleidingen een goede mix van ervaringen te bekomen, zowel wat studenten als docenten betreft, die uiteraard sowieso over een ruime business experience en dus praktijkkennis beschikken. Om dezelfde reden streven we naar een goed evenwicht tussen wetenschappelijke inzichten en praktijkoefeningen.”

De volgende stap helpen accelereren

Om de maatschappelijke impact zo groot mogelijk te krijgen, biedt AMS een heel breed aanbod aan, om verschillende doelgroepen aan te spreken. Zo zijn er fulltime masters voor afgestudeerde studenten die al een masterdiploma hebben – bijvoorbeeld als ingenieur – maar zich verder willen specialiseren door op hun verworven knowhow een laag van organisatiemanagement te leggen.

“Dat betekent niet dat we van die ingenieur een econoom maken”, legt de decaan uit, “maar wel een ingenieur die zich veel beter zal kunnen integreren en verbinden met anderen als hij in een organisatie terechtkomt. Dan spreken we vooral over jongere studenten.”

“Met onze executive masters en executive MBA mikken we dan weer op professionals die op een punt staan om persoonlijke en/of professionele keuzes te maken in hun loopbaan, wat wij met die opleiding helpen accelereren, zodat ze nog meer impact op hun organisatie kunnen hebben. Het is dus dubbel: ze willen de volgende stap zetten in hun loopbaan én meer impact hebben op hun team of bedrijf.”

Massaal investeren in unieke asset

Omwille van die snel veranderende wereld beseffen bedrijven en overheden dat inzetten op levenslang leren een absolute must is. Die vaststelling doet ook de decaan van de Antwerp Management School. “Wij komen twee keer per jaar samen met zo’n 20-tal CEO’s”, vertelt hij, “om te praten over de grote thema’s en uitdagingen van onze regio die we niet alleen kunnen oplossen.

Hét thema vorig jaar was lifelong learning, wat aangeeft hoe sterk dit speelt. Logisch ook: als wij Vlaanderen of België vergelijken met Europa en de wereld in termen van natuurlijke resources, komen wij er behoorlijk bekaaid van af: we hebben geen gas, olie of mineralen, onze steenkoolmijnen zijn al lang uitgeput en gesloten … Wat we echter wel hebben, is brain power.”

Als we als regio competitief willen blijven en de race for talent willen winnen, moeten we daardoor massaal investeren in die unieke asset. En dan kom je onvermijdelijk bij levenslang leren uit. Daar hebben we echter nog een lange weg te gaan, omdat we daar nog geen doorgedreven cultuur rond hebben.

We opereren nog te veel vanuit het model ‘studeren en vervolgens werken voor de rest van onze loopbaan’, in plaats van een model te hanteren van continu leren, zichzelf verfrissen en uitdagen, groeien, enzovoort. Daarin hebben wij als school een verantwoordelijkheid en moeten wij partnerships aangaan met overheden, bedrijven en universiteiten. Dat zijn de spelers die zullen moeten samenwerken om tot dat nieuwe model te komen, waarin het individu ook vlot meegaat.

Daarom waken wij er binnen AMS ook over om de combinatie van leren en de privésituatie van de student – niet zelden met een job én een huishouden – zo verteerbaar mogelijk te maken. Je moet lifelong learning nu eenmaal accommoderen als je de mensen mee wilt in dat verhaal. Het blijft een pittige combinatie, maar we doen er alles aan om ze mogelijk te maken.”

Hybride als de way to go

“Dat levenslang leren passen we trouwens even goed toe op onszelf als school: de technologie evolueert zo snel en daardoor ook de manier van lesgeven. Aan ons om een antwoord te formuleren in de vorm van goed gestructureerde, diepgaande en vooral hybride leermodellen. Alleen zo zullen we erin blijven slagen interactieve en vooral transformatieve leerervaringen te creëren, met self paced online modules die gecombineerd worden met boeiende sessies en interacties on campus. Wij willen niet per se evolueren naar een digitale manier van leren, wij willen in de eerste plaats naar een betere manier van leren. Naar leerervaringen met impact. En dan ben ik ervan overtuigd dat hybride the way to go is.”