Elena Decloedt (EMAsphere) en Johan D’Haene (Probis Group)

Financiële rapportering is iets wat we misschien niet meteen met de zorgsector associëren, hoewel dit een cruciale pijler vormt. Bovendien is het een heel complex gegeven omdat niet alleen de sector, maar ook de regelgeving continu verandert. Om die reden ging adviesbureau Probis Group op zoek naar een partner om nieuwe software te implementeren die veel meer focust op financiële data en inzichten. Die partner werd uiteindelijk EMAsphere. “Waar wij naar streven zijn partnerships met een optimale shared expertise”, verduidelijkt Elena Decloedt van EMAsphere.

Probis Group is al ruim dertig jaar adviesbureau voor de zorgsector en specifiek voor de long term care: residentiële zorg voor senioren en personen met een handicap. Dat advies spitst zich vooral toe op organisatieontwikkeling: kwaliteit, HR, financiering, enzovoort – zowel strategisch als operationeel.

“Wij staan als adviesbureau echt met de botten in de modder van het werkveld”, vertelt Johan D’Haene, senior advisor bij Probis Group. “Op die manier kunnen we operationele noden goed aanvoelen en daar onze financiële dienstverlening op afstemmen. Performante financiële opvolging dringt zich meer en meer op, want er wordt steeds meer van de sector verwacht terwijl de middelen schaars zijn. Bovendien doemt er aan de horizon een nieuw financieringssysteem op.”

Concreet hadden we nood aan een partner om up-to-date inzichten, financiële en operationele data te voorzien via een gebruiksvriendelijke tool. Zodat CFO's en andere financiële verantwoordelijken beslissingen kunnen maken op basis van analyses, visualisaties en operationele datastromen.”

Heel mooie synergie

Na marktonderzoek bleek EMAsphere de geschikte partner voor die financiële en operationele rapportering. Dat leidde tot een heel mooie synergie en een product dat onder de naam Partnerplan Focus klaar is voor de markt.

Partnerplan Focus zorgt ervoor dat een CFO of directeur van een woonzorgcentrum geen tijd meer verliest aan het verzamelen of structureren van data. Deze persoon kan zich voortaan focussen op het analyseren van data”, vertelt Elena Decloedt, customer & partner success manager bij EMAsphere.

Elena Decloedt en Johan D’Haene

“Omdat de koppelingen al werden gelegd en alles geautomatiseerd is. Met EMAsphere en dankzij de ervaring en knowhow van Probis hebben wij voor de rapporten een template kunnen maken die honderd procent op maat van de nichemarkt van woonzorgcentra is. Daarbij hebben onze IT’ers specifieke datapakketten en modellen ontwikkeld waarbij de data mooi doorvloeien naar die templates. Er zit dus sterke IT-innovatie achter EMAsphere.”

Duidelijker zicht op de cijfers

“Bijkomend voordeel is dat de software de eindklanten zal toelaten om te benchmarken”, vult Johan D’Haene aan. “Een heel natuurlijke reflex want ook binnen de zorg heerst de vraag: ‘hoe doen wij het wat betreft financiële cijfers vergeleken met andere organisaties in de sector’? Hierdoor streven organisaties ernaar om het op bepaalde vlakken beter te doen. Bovendien laat de software toe om snel te schakelen en kort op de bal te spelen.”

EMAsphere

Eén plus één is meer dan twee

“Partnerships aangaan met een optimale shared expertise dat is wat EMAsphere doet. Daaruit vloeit een oplossing waar de eindklant maximaal van geniet”, vertelt Elena Decloedt. “Zoals in deze samenwerking zorgt EMAsphere voor de technologie, financiële knowhow en innovatie en zorgt Probis voor de financiële en operationele expertise binnen de zorgsector.”

“Wij willen dus niet zomaar een leverancier van software zijn, maar partnerships aangaan. Pure cocreatie dus, waarbij één plus één meer dan twee is. Dat betekent ook dat wij heel selectief zijn in onze partnerships. Voor beide partners, maar vooral ook voor de eindklant, moet het einddoel een win-win zijn.”

Gevoelige data

De resulterende software voor Probis Group moest niet alleen optimaal werken en nauwkeurige rapporten genereren, maar ook vertrouwen scheppen tussen Probis Group en zijn eindklanten. “Met veel woonzorgcentra en andere instellingen werken wij al tientallen jaren samen”, vertelt Johan D’Haene daarover.

“Om hen degelijk advies te geven, moet er veel informatie van hun kant worden gedeeld. Binnen healthcare gaat het vaak om gevoelige bewoners- en personeelsgerelateerde data. Dus moet Partnerplan Focus een tool zijn die dat onderlinge vertrouwen versterkt. Voor ons is dat trouwens even goed een leertraject, want de software heeft het in zich om nooit af te zijn, wat voor alle duidelijkheid een goede zaak is. Daarom is onze relatie met EMAsphere er één van de lange termijn”, lacht Johan D’Haene.