Eva Osselaere en Lisa Vlaminck van Infino (©Emilie Bonjé)

Sinds 2020 mag elk gezin in ons land zelf haar uitbetaler van het startbedrag een Groeipakket kiezen. Maar het bedrag van het vroegere kraamgeld en de kinderbijslag is bij iedereen hetzelfde, en dus moeten de private uitbetalers zich op een andere manier onderscheiden. Bij Infino vinden ze dat niet moeilijk. Want anders zijn, meer doen dan wat moet en een hart hebben voor mensen, zit gewoonweg in hun DNA. Iets waar Eva Osselaere en Lisa Vlaminck, client advisors bij de uitbetaler, het perfecte voorbeeld van zijn. Beiden zijn ze van een andere generatie, maar beiden stralen ze assertiviteit, behulpzaamheid en menselijkheid uit. De ideale karakteristieken voor wie bij Infino wil werken.

Als private uitbetaler is Infino in Vlaanderen een van de opties voor gezinnen om het startbedrag en het Groeipakket te ontvangen. Sluit je je aan bij Infino Vlaanderen, dan is de kans groot dat je Eva Osselaere aan de lijn krijgt, want zij is verantwoordelijk voor de opstart van nieuwe gezinnen. Eens dat is gebeurd, neemt iemand anders het dossier over om de verdere opvolging te verzekeren, bijvoorbeeld Lisa Vlaminck. Beide vrouwen hebben dus een andere rol in het client advisors-team, maar toch werken ze erg nauw samen en leren ze van elkaar.

Een mooie wisselwerking, vinden ze zelf. “Vooral omdat we van twee verschillende generaties zijn”, zegt Eva Osselaere (61). “Je leert dingen van elkaar die je niet zou leren als je alleen maar met mensen van dezelfde leeftijd zou samenwerken. Ik heb Lisa (25) haar basisopleiding gegeven omdat ik al 12 jaar werk bij Infino, maar zij is dan weer opgegroeid met digitale tools waardoor ik op dat vlak van haar kan leren.”

Zelfsturend team

Dat leren van elkaar is een must bij de client advisors van Infino, want ze vormen samen een zelfsturend team. Werkt dat wel goed, zo’n team dat alles zelf moet organiseren zonder een chef die zegt wat je moet doen? Voor de twee vrouwen alleszins wel. “Natuurlijk verloopt dat niet meteen van een leien dakje”, zegt Osselaere. “Zo’n verandering is wennen voor iedereen. Je bent heel even je houvast kwijt, je moet zoeken naar een nieuwe dynamiek.” Maar, lacht ze: “Ik ga graag mee in zulke avonturen, ik word daar enthousiast van.”

We weten goed wie wat opvolgt. Je kiest zelf waar je aan werkt, wanneer je begint te werken en hoe je het aanpakt

De voordelen van zo’n zelfsturend team zijn duidelijk voor Lisa Vlaminck: “Je beslist veel zelf. Denk maar aan verlofperioden. Uiteraard kiezen we niet lukraak ons verlof zonder even te overleggen met collega’s, maar we moeten ook geen aanvraag indien om dan dagen te wachten op een bevestiging. Ook qua organisatie kunnen we een structuur brengen die voor ons het beste werkt. Vroeger zaten alle dossiers bijvoorbeeld in dezelfde pot en werkte iedereen overal een beetje aan, nu hebben we allemaal onze eigen dossiers. We weten dus goed wie wat opvolgt. Je kiest zelf waar je aan werkt, wanneer je begint te werken en hoe je het aanpakt.”

Wat niet wil zeggen dat werken in een zelfsturend team pure vrijheid is. “Geen elke organisatievorm is perfect”, aldus Osselaere. “Ja, je hebt meer vrijheid in een zelfsturend team. Maar dat betekent dus ook meer verantwoordelijkheden. Niemand gaat je zeggen welke taken je op welk moment moet doen, maar op het einde van de dag moet het werk natuurlijk wel gedaan zijn.”

Meer dan pure administratie

Wil je in het client advisors-team van Infino werken dan heb je dus een goede dosis verantwoordelijkheidszin en assertiviteit nodig. En menselijkheid — dat misschien nog het meest van al. Want uitbetaler zijn, is niet louter het startbedrag of het Groeipakket uitbetalen. Er komt veel meer bij kijken dan dat. “Mensen denken dat onze job puur administratief is of dat we maar op een knop moeten duwen om de uitbetalingen te doen en that’s it. We doen bij Infino meer dan dat. Voor ons is de job ook een groot stuk hulpverlening en ondersteuning”, aldus Lisa Vlaminck.

©Emilie Bonjé

Want voor heel wat gezinnen maakt het Groeipakket een groot verschil. Vlaminck: “Ze kunnen dankzij dat geld op het einde van de maand de eindjes aan elkaar knopen. Sommige mensen hebben bovendien recht op een sociale toeslag, maar weten dat niet. Door met hen in gesprek te gaan en te luisteren naar hun situatie kunnen wij hen nog meer helpen en het op financieel vlak iets draaglijker maken. Het is dus belangrijk dat het bedrag op tijd wordt uitbetaald, maar het is even cruciaal dat wij klaarstaan voor hen en dat we begrip opbrengen voor de situaties waarin ze zitten.”

Daarnaast zijn klanten over het algemeen ook veeleisender geworden. Iets wat elke sector ondervindt, en dus ook uitbetalers van het Groeipakket. “Klanten verwachten heel snel een antwoord”, zegt Eva Osselaere. “We proberen die verwachtingen in te lossen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. De sleutel is om de kalmte te bewaren en te beseffen dat je met mensen bezig bent. We proberen het onze klanten alleszins zo makkelijk mogelijk te maken om ons te contacteren — binnenkort zal videobellen daarom ook mogelijk zijn.”

©Emilie Bonjé

Opgroeien in een mooie en gezonde wereld

Het is duidelijk dat de medewerkers van Infino een hart voor gezinnen hebben en ze er dan ook alles aan doen om die families zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat gaat voor de uitbetaler verder dan het startbedrag en het Groeipakket. Infino wil kinderen ook op andere manieren goed laten opgroeien, door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Concreet ziet dat er zo uit: “We willen onze kinderen laten groot worden in een verdraagzame wereld, en dat tonen we door zelf heel inclusief te zijn”, klinkt het bij Eva Osselaere en Lisa Vlaminck. “Iedereen is welkom bij ons, we maken geen onderscheid tussen origine, financiële situatie of samenstelling van een gezin.” De uitbetaler is zich er ook van bewust dat kinderen een gezonde wereld nodig hebben om in op te groeien, daarom onderneemt het bedrijf allerlei acties om de natuur te beschermen. Papier besparen door vooral digitaal te werken, aandacht voor de ecologische voetafdruk en bomen planten horen daar allemaal bij.

©Emilie Bonjé

Tot slot strijdt het bedrijf ook tegen kinderarmoede en werkt het samen met andere organisaties om kwetsbare gezinnen bij te staan, waarbij Stichting Pelicano een belangrijke partner is. Voor Osselaere en Vlaminck is dit maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke reden om voor Infino te werken. “Het is fijn om gezinnen hier en nu te kunnen helpen met het Groeipakket en andere ondersteuning, én we denken aan de toekomst. Onze kinderen moeten in een mooie en gezonde wereld kunnen opgroeien, en dat Infino daar haar steentje aan bijdraagt, raakt ons nog elke dag”, klinkt het.